Abraitis, Arūnas. Neverk, broli / Arūnas Abraitis // Tremtinys. - 2011, saus. 21, p. 2.
Atsiminimai apie 1991 metų Sausio 13-osios įvykius bei sąsajas su dabartimi praėjus 20 metų.

Aleksandravičius, Arnoldas. Sausio 13-osios byloje turėjo liudyti ir Sadamas Huseinas : 1991 m. Maskva nebuvo gavusi Jungtinių Tautų mandato apakinti, nutildyti ir pasmaugti Lietuvą / Arnoldas Aleksandravičius. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2011, saus. 13, p. 1, 4.

Andriukaitis, Vytenis Povilas. Atmintis gyva, nes liudija / Vytenis Andriukaitis. - Iliustr. // Gairės. - 2011, Nr. 1, p. 2-4.
Atsiminimai apie 1991 m. sausio 13 d įvykius.

Aukštuolis, Gintaras. Jo dydis ryškėja dabar : žurnalistė J. Albac - apie silpną ir pažeidžiamą SSRS prezidentą M. Gorbačiovą / Gintaras Aukštuolis. - Iliustr. // XXI amžius. - 2011, kovo 9, priedas "XXI amžiaus horizontai", p. 2.
Apie M. Gorbačiovo vaidmenį, politinę situaciją Rusijoje ir Lietuvoje 1990 m. ir 1991 m. Sausio 13-oios įvykių fone.

Baronienė, Nijolė. Sausio 13-osios medalį dalijasi per pusę su dukra / Nijolė Baronienė. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2011, saus. 8, p. 11-12.
Apie Lietuvos radijo garso operatorę Z. Sesickienę - 1991 m. sausio 13-osios įvykių dalyvę.

Baužytė, Jūra Marija. Išvyti, bet išlikę / Jūra Marija Baužytė ; [su prierašu apie autorę]. - Portr. // Žurnalistika. - 2011, p. 141-142.
Apie 1991 m. sausio įvykius.

Berkevičius, Algirdas. Sausio 13-oji ir mes / Algirdas Berkevičius. - Iliustr. - (Aktualijos) // Lietuvos aidas. - 2011, saus. 8, p. 1, 2.
Prisiminimai apie 1991 m. sausio įvykius Vilniuje, parlamento rūmuose praleistą naktį (str. minimi tuomečiai AT deputatai Z. Šličytė, V. Čepaitis, KAD vadovas A. Butkevičius, politiniai kaliniai V. Milvydas, J. Tolvaiša).

Betingis, Kęstutis. Amžiaus byla be tikrųjų žudikų : Sausio 13-osios perversmininkų bylą tyręs prokuroras Kęstutis Betingis "Balsas.lt savaitei" atskleidė nežinomus tragiškų įvykių užkulisius / [užrašė] Dailius Dargis. - Iliustr. // Akistata. - 2011, saus. 11, p. 2; Balsas.lt savaitė. - 2011, saus. 10-16 (Nr. 1), p. 12-13.

Bielinis, Jurgis. Maskva "Už mūsų ir Jūsų laisvę" / Jurgis Bielinis. - Iliustr. // Laisvas laikraštis. - 2010, gruod. 18-24 (Nr. 46), p. 15-16, 18.
Atsiminimai apie 1991 m. Sausio įvykius.

Bildt, Carl. Pasiaukota buvo ne veltui / Karlas Bildas. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2011, saus. 15, p. 6.
Minint Sausio 13-osios dvidešimtąsias metines Švedijos užsienio reikalų ministras K. Bildas (C. Bildt) prisimena pasaulį sukrėtusius tuometinius sausio įvykius ir jų istorinę reikšmę visos Sovietų Sąjungos struktūros žlugimui.

Bildt, Carl. Po tragiškų įvykių Vilniuje varpai aidėjo ir Stokholme / Carlas Bildtas. - Iliustr. - (Aktualijos) // Lietuvos rytas. - 2011, saus. 12, p. 4.
Švedijos užsienio reikalų ministras C. Bildtas apie 1991 m. įvykius, kai Baltijos šalys išsikovojo nepriklausomybę.

Birulis, Kostas. Iš juodojo metraščio / Kostas Birulis. - Iliustr. // XXI amžius. - 2011, saus. 14, priedas "Už laisvę", p. 5-6.
Buvusio Lietuvos ryšių ministro K. Birulio knygos "Laisvės kodas: netolimos praeities kronika" ištraukos, pasakojančios apie 1991 m. sausio 13-osios įvykių priešistorę ir eigą bei šalies ryšių sistemos darbuotojų pasipriešinimą sovietiniams agresoriams.

Bisigirskaitė, Ieva. Sausio 13-osios dvidešimtmečiui. Ieva Bisigirskaitė: Kiekviena karta turi savo karą. - Iliustr. - http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2005-01-12-susio-13-osios-dvidesimtmeciui-ieva-bisigirskaite-kiekviena-karta-turi-savo-kara/6334 // Bernardinai.lt. - 2011, saus. 12.

Brazaitytė, Erika. Vienos nakties liudijimai : Sausio 13-oji prisiminimuose / Erika Brazaitytė, Donatas Bedulskis. - Iliustr. // Europos spalvos. - 2011, Nr. 1 (sausis), p. 4-5.

Bučelytė, Eglė. Atstovėję Lietuvos laisvę… : [pokalbis su Lietuvos televizijos laidų vedėja, žurnaliste E. Bučelyte / kalbėjosi] Astrida Petraitytė. - Iliustr., portr. // Literatūra ir menas. - 2011, saus. 14, p. 2.
Apie 1991 metų sausio 13-osios įvykius.

Budaitė-Stunžėnienė, Zuzana. Prie Parlamento 1991 m. sausio 13-ąją… / Zuzana Stunžėnienė // Gintaro gimtinė. - 2011, saus. 1-31 (Nr. 1), p. 4.
Sausio 13-osios įvykių dalyvės prisiminimai.

Bujevičiūtė-Padvarietienė, Ona. Prieš dvidešimt metų : iš mano užrašų / Ona Padvarietienė // Tremtinys. - 2011, saus. 21, p. 4.
Apie 1991 metų sausio įvykius.

Celencevičius, Raimundas. Didvyriai be laurų / Raimundas Celencevičius. - Portr. - (Žvilgsnis) // Kauno diena. - 2011, saus. 13, p. 6.
Apie 1991-ųjų Sausio 13-osios įvykių prasmę, minint 20-ies metų sukaktį, bei politiko A. Paleckio pasisakymus dėl šių įvykių.

Chomentauskas, Gintaras. Ką psichologai veikė Seime per sausio įvykius? / Gintaras Chomentauskas, Virginijus Lepeška. - Iliustr. // Psichologija tau. - 2011, Nr. 1 (sausis/vasaris), p. 26-27.

Čyvas, Tomas. Aš - tavo laisvė : prieš 20 metų yranti sovietinė imperija, nors ir deklaravo demokratizaciją bei viešumą, mėgino sunaikinti taikų Lietuvos nepriklausomybės siekį / Tomas Čyvas, Giedrius Krušnauskas. - Iliustr. // Balsas.lt savaitė. - 2011, saus. 10-16 (Nr. 1), p. 4-5.

Čyvas, Tomas. "Aš - tavo laisvė" / Tomas Čyvas, Giedrius Krušnauskas. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2011, saus. 12, p. 1, 3.
1991 m. sausio 13-osios dienos įvykių 20-osioms metinėms.

Degutis, Algimantas. Pasaulis turėjo žinoti tiesą / Algimantas Degutis ; [su prierašu apie autorių] // Žurnalistika. - 2011, p. 143-145.
Apie 1991 m. sausio įvykius.

Denisenko, Viktoras. Žodį tarė Vilniaus universitetas / Viktoras Denisenko ; [su prierašu apie autorių] // Žurnalistika. - 2011, p. 149-150.
Apie 1991 m. sausio įvykius.

Dobkevičius, Kazimieras. Lemtinga naktis / Kazimieras Dobkevičius // XXI amžius. - 2011, saus. 14, priedas "Už laisvę", p. 6.
Apie sovietinės kariuomenės majoro M. Pustobajevo dokumentinėje knygoje "Agresijos kronika" išdėstytus faktus apie 1991 m. sausio įvykius Lietuvoje.

"Dvidešimt metų praėjo nuo Sausio 13-osos nakties…". - (Laiko ženklai) // Lietuvos rytas. - 2011, saus. 13, p. 2.

Eiva, Andrius. Sovietų agresiją stabdė tautos dvasia ir "Molotovo kokteiliai" : [pokalbis su lietuviu, JAV karininku A. Eiva / kalbėjosi] Modestas Patašius. - Iliustr. - (Aktualijos) // Lietuvos rytas. - 2011, saus. 8, p. 6-7.
Pokalbis su JAV gyvenančiu parlamento gynėju A. Eiva, kurį prezidentė D. Grybauskaitė už nuopelnus Lietuvos krašto apsaugai apdovanojo Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi, apie 1991-ūjų sausio įvykius.

Girnius, Kęstutis Kazimieras. Buvo galima didžiuotis esant lietuviu / Kęstutis Girnius. - Portr. // Lietuvos žinios. - 2011, saus. 10, p. 4.
Apie 1991 m. sausio 13-osios įvykių Vilniuje politines aplinkybes ir istorinę reikšmę.

Grabys, Kazys. Sušaudytos Sausio 13-osios dainos / Kazys Grabys. - Iliustr. - (Aktualijos) // Lietuvos aidas. - 2011, saus. 12, p. 1, 2.
Buvusio Panevėžio Sąjūdžio sekretoriaus K. Grabio atsiminimai.

Grigas, Robertas. Jau boluoja aušra… / Robertas Grigas. - Iliustr. - http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-01-11-kun-robertas-grigas-jau-boluoja-ausra/55964 // Bernardinai.lt. - 2011, saus. 13.
Sausio 13-osios įvykius prisimenant.

Grigas, Robertas. Sausio 13-oji: tiesa, sustabdžiusi tankus : [pokalbis su kunigu R. Grigu] / kalbėjosi Rasa Bataitytė. - Iliustr. // XXI amžius. - 2011, saus. 14, priedas "Už laisvę", p. 4.

Grigas, Robertas. "Skaidri vidinė ramybė padėjo nugalėti blogį" : [pokalbis su antisovietinio pasipriešinimo dalyviu, organizacijos Lietuvos "Caritas" vadovu, kunigu Robertu Grigu / parengė] Raimonda Mikalčiūtė. - Iliustr., portr. // 15 min. - 2011, saus. 14, p. 7.
Atsiminimai apie 1991-ųjų Sausio 13-osios įvykius.

Gudaitis, Romas. Į ledą sušalo rūstybė / Romas Gudaitis // Metai. - 2011, Nr. 1, p. 96-99.

Ibianska, Vanda. Toji diena… / Vanda Ibianska. - Iliustr. // Artuma. - 2011, Nr. 1, p. 35-36.
Apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius Vilniuje.

Iš sausio 13-osios bylos (I). Valstybės perversmo organizatoriai / atrenkant ištraukas konsultavo teisininkas D. Žalimas. - Portr. - http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-01-07-is-sausio-13-osios-bylos-i-valstybes-perversmo-organizatoriai/55782 // Bernardinai.lt. - 2011, saus. 7.

Iš Sausio 13-osios bylos (II). Atvira agresija ir jos aukos. - Iliustr. - http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-01-09-is-sausio-13-osios-bylos-ii-atvira-agresija-ir-jos-aukos/55839 // Bernardinai.lt. - 2011, saus. 9.

Ivanauskienė, Liudvika. Orakulai : 1991 m. sausio 13 d. Aukų atminimui / Liudvika Ivanauskienė. - Iliustr. // Karštas komentaras. - 2011, saus. 21 - vas. 4 (Nr. 2), p. 21.

Jakimavičius, Liudvikas. Žvakelės prie Konservatorijos / Liudvikas Jakimavičius. - Portr. - http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-01-14-liudvikas-jakimavicius-zvakeles-prie-konservatorijos/56146 // Bernardinai.lt. - 2011, saus. 14.
Apie Sausio 13-osios įvykius prieš dvidešimt metų.

Jakubčionis, Algirdas. Ar laisvės gynėjų vienybė dar gali būti pakartota? : pokalbis su istoriku Algirdu Jakubčioniu apie Sausio 13-osios reikšmę pilietiškumui. - Portr., iliustr. // Europos spalvos. - 2011, Nr. 1 (sausis),p. 10-11.

Jonas Paulius II ir 1991 m. sausio 13 d. įvykiai Lietuvoje. - Iliustr. - Parengta pagal: Radio Vaticana. - http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-01-14-jonas-paulius-ii-ir-1991-m-sausio-13-d-ivykiai-lietuvoje/56168 // Bernardinai.lt. - 2011, saus. 14.

Kajokas, Donaldas. Apie Sausio 13-ąją. Po dvidešimties metų / Donaldas Kajokas // Metai. - 2011, Nr. 1, p. 90-94.

Katinas, Linas Leonas. Gynėsi ir vaikų piešiniais : [pokalbis su tapytoju L. Katinu / kalbėjosi] Rūta Mikšionienė. - Iliustr. - (Aktualijos) // Lietuvos rytas. - 2011, saus. 13, p. 5.
Tapytojas L. Katinas apie prieš dvidešimt metų surengtą akciją, kai parlamentą supusios barikados buvo išpaišytos, ant betoninių blokų ir spygliuotų vielų kabėjo vaikų piešiniai.

Keleris, Bilas. Sausio 13-osios atgarsiai užsienio spaudoje / Bilas Keleris // Europos spalvos. - 2011, Nr. 1 (sausis), p. 7.

Kontrimaitė, Marytė. Aukščiau už viską buvo Meilė / Marytė Kontrimaitė // Metai. - 2011, Nr. 1, p. 102-103.
Prisiminimai apie 1991 m. Sausio 13-ąją.

Kranauskas, Linas. Sausio 13-oji - susigraudinimo ir nevilties diena / Linas Kranauskas. - Iliustr. // Atgimimas. - 2011, saus. 7-13 (Nr. 1), p. 2.
Dėl tragiškų 1991-ųjų sausio 13-osios nakties įvykių Lietuvoje vertinimo.

Krikščiūnas, J. Užmiršti, bet nepalūžę / J. Krikščiūnas. - Iliustr., portr., faks. // Karštas komentaras. - 2010, kovo 19 - bal. 2, p. 18-19.
Atsiminimai apie 1991 m. Sausio įvykius, apie Radviliškio policijos komisariato būrio dalyvavimą ginant Lietuvos nepriklausomybę, apie policijos sistemos pertvarką, policininkų pensijas.

Kruvinojo sausio įvykių kronika // Europos spalvos. - 2011, Nr. 1 (sausis), p. 6.

Landsbergis, Vytautas. V. Landsbergis: nežinojome, ar žus dešimtys, šimtai ar tūkstančiai : [pokalbis su Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininku Vytautu Landsbergiu] / parengta pagal pokalbį Lietuvos radijo laidoje "Ryto garsai". - Portr. - http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-01-12-v-landsbergis-nezinojome-ar-zus-desimtys-simtai-ar-tukstanciai/56047 // Bernardinai.lt. - 2011, saus. 12.

Landsbergis, Vytautas. Teroras ir pergalė / Vytautas Landsbergis. - Iliustr. // XXI amžius. - 2011, saus. 14, priedas "Už laisvę", p. 2.
Ištrauka iš knygos "Lūžis prie Baltijos" - apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius ir tuometinę padėtį šalies Parlamente ir Vyriausybėje.

Landsbergis, Vytautas. Neleiskime vėl okupuoti / Vytautas Landsbergis. - Portr. - (Nuomonės) // Kauno diena. - 2011, saus. 13, p. 6.

Landsbergis, Vytautas. Netylėkim kiekvieną kartą / Vytautas Landsbergis. - Iliustr. - (Nuomonės) // Vilniaus diena. - 2011, saus. 13, p. 6.
Europos Parlamento nario, Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo pirmininko V. Landsbergio mintys apie 1991-ųjų Sausio 13-osios įvykių svarbą Lietuvai, minint jų 20-metį (str. minimi Rusijos prezidentas B. Jelcinas, SSRS vadovas M. Gorbačiovas ir kt.).

Landsbergis, Vytautas. Rusija nori tęsti SSRS viešpatavimą kita forma : [pokalbis / kalbėjosi] Endo Riosuke // XXI amžius. - 2011, kovo 23, priedas "XXI amžiaus horizontai", p. 1, 3.
Europos Parlamento nario V. Landsbergio sutrumpintas interviu, duotas Japonijos laikraščiui "Sankei Šimbun" apie 1991 m. sausio 13-ąją Sovietų Sąjungos ir Lietuvos komunistinių jėgų vykdytą agresiją ir mėginimą įvykdyti perversmą nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje, grėsmes valstybei ir santykius su kitomis valstybėmis.

Landsbergis, Vytautas. Teroras ir pergalė / Vytautas Landsbergis. - Iliustr. // XXI amžius. - 2010, saus. 14, priedas "Už laisvę", p. 2.
Buvusio Aukščiausiosios Tarybos pirmininko V. Landsbergio atsiminimų knygos "Lūžis prie Baltijos" ("Vaga", 1997) ištrauka.

Laurinkus, Mečys. Maskva planavo agresiją : [pokalbis su buvusiu VSD vadovu M. Laurinkumi / kalbėjosi] Valdas Bartasevičius. - Iliustr. - (Nuomonės) // Lietuvos rytas. - 2011, saus. 10, p. 2.
Buvęs VSD vadovas M. Laurinkus apie situaciją Lietuvoje iki tragiškų Sausio 13-osios įvykių, valstybės veiksmus agresijos akivaizdoje, kt. klausimus.

Lazutka, Valentinas. Išpažintis : [atsiminimai] / Valentinas Lazutka. - Iliustr. // Opozicija. - 2010, gruod. 8-21 (Nr. 25), p. 6-7; 2010, gruod. 22 - 2011, saus. 5 (Nr. 26), p. 6, 11; 2011, saus. 6-12 (Nr. 1), p. 6, 10; saus. 13-19 (Nr. 2), p. 6-7.
Šiuo metu užsienyje gyvenančio 1991-ųjų Sausio 13-osios įvykių liudininko, buvusio vieno iš LKP vadovų prisiminimai.

Lukšas, Aras. Šešios nerimo dienos : šiandien minime dvidešimtąsias Sausio 13-osios metines. Apie tai, kas vyko tą lemtingą ir kruviną naktį, šią savaitę rašyta, rodyta ir kalbėta labai daug / Aras Lukšas. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2011, saus. 13, p. 8-9.
Apie 1991-ųjų sausio įvykius.

Machova, Evelina. "Mes ne didvyriai, gelbėti - mūsų pareiga" / Evelina Machova. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - 2011, saus. 13 - 19 (Nr. 2), p. 3, 6.
Pateikiamos Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės direktoriaus pavaduotojos klinikiniam darbui D. Steiblienės, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Rekonstrukcinės ir plastinės chirurgijos klinikos vadovo prof. K. Vitkaus ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filialo direktoriaus dr. G. Degučio nuomonės.

Macytė, Laima. Nenutapytas portretas / Laima Macytė. - Iliustr. // XXI amžius. - 2011, saus. 12, p. 1, 8.
Apie Radviliškyje gyvenančią gydytoją V. Petronytę-Kungienę, 1991 m. sausio 13-ąją buvusią Vilniuje, laisvės gynėjų gretose.

Martinkus, Vytautas. Su šuneliu ir radijėle kišenėje / Vytautas Martinkus // Metai. - 2011, Nr. 1, p. 91-94.
Prisiminimai apie 1991 m. Sausio 13-osios įvykius.

Mikeliūnaitė, Justina. Prieš 20 metų sausio 13-ąją budėjo ir Panevėžys : 1991-ųjų sausį pagrindinės kovos dėl Laisvės vyko Vilniuje, tačiau šaliai lemtingu laikotarpiu nesnaudė ir Panevėžio aeroklubas / Justina Mikeliūnaitė. - Iliustr. // Aviacijos pasaulis. - 2011, Nr. 1, p. 49-51.

Morkūnaitė, Radvilė. [Noriu laisvos Lietuvos…] / Radvilė Morkūnaitė. - Iliustr. // Europos spalvos. - 2011, Nr. 1, p. 3.
Europos Parlamento narės R. Morkūnaitės prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-ąją kartu su jos pieštu plakatu 1991 m. sausio 12 d. (jai tada buvo septyneri).

Naktis kaip kulka širdyje. - Iliustr. - (Dienos tema) // Respublika. - 2011, saus. 13, p. 2.
Pateikta 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykių chronologija.

Navickas, Andrius. Mes privalome to nepamiršti / Andrius Navickas. - http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-01-13-andrius-navickas-mes-privalome-to-nepamirsti/56053 // Bernardinai.lt. - 2011, saus. 13.

Nefas, Saulius. Ko siekiame Sausio 13-ąją vadindami susigraudinimo ir nevilties diena? / Saulius Nefas. - Portr. // Atgimimas. - 2011, saus. 28 - vas. 3 (Nr. 4), p. 9.
Atsiliepimas į L. Kranausko straipsnį "Sausio 13-oji - susigraudinimo ir nevilties diena", išspausdintą savaitraštyje "Atgimimas", 2011, Nr. 1.

Nenugalėtųjų diena : redakcijos skiltis. - (Nuomonės) // Respublika. - 2011, saus. 13, p. 4.
Apie Sausio 13-osios įvykius, žmonių indėlį kovojant už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, altruizmą bei didvyrius.

Nepriklausomybę galėjo pražudyti vienintelis šūvis / parengė Dalia Lenkauskaitė. - (Lietuva) // Respublika. - 2011, saus. 7, p. 2.
Rašoma, kad Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo apskritojo stalo diskusijoje savo nuomones apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius išsakė policijos generalinis komisaras P. Liubertas, vidaus divizijos pulko vadas S. Stančikas, viešosios policijos vyriausiasis komisaras V. Navickas bei kt. tuomečiai policijos pareigūnai.

Optimizmo nesužalojo net kulkų skeveldros / Sauliaus Venckaus nuotr. // Vakaro žinios. - 2011, saus. 14, p. 7.
Apie 1991 -ųjų sausio 13-ą prie Televizijos bokšto Vilniuje sužalotą biochemiką A. Ramanavičių, jo gydymą Vengrijoje (str. biochemiko A.Ramanavičiaus trumpas interviu).

Paulauskas, Artūras. "Mes visi buvome taikiniai" / Artūras Paulauskas. - Iliustr. // Gairės. - 2011, Nr. 1, p. 4.
Atsiminimai apie 1991 m. sausio 13 d įvykius.

Pečeliūnas, Saulius. Sausio 13-oji ir ši diena. Kai buvo aišku, ką daryti / Saulius Pečeliūnas. - Iliustr. - http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-01-12-saulius-peceliunas-sausio-13-oji-ir-si-diena-kai-buvo-aisku-ka-daryti/56050 // Bernardinai.lt. - 2011, saus. 12; XXI amžius. - 2011, saus. 19, p. 3.
Nepriklausomybės akto signataro, Seimo nario S. Pečeliūno mintys apie 1991-ųjų sausio 13-osios įvykius vertinant juos po 20-ies metų.

Petrylienė, L. Sausio 13-osios atgarsiai / L. Petrylienė. - Iliustr. // Karštas komentaras. - 2011, saus. 21 - vas. 4, p. 23.
Spausdinamas popiežiaus Jono Pauliaus II Lietuvai 1991 saus. 13 d. atsiųstos solidarumo telegramos tekstas lietuvių k., kurio kopija saugoma Šv. M. Marijos Lietuvos Laisvės koplyčioje Kaune, kur kasmet aukojamos šv. Mišios už Lietuvos laisvę ir žuvusius; pateikiami buvusio kardinolo V. Sladkevičiaus sekretoriaus kun. A. Buloto prisiminimai, kad ši telegrama kardinolo nepasiekė, tačiau ją gavo tomis dienomis palaikę tarptautinį ryšį asmenys.

Platelis, Kornelijus. Ką aš veikiau Sausio 13-ąją? / Kornelijus Platelis // Metai. - 2011, Nr. 1, p. 100-103.

Prisiminimai / parengė Juozas Pocius. - Iliustr. - Aut.: Algirdas Patackas, Rimantas Dirvelė, Giedrius Puskunigis, Jonas Džiavečka // Karys. - 2011, Nr. 1/2, p. 50-53.
Laisvės gynėjų prisiminimai apie Sausio 13-osios įvykius.

Rečiūnienė, Jūratė. Sausio 13-oji prieš 20 metų / Jūratė Rečiūnienė. - Iliustr. // Mūsų girios. - 2011, Nr. 1, p. 4.

Rupeikaitė, Vereta. Iš patrioto penktoko išaugo verslininkas / Vereta Rupeikaitė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2011, saus. 17, p. 23.
Apie Sausio 13-ajai skirtos parodos eksponato - vaikiško laiško, parašyto 1991 m. tuometiniam Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui V. Landsbergiui autorių, savo sutaupytus 25 rublius persiuntusį dešimtmetį kaunietį, šiuo metu jau subrendusį vyriškį M. Mikalauską.

Saudargas, Algirdas. A. Saudargas: režimui nepavyko perlaužti tautos stuburo : [pokalbis / kalbėjosi] Kęstutis D. Rimkevičius. - Portr., iliustr. // Apžvalga. - 2011, Nr. 1, p. 13-14.
Pokalbis su europarlamentaru A. Saudargu apie Sausio 13-osios reikšmę Lietuvai, tuometės Lietuvos Vyriausybės pastangas skleisti pasauliui tiesos žinią apie 1991 m. sausio įvykius ir planus formuoti vyriausybę išeivijoje. Minimas tuometinis valstybės vadovas V. Landsbergis.

Saudargas, Algirdas. Algirdas Saudargas: Vakarai nebūtų mūsų išgelbėję : [pokalbis su buvusiu užsienio reikalų ministru / kalbėjosi] Arvydas Jockus. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2011, saus. 12, p. 6.
Apie veiklą užsienyje 1991 m sausio ir vėlesnių įvykių metu, tuometinį užsienio valstybių diplomatų, politikų požiūrį į Lietuvos siekius.

Sausio įvykiai: tada ir šiandien. - Iliustr. // 15 min (Vilnius). - 2011, saus. 14, p. 2.
Fotoreportažas apie Sausio 13-osios įvykius bei šių metų paminėjimo iškilmes.

Sausio įvykiai prieš 20 metų Kyviškių aerodrome : arčiausiai nuo sostinės įsikūrusiame Kyviškių aerodrome prieš 20 metų buvo ruošiamasi slapta evakuoti svarbius valstybės asmenis, jeigu to pireiktų : [buvusių S. Dariaus ir S. Girėno aeroklubo vado Prezidento Rolando Pakso ir vado pavaduotojo, dabartinio Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus pavaduotojo Alvydo Šumsko atsiminimai / užrašė] Vilma Jankienė. - Iliustr. // Aviacijos pasaulis. - 2011, Nr. 1, p. 42-47.

Sausio 13-oji Lietuvos pareigūnų akimis : [diskusija] / diskusiją vedė Gediminas Jakavonis ; parengė Jovita Milašienė. - Aut.: Petras Liubertas, Stanislovas Stančikas, Liutauras Vasiliauskas, Vytautas Navickas, Henrikas Šliažas // Respublika. - 2011, saus. 14, priedas "Žalgiris", p. 2-3.
Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo apskritojo stalo diskusijoje dalyvavusių buvusio policijos generalinio komisaro P. Liuberto, buvusio vidaus divizijos pulko vado S. Stančiko, buvusio policijos vyresniojo komisaro L. Vasiliausko, buvusio viešosios policijos vyriausiojo komisaro V. Navicko, buvusio ypatingos paskirties policijos padalinio kovotojo H. Šliažo prisiminimai apie 1991 m. sausio įvykius, apie tai, kaip buvo organizuojamas vidaus reikalų sistemos darbas, apie tuometį vidaus reikalų ministrą M. Misiukonį, apie OMON'o skilimą, bendravimą su sovietų kariškiais ir kt., pašnekovų nuomonė apie tai, kad iš 3 tūkst. milicijos darbuotojų, dalyvavusių sausio įvykiuose nuo 8 iki 13 d., apdovanoti tik 245 pareigūnai, kodėl buvo panaikintas žinybinis Policijos departamento pasižymėjimo ženklas, t.y. Sausio 13-osios atminimo ženklas (str. minimi Televizijos bokšto gynybą organizavęs E. Kisielius, tuometis ministro pirmininko pav. Z. Vaišvila, Krašto apsaugos departamento vadovas A. Butkevičius, AT Gynimo štabo virš. J. Gečas, kt.).

Songaila, Gintaras. 1991 metai, Sausio 13-oji: kas vyko Vyriausybėje? : [buvusio Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, dabar Seimo nario Gintaro Songailos atsiminimai] / parengė Sigita Nemeikaitė. - Iliustr. // Voruta. - 2011, saus. 22, p. 1, 9.
Seimo narys G. Songaila, buvęs Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, pirmą kartą leidinio redakcijos paprašytas viešai paliudyti, kas vyko 1991 m. sausio 13-ąją Vyriausybėje, dalijasi prisiminimais apie tos nakties įvykius, premjero A. Šimėno dingimo aplinkybes. Prisiminimuose minimi tuometiniai vicepremjeras R. Ozolas, Piliečių teisių ir tautybių reikalų komiteto pirmininkas V. Čepaitis, parlamentarai V. Andriukaitis, A. Sakalas, ekspremjerė K. Prunskienė, premjeru išrinktas, bet tą lemtingąją naktį paslaptingai dingęs A. Šimėnas, ministrai A. Nasvytis, M. Misiukonis, J. Olekas, AT pirmininkas V. Landsbergis, vicepremjeras A. Brazauskas, dingus A. Šimėnui premjeru išrinktas G. Vagnorius.

Stankevičiūtė, Rita. Sovietų tankus pristabdė ir žinios iš Vilniaus pasauliui / Rita Stankevičiūtė. - Iliustr. - (Aktualijos) // Lietuvos rytas. - 2011, saus. 15, p. 6.
Apie saus. 13 d. Vašingtone vykusį laidos apie Vakarų žiniasklaidos vaidmenį per 1991-ųjų sausio dramą Vilniuje filmavimą, buvusių žiniasklaidos atstovų A. Cooper, A. Nagorski, D. Satterio, lietuvių bendruomenės Vašingtone veikėjos A. Banionis, to meto kongresmeno D. Ritterio, to meto specialiojo patarėjo Baltijos šalių klausimais JAV valstybės departamente P. Goble'o pasisakymus laidoje.

Steinfeld, Hans Wilhelm. Istorija vertinga, kai ji pamoko : [pokalbis su Norvegijos televizijos žurnalistu H.W. Steinfeldu / kalbėjosi] Valdas Bartasevičius. - Iliustr. - (Aktualijos) // Lietuvos rytas. - 2011, saus. 17, p. 3.
Pokalbis su 1991 sausio mėnesį Vilniuje smurto vaizdus filmavusiu Norvegijos televizijos žurnalistu.

Strakšys, Adolfas. Rūsčiųjų dienų pamokos / Adolfas Strakšys. - Iliustr. // Opozicija. - 2011, saus. 13-19 (Nr. 2), p. 3.
Apie 1991-ųjų Sausio įvykius Lietuvoje; pateikiamas reportažas, išspaudintas populiariame tų laikų Tarybų Sąjungos žurnale "Ogoniok".

Sutkus, Darius. Sausio 13-oji, 1991-2011 m. / parengė Darius Sutkus. - Iliustr. // Kardas. - 2011, Nr. 1, p. 4-9.

Sventickas, Valentinas. Apie Sausio 13-ąją. Po dvidešimties metų / Valentinas Sventickas // Metai. - 2011, Nr. 1, p. 94-96.
Prisiminimai apie 1991 m. Sausio 13 d. įvykius.

Šliažienė, Julija. Nutolusio laiko atšvaitai : [pokalbis su buvusia ilgamete Lietuvos televizijos laidos „Panorama“ žurnaliste, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Komunikacijos departamento Piliečių ir atviros vyriausybės skyriaus patarėja Julija Šliažiene / kalbėjosi] Gediminas Radvilas. - Iliustr. // Kardas. - 2011, Nr. 1, p. 33-37.
Pokalbis su žurnaliste J. Šliažiene apie jos pirmosios knygos „Nutolęs laikas“ atsiradimo aplinkybes, prieš du dešimtmečius vykusių kruvinų ir lemtingų Lietuvos laisvės bylai 1991 metų Sausio įvykių atšvaitus knygoje.

Tamakauskas, Zigmas Juozas. Atminties žvilgsnis į 1991 metų sausį / Zigmas Tamakauskas // Tremtinys. - 2011, saus. 21, p. 4.

Tarvydas, Algirdas. Algirdas Tarvydas - kareivis su kamera : [pokalbis su dokumentinių filmų kūrėju Algirdu Tarvydu / kalbėjosi] Audronė Jablonskienė. - (Gyvenimas) // Respublika. - 2011, saus. 10, p. 10.
Apie Sausio 13-osios įvykius bei nufilmuotą medžiagą apie tai.

Tautos bendrystė įveikė okupanto šėlsmą. - Iliustr. // XXI amžius. - 2011, saus. 14, priedas "Už laisvę", p. 1.
Apie sovietų agresiją prieš nepriklausomybės gynėjus 1991 m. sausio 13-ąją.

Terleckas, Antanas. Neišmoktos pamokos : nuomonė / Antanas Terleckas. - Portr. // Laisvas laikraštis. - 2011, saus. 15-21 (Nr. 2), p. 21.
Apie 1991 m. Sausio įvykius.

Urbonaitė, Audronė. Laisvės autografai - ir kulkų skeveldros / Audronė Urbonaitė. - Iliustr. - (Aktualijos) // Lietuvos rytas. - 2011, saus. 13, p. 1, 4.
Apie 1991 m. sausio 13-osios naktį sužalotą Televizijos bokšto gynėją A. Ramanavičių ir įvykius prieš 20 metų.

Už kokią Lietuvą tada kovojome? : [Kauno arkivyskupijos metropolito S. Tamkevičiaus, Kauno ceremonimeistro K. Ignatavičiaus, žurnalisto V. Mačiulio nuomonės / užrašė] Aušra Garnienė. - Portr. // Kauno diena. - 2011, saus. 13, p. 5.
1991-ųjų sausio 13-osios įvykių liudininkų mintys apie tuomet puoselėtus lūkesčius.

Uža, Adolfas. Prieš 20 metų, naktį / Adolfas Uža. - Iliustr. // Gairės. - 2011, Nr. 1, p. 5-7.
Atsiminimai apie 1991 m. sausio 13 d įvykius.

Uža, Adolfas. Vienos paros kronika / Adolfas Uža. - Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. - 2011, saus. 12, p. 11;Žurnalistika. - 2011, p. 146-148.
Apie 1991-ųjų sausio 13-osios įvykius Vilniuje.

Užurka, Jonas. Tą šaltą Sausio naktį… / Jonas Užkurka. - Iliustr. // Atgimimas. - 2011, saus. 7-13 (Nr. 1), p. 13; Lietuvos aidas. - 2011, saus. 5, p. 2.
Atsiminimai apie 1991-ųjų sausio 8-13 d. įvykius.

Užusienis, Vidmantas. Kelininkai okupantams pasipriešino barikadomis / Vidmantas Užusienis. - Iliustr. - (Greitis) // Respublika. - 2011, saus. 12, p. 8.
Rašoma, jog svarbų vaidmenį 1991 m. sausio 13-ąją ginant Lietuvos nepriklausomybę atliko Vilniaus kelių ir tiltų statybos įmonės, bei buvusio Vilniaus tiltų statybos valdybos vyriausiojo inžinieriaus V. Jankausko ir kt. statybininkų pasisakymus.

Vagnorius, Gediminas. Sausio 13-osios šalies piliečių žygdarbis / Gediminas Vagnorius // Valstiečių laikraštis. - 2011, saus. 15, p. 4.
Krikščionių partijos pirmininko, ekspremjero G. Vagnoriaus 1991 m. sausio 13-osios įvykių prisiminimai.

Valentukevičius, Juozas. Grėsmės akivaizdoje / Juozas Valentukevičius // Mūsų žodis. - 2011, Nr. 1, p. 6-8.
Atsiminimai apie Sausio 13-osios įvykius ir Lietuvos radijo laidas iš Lietuvos aklųjų bibliotekos garso įrašų studijos.

Valiušaitis, Vidmantas. Nebuvome "vienų vieni" / Vidmantas Valiušaitis. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2011, saus. 13, p. 10-11.
Tuometis "Laisvosios Europos" radijo korespondentas apie Sausio 13-osios įvykius bei Vakarų laikyseną Lietuvos atžvilgiu. Cituojami tuomečio AT pirmininko V. Landsbergio pasisakymai.

Važgauskaitė, Jūratė. Sausio 13-oji - diena, atskleidusi žmonių didvyriškumą / Jūratė Važgauskaitė. - Iliustr. - http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-01-13-sausio-13-oji-diena-kaip-paprasti-zmones-virto-didvyriais/56092 // Bernardinai.lt. - 2011, saus. 13.

Važnevičius, Vladas. Sausio vienybė težydi / Vladas Važnevičius. - Portr. - (Miestas) // Kauno diena. - 2011, saus. 13, p. 4.
Užsakomasis str., kuriame pateikiami atsargos karininko 1991-ųjų Sausio įvykių prisiminimai ir nuomonė apie prieštaringus to meto įvykių vertinimus, tokius kaip politiko A. Paleckio pasisakymai (minimas politikas A. Butkevičius).

Venckevičius, Vytautas. Mintys, kylančios prisiminus 1991-ųjų sausio įvykius / Vytautas Venckevičius // Lietuvos aidas. - 2011, saus. 12, p. 1, 5.
Buvusio Panevėžio m. tarybos nario atsiminimai apie 1991-ųjų sausio įvykius Vilniuje.

Viluckas, Tomas. Sausio 13-oji: atmintis tiesos akivaizdoje / Tomas Viluckas. - Portr. - http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-01-11-tomas-viluckas-sausio-13-oji-atmintis-tiesos-skivaizdoje/56011 // Bernardinai.lt. - 2011, saus. 11.

Zavarskytė, Milda. Kruvinąją naktį kamavo nežinia / Milda Zavarskytė // Lietuvos rytas. - 2011, saus. 8, priedas "Gyvenimo būdas", p. 10-11.
Apie tai, kokiomis nuotaikomis 1991 sausio 13-ąją sutiko tuometinio LR AT pirmininko V. Landsbergio žmona G. Ručytė-Landsbergienė, ministro pirmininko G. Vagnoriaus žmona N. Vagnorienė, AT deputato Č. Juršėno žmona J. Juršėnienė, deputato A. Sakalo žmona R. Sakalienė, deputatų Č.V. Stankevičiaus, V.P. Andriukaičio žmonos.

Zolubas, Algimantas. Įsimintina Nepriklausomybės atgavimo ir jos gynybos pradžia / Algimantas Zolubas. - Iliustr. // XXI amžius. - 2011, saus. 14, priedas "Už laisvę", p. 1, 3.
Atsiminimai apie 1991 m. sausio įvykius Vilniuje ir tuometinės Vilniaus radijo komponentų gamyklos darbuotojų indėlį į laisvės ir nepriklausomybės gynimą nuo sovietinių agresorių.

Žalimas, Dainius. Melo kojos trumpos. Teismų sprendimai Sausio 13-osios byloje / Dainius Žalimas. - Portr. - http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-01-04-dainius-zalimas-melokojos-trumpos-teismu-sprendimai-sausio-13-osios-byloje/55610 // Bernardinai.lt. - 2011, saus. 4.