Antanaitis, Saulius. Pirmiausia naikinami idealistai : [pokalbis su buvusiu savanoriu, apdovanotu Sausio 13-osios atminimo medaliu, kauniečiu S.Antanaičiu / užrašė] Arnoldas Aleksandravičius. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2001, birž. 14, p. 1, 4.

Bartulis, Vilius. Dalyviams prisiminimai, kitiems - jau istorija : [apie 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje]. - Iliustr. // Inžinerija. - 2001, saus. 16, p. 3-4.

Bruveris, Vytautas. V.Landsbergį papiktino Rusijos televizija : [apie buvusio Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininko V.Landsbergio, buvusio Krašto apsaugos departamento vadovo A.Butkevičiaus požiūrį į Rusijos NTV televizijos laidą “Nepriklausomas tyrimas”, skirtą Sausio 13-osios dešimtosioms metinėms]. - Iliustr. // Respublika. - 2001, saus. 8, p. 2.

Čepėnaitė, Inga. Sausio 13-oji - Lietuvos dvasios pergalė // Genocidas ir rezistencija. - 2001, Nr. 1, p. 182-187.

Girlevičiūtė, Jovita, Petrauskis, Kęstutis. Patriotizmo imta gėdytis : praėjus dešimtmečiui po Sausio 13-osios visuomenę vis labiau persmelkia mintis, kad ir patriotizmą kai kam tapo naudinga monopolizuoti : [apie Sausio 13-osios įvykių reikšmę, šiandieninį visuomenės požiūrį į prieš dešimt metų vykusius įvykius; pateikiami per 1991 m. sausio 13-osios įvykius nukentėjusių V.Pečiukonio, A.Sakalausko, L.Šlekienės, A.Ramanavičiaus prisiminimai]. - Iliustr. - (Tema). // Veidas. - 2001, Nr. 2 (saus. 11-17), p. 24-27.

Girnius, Kęstutis K. Prisimenant kruvinąjį Sausį // Atgimimas. - 2001, saus. 19, p. 7.

Grinys, Edmundas. Įvykiai pakeitė gyvenimo būdą : [apie Sausio 13-osios įvykiuose dalyvavusį Lietuvos nepriklausomybės gynėją V.Čepulį]. - Portr. // Karys. - 2001, Nr. 1, p. 4.

Jakimavičius, Jonas. Laisvė ir Nepriklausomybė : Sausio 13-osios įvykių prasmė // XXI amžius. - 2001, kovo 9, p. 6.

Kabaila, Vytautas. Mirtininkai ir armatūra : [pasakojimas apie 1991 metų sausio 13-osios įvykius].- Iliustr. // Gairės. - 2001, Nr. 3, p. 33-41.

Kairiukštienė (Rimkutė), Dalia. Sausio 13-ajai - Laisvės gynėjų dienai : [prisiminimai]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2001, saus. 13, p. 24-25.

Kanopkaitė, Rūta. Ne visi vaiduokliai bijo dienos šviesos : [apie sausio mėn. transliuotą Rusijos televizijos kanalo NTV laidą “Nepriklausomas tyrimas”, kurioje buvo bandoma atkurti Sausio 13-osios įvykių Lietuvoje kroniką] // Kauno diena. - 2001, saus. 13, p. 11.

“Kovo 11-osios” interviu su Sausio 13-osios įvykių dalyviais... : [atsakymai į klausimus]. - Aut.: Valentinas Šapalas, Darius Šlapakauskas, Valdas Masionis, Vytautas Jasulaitis // Kovo 11. - 2001, sausis, p. 7-8.

Kulakauskas, Juozas. Laisvė - didžiausia vertybė : [1991 m. sausio 13-osios 10-mečiui] // Valstiečių laikraštis. - 2001, saus. 13, p. 1.

Landsbergis, Vytautas. Bendras reikalas. - Iliustr. // Dialogas. - 2001, saus. 12, p. 1.

Landsbergis, Vytautas. Problemas geriau išsprendę už kai kuriuos kaimynus, lietuviai nemoka vertinti savo pasiekimų : [pokalbis su Seimo nariu V.Landsbergiu apie Sausio 13-osios įvykius, pasiekimus per Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį / kalbėjosi] Edvardas Šiugžda. - Iliustr. // XXI amžius. - 2001, saus. 12, p. 1, 3.

V.Landsbergį piktina TV laida : [apie Seimo nario V.Landsbergio, buvusio Krašto apsaugos departamento vadovo A.Butkevičiaus požiūrį į Rusijos NTV laidą “Nepriklausomas tyrimas”, skirtą Sausio 13-osios dešimtosioms metinėms] // Lietuvos rytas. - 2001, saus. 9, p. 2.

Laurinonis, Zenonas. Prisiminimai : Sausio 13-ajai atminti // Savanoris. - 2001, saus. 11, p. 2.

Ne visi Rusijos laikrodžiai stovi : nepriklausoma save vadinanti Rusijos TV kompanija NTV parodė laidą apie Sausio 13-osios įvykius Vilniuje. Nors Lietuvoje buvo piktinamasi “nepriklausomu” požiūriu, žurnalistai ir dauguma žiūrovų buvo Lietuvos pusėje // Atgimimas. - 2001, saus. 12, p. 2.

Pečkys, Andrius. Buvęs asmens sargybinis tebesaugo paslaptis : istorija tapusių 1991 metų Sausio įvykių liudininko interviu “Lietuvos rytui” : [pokalbis su buvusio premjero A.Šimėno asmens sargybiniu apie 1991 m. sausio įvykius / kalbėjosi] Daiva Rinkevičiūtė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2001, saus. 13, p. 1,9.

Raklevičius, Kazimieras, Kėrienė, Sofija. Paminėjome sausio 13-osios dešimtmetį : [prisiminimai]. - Portr. // Karoliniškių balsas. - 2001, kovas, p. 1.

Ruzas, Rimantas. Sausio 13-osios žmonės : [pokalbis su Seimo nariu, Sausio 13-osios laisvės gynėju R.Ruzu / kalbėjosi] Aldona Svirbutavičiūtė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2001, saus. 13, p. 4-5

Sakalauskas, Antanas. Sausio 13-osios auka po 10 metų susidaužė taurėmis su perversmininku : [1991 m. sausio 13-ąją sunkiai sužeistas vilnietis A.Sakalauskas apie jo bei nukentėjusio tomis dienomis A.Ramanavičiaus ir buvusio krašto apsaugos ministro A.Butkevičiaus dalyvavimą NTV televizijos laidos “Nepriklausomas tyrimas su Nikolajumi Nikolajevu” filmavime Maskvoje, Sausio 13-osios įvykius Vilniuje / kalbėjosi] Jūratė Kiliulienė. - Iliustr. // Respublika. - 2001, saus. 6, p. 18.

Sausio 13-oji ir dabartis : [iš 1991 m. sausio 13 d. įvykių Vilniuje liudininkų prisiminimų]. - Iliustr. // XXI amžius. - 2001, saus. 12, p. 3-6.

Sausrys, Benediktas. Klausimėliai troškusiems kraujo : [apie Sausio 13-osios įvykius Lietuvoje] / // Gairės. - 2001, Nr. 4, p. 25-26.

Serbentaitė, Bronė. Tą naktį. Sausio 13-osios įvykius prisiminus // Lietuvos aidas. - 2001, saus. 10, p. 5.

Skučaitė, Virginija. Kas labiausiai įstrigo Jūsų atmintin iš 1991-ųjų sausio įvykių?. - Iliustr. // Kauno diena. - 2001, saus. 13, p. 3.

Skučaitė, Virginija. Laisvės šūkiai prie Sausio barikadų : [apie 1991 m. sausio įvykių dienomis prie Parlamento, Televizijos bokšto, Radijo ir televizijos komiteto drauge su tūkstančiais tautiečių budėjusio kauniečio J.Vaičiulaičio užrašytus šūkius]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2001, saus. 12, p. 3.

Skučaitė, Virginija. Po laiko tvarsčiais - parlamento Sausis : dabartinis krašto apsaugos viceministras Jonas Gečas įsitikinęs, kad Sausio 13-ąją sunkiausia parlamento Gynybos štabo užduotis buvo - nepakartoti 1940 metų Lietuvos Vyriausybės bejėgiškumo. - Iliustr. // Kauno diena. - 2001, saus. 13, p. 1, 15.

Spaisas, Hendrikas. Sausio tragedijos aidai vis šaukė į Lietuvą. - Iliustr. // Respublika. - 2001, saus. 15, p. 18.

Vyšniauskaitė, Birutė. Budėjimas naktyje : Gražinos Landsbergienės Sausio 13-osios atsiminimai. - Iliustr. // Ekstra. - 2001, Nr. 2 (saus. 15-21), p. 10-11.

Zaleckis, Rimantas. Sausio 13-ąją prisimenant : praėjo dešimt metų nuo kruvinų sausio įvykių, lėmusių mūsų šalies nepriklausomybės raidą // Sargyba. - 2001, saus. 11, p. 1, 4.

Žalys, Leonas. Dramatiški 1991-ųjų sausio įvykiai.... - Portr. // Kauno diena. - 2001, saus. 12, p. 3.

Bieliauskienė, Jadvyga. Dėl Sausio 13-osios įvykių iškraipymo // XXI amžius. - 2002, saus. 25, p. 12.

Čerškus, Eugenijus. Mename laisvės gynėjų dieną : nežinomi tragiškosios 1991 metų Sausio 13-osios puslapiai : [pokalbis su tuomečiu Vilniaus miesto Nepriklausomybės gynybos štabo viršininko pavaduotoju E.Čerškumi / užrašė] Juozas Girdvainis. - Iliustr. // Kardas. - 2002, Nr. 3, p. 45-47.

Ganusauskas, Edmundas. Savanoriai pasijuto neįvertinti : 1991-ųjų sausio įvykiai iki šiol kaitina jų dalyvių aistras. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2002, saus. 11, p. 1, 6.

Gudavičius, Stasys. Senos žaizdos neužgyja : Nepriklausomybės Akto signatarų grupė ragina naikinti “baltas dėmes” Sausio 13-osios istorijoje. - Iliustr. - (Lietuva). // Kauno diena. - 2002, saus. 26, p. 2.

Jakovlevas, Aleksandras. Karas su inteligentija : [ištraukos iš A.Jakovlevo knygos “Atminties akivarai” apie 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje] // Lietuvos aidas. - 2002, rugpj. 2, 3.

Jurienė, Ana. Prisiminus sausio 13-osios įvykius : [Vilniaus geležinkelio stoties valdymo centre ir Vilniaus mazge]. - Iliustr. - Santr. angl. // Lietuvos geležinkeliai. - 2002, Nr. 1, p. 83-84.

Kanopkaitė, Rūta. Maratonas, įkainotas gyvenimu : Kauno televizija per Sausio 13-osios tragediją buvo Lietuvos langas į pasaulį. - Iliustr. // Kauno diena. - 2002, saus. 12, p. 1, 17.

Katinas, Petras. Nepriklausomybės kelyje ir šalikelėje : [Kovo 11-osios Akto signatarų N.Medvedevo, K.Prunskienės, B.Genzelio ir A.Butkevičiaus pasisakymai Lietuvos radijo “Ryto garsų” laidoje (2002 01 11) apie 1991 m. sausio įvykius] // XXI amžius. - 2002, saus. 16, p. 13.

Kiliulienė, Jūratė. Sausio dienų “Štirlicas” liko vienatvėje ir užmarštyje : [buvęs Krašto apsaugos departamento pareigūnas V.Jakucevičius apie darbą Lietuvos televizijoje per 1991 m. sausio įvykius, dabartinį savo gyvenimą]. - Iliustr. // Respublika. - 2002, saus. 12, p. 18.

Kur jūs buvote, kai Lietuvai buvo sunku - sausio 13-ąją? / [kalbėjosi] G.Gardauskienė. - Portr. - Aut.: Rolandas Paksas, Mindaugas Bastys, Jūratė Narvilienė, Ramūnas Karbauskis, Petras Gražulis, Alvydas Sadeckas // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 6.

Kur jūs buvote, kai Lietuvai buvo sunku - sausio 13-ąją? / [kalbėjosi] G.Gardauskienė. - Portr. - Aut.: Romualdas Dobrovolskis, Povilas Jakučionis, Linas Linkevičius, Juozas Bernatonis, Stanislovas Buškevičius, Eduardas Kaniava. // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 21, p. 2.

Mikalauskas, Justas. Vienuoliktas mūsų gimtadienis : [apie Sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 14, p. 1, 6.

Petrauskas, Antanas. Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena : [pokalbis su buvusiu Vilniaus miesto kultūros valdybos viršininku A.Petrausku / užrašė] Juozas Girdvainis // Literatūra ir menas. - 2002, saus. 11, p. 2.

Petrošiūtė, Nijolė. “Reikėjo - buvom, reikės - vėl būsim”, - žvelgdamas į Sausio 13-osios įvykius, sako savanoris Algimantas Končius. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2002, saus. 12, p. 1, 6.

Radovičius, Jurijus. 1991 metų sausio 13-oji : kas kaltas dėl žmonių aukų // Gairės. - 2002, Nr. 1, p. 39-43; Nr. 2, p. 43-48.

Sausio 13-osios tragedija : [įvykių kronika]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 11, p. 1, 8-11.

Sausio 13-osios tragedija : [pateikiami 1991 m. sausio 13 d. priimtų LR AT dokumentų, kardinolo V.Sladkevičiaus telegramos SSRS prezidentui, Latvijos, Lietuvos, Rusijos, Estijos AT pirmininkų A.Gorbunovo, V.Landsbergio, B.Jelcino, B.Riuitelio kreipimosi į JT generalinį sekretorių ir jų pareiškimų dėl TSRS vadovybės veiksmų tekstai]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 12, p. 1, 8.

Simanaitis, Edmundas. Nebėgti nei nuo žemės, nei nuo sąžinės : Sausio 13-osios pergalei paminėti // XXI amžius. - 2002, saus. 11, p. 1, 12.

Tiesa liudininkų lūpomis : [atsiminimai]. - Iliustr. - Aut.: P. Dargis, A.Jokubėnas, D.Šatas, A.Ramanauskas, J.Zujus, V.Užpolevičius, G.Breskys. // Lietuvos aidas. - 2002, saus. 12, p. 8, 9-11.

Berkevičius, Algirdas. Kas mums yra Sausio 13-oji. - Portr. // Lietuvos aidas. - 2003, saus. 10, p. 5.

Birulis, Kostas. Buvęs ministras nepamiršta gyvybe rizikavusių pavaldinių : [pokalbis su buvusiu ryšių ministru K.Biruliu apie 1991 m. sausio įvykius / kalbėjosi] Jūratė Kiliulienė. - Iliustr. // Respublika. - 2003, saus. 13, p. 15.

Gudavičius, Stasys.Istorinė tiesa traukiama iš po skverno : iki šiol ne visi su Sausio 13-ąja susiję dokumentai yra patekę į valstybės archyvus. - Iliustr. // Kauno diena. - 2003, saus. 21, p. 1, 2.

Jasukaitytė, Vidmantė. Sausio 13-osios vardu. - Portr. // Lietuvos žinios. - 2003, saus. 13, p. 4.

Kanopkaitė, Rūta. Ar Sausio 13-osios įvykius deramai įvertinome kaip Lietuvos istorijos dalį? // Kauno diena. - 2003, saus. 14, p. 3.

Kielytė, Alina. Sausio 13-osios Štirlicas skendi vienatvėje ir užmarštyje : [buvusio Krašto apsaugos departamento pareigūno V.Jakucevičiaus prisiminimai apie 1991-ųjų sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Respublika. - 2003, saus. 13, p. 15.

Paksas, Rolandas. Sausio 13-oji - tautos išbandymo ir pergalės diena : [pokalbis su išrinktuoju prezidentu R.Paksu apie tragiškus 1991-ųjų pradžios įvykius / kalbėjosi] R.Steponavičius. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2003, saus. 14, p. 1, 2.

Patackas, Algirdas Vaclovas. Anksčiau Lietuva buvo drąsesnė : [pokalbis apie 1991 metų sausio 13-osios įvykius / kalbėjosi] A.Aleksandravičius. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2003, saus. 11, p. 4.

1991 metų sausio 13-oji - amžinoji Lietuvos patriotų pergalė prieš SSRS okupantus ir tėvynės išdavikus : [prisiminimai]. - Iliustr. - Aut.: R.Burba, V.Loginov, A.Tamulionis, E.Sandanavičienė, P.Povilaitis, V.Peciukonis, P.Norkus, J.Krupavičienė, E.Kirmonienė, T.Bikinaitė-Puriuškienė, J.Petrauskienė. // Lietuvos aidas. - 2003, saus. 11, p. 1, 8-9.

Visockas, Gintaras. Sausio 13-oji - po dvylikos metų. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2003, saus. 11, p. 19.

Zolubas, Algimantas. Atsikvošėkite! Prisiminkite, kam jūs pašaukti tarnauti! : [apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius Vilniuje, Vilniaus radijo komponentų gamyklos Sąjūdžio grupės narių veiklą, radijo klubo “Vingis” mėgėjiškos kolektyvinės radijo stoties narių nuopelnus tiesiogiai retransliuojant pasauliui audioinformaciją iš AT rūmų]. - Iliustr., portr. // Lietuvos aidas. - 2003, saus. 13, p. 7-8.

Frolova, Tatjana. Kaip 1991 m. sausį rusė Tatjana stabdė tankus : [pokalbis su mokytoja iš Tomsko, Sausio 13-osios įvykių liudytoja T.Frolova / kalbėjosi] Jonas A.Patriubavičius. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2004, saus. 13, p. 1, 3.

Gražulis, Petras. Sausio 13-oji : savigarbos, ryžto ir vilties pamatai // Lietuvos aidas. - 2004, saus. 13, p. 12; Apžvalga. - 2004, sausis, p. 2.

Jankienė, Vilma. Sausio įvykiai Kyviškėse. - Iliustr. // Aviacijos pasaulis. - 2004, saus. 16, p. 1, 2.

Kalėjas, Imantas. Išdavikų veidus taip pat reikia įsidėmėti : Sausio 13-oji : [apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius, dabartinius politinius įvykius Lietuvoje]. - Portr., iliustr. // Lietuvos aidas. - 2004, saus. 13, p. 7.

Kiliulienė, Jūratė. Roko muzikantui Sausio 13-osios medalis teikia svarumo : [televizijos laidų apie muziką rengėjo A.Jegorovo, apdovanoto Sausio 13-osios atminimo medaliu, prisiminimai]. - Iliustr. // Respublika. - 2004, saus. 13, p. 19.

Landsbergis, Vytautas, Motieka, Kazimieras, Vagnorius, Gediminas. Tiesa apie 1991-ųjų sausį : Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo Prezidiumo narių paaiškinimas // XXI amžius. - 2004, birž. 25, p. 1.

Landsbergis, Vytautas. Pasakos ir faktai : [Seimo narys primena 1991-ųjų sausio įvykius] // XXI amžius. - 2004, birž. 25, p. 1.

Landsbergis, Vytautas. Sausio 13-osios pamokos. - Iliustr. // Veidas. - 2004, Nr. 5 (saus. 29), p. 32-33.

Liekis, Algimantas. Kuomet lietuviai lietuviais yra… : Sausio 13-oji : [apie Sausio 13-osios įvykius, šios dienos reikšmę Lietuvos istorijoje]. - Portr. // Lietuvos aidas. - 2004, saus. 13, p. 7.

Patašius, Modestas. Varpai iki šiol skambina laisvės šaukinį : [apie per 1991 m. sausio įvykius LRT Kauno redakcijoje skambėjusį G.Kuprevičiaus su kolegomis sukurtą šaukinį]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2004, saus. 13, p. 3.

Peškaitis, Arūnas. Apie meilę ir viltį Sausio 13-osios akivaizdoje. - Iliustr. // Laikas. - 2004, saus. 16, p. 18.

Prunskienė, Kazimiera, Paulauskas, Rolandas. Pradingę dokumentai - balta istorijos dėmė : [pokalbis su Seimo nare K.Prunskiene ir Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo nariu R.Paulausku apie Sausio 13-osios įvykius, premjero A.Šimėno dingimo istoriją, dingusius šio įvykio tyrimo dokumentus / kalbėjosi] Aldona Svirbutavičiūtė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2004, saus. 13, p. 5.

Skučaitė, Virginija. Sausio pasiuntinys užsienyje : 1991-aisiais prasidėjus kruviniems įvykiams Lietuvoje, atstovauti teisėtai šalies valdžiai emigracijoje buvo patikėta Algirdui Saudargui. - Iliustr. // Kauno diena. - 2004, saus. 13, p. 1, 9.

Sprindis, Rolandas. Lietuvos pyragas : (variacijos sausio 13-osios tema) // Apžvalga. - 2004, sausis, p. 4.

Visockas, Gintaras. Prieš šturmą rusų desantininkai įmetė kovinę granatą… : [apie Krašto apsaugos ministerijos Visuomenės informavimo departamento direktorių plk. ltn. R.Litviną].- Portr. // Valstiečių laikraštis. - 2004, saus. 13, p. 1, 4.

Voverienė, Ona. Ar taps Sausio 13-oji tautinės santarvės diena? : [apie Seimo nario V.Landsbergio parengtą knygą “Nauji dokumentai apie Sausio 13-ąją” (V., 2003 m.), kt. klausimus]. - Portr. // Lietuvos aidas. - 2004, saus. 13, p. 5.

Zaluba, Raimondas. Sausio 13-ojo - Laisvės gynėjų diena : [atsiminimai]. - Iliustr. // Sargyba. - 2004, saus. 8, p. 1, 4.

Barkauskaitė, Marija. Tragiško sausio išgyvenimai atgimsta kasmet // Lietuvos rytas. - 2005, saus. 13, p. 4.

Čerškus, Eugenijus. Sausio dienos Vilniuje : [pokalbis su 1990-1991 m. Vilniaus miesto savivaldybės teisininku, metu vadovavęs savivaldybės aparato darbui E.Čerškumi (iš rengiamos žurnalisto J.Girdvainio knygos “Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose”) apie to meto įvykius, Nepriklausomybės gynybos štabo darbą / kalbėjosi] Juozas Girdvainis // Literatūra ir menas. - 2005, saus. 14, p. 3, 5.

Girdzijauskas, Petras. Viltė : [prisiminimai apie 1991-ųjų sausio dienas, praleistas barikadose prie Aukščiausiosios Tarybos ir Spaudos rūmų]. - Iliustr. // XXI amžius. - 2005, saus. 12, p. 5.

Jokūbaitis, Stasys. Vakar paminėjome Sausio 13-ąją : [apie 1991-ųjų sausio 13-osios įvykių prasmę, su šia data sietus lūkesčius]. - Portr. // Kauno diena. - 2005, saus. 14, p. 3.

Kokią vietą Lietuvos istorijoje Jūs skirtumėte Sausio 13-ajai? : [skaitytojų nuomonės / užrašė] Leonas Žalys. - Iliustr. // Kauno diena. - 2005, saus. 14, p. 3.

Landsbergis, Vytautas. Dar kartą apie skrydį, kurio neprireikė : [atsiliepimas į š.m. sausio 13 d. “Kauno dienoje” išspausdintą publikaciją “Skrydis, kurio neprireikė”] // Kauno diena. - 2005, saus. 22, p. 16.

Litvinavičius, Vilius. Sausio 13-oji - tautos budėjimo diena. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2005, saus. 12, p. 1, 3.

Lukas, Dainoras. Skrydis, kurio neprireikė : 1991-ųjų sausį lakūnai buvo pasirengę šalies vadovus išskraidinti į užsienį : [apie lakūnų A.Šumsko, R.Noreikos, S.Verbaičio, A.Kliknos ir jiems vadovavusio R.Pakso pasirengimą 1991 metų sausį išgabenti Lietuvos aukščiausius pareigūnus į užsienį]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2005, saus. 13, p. 1, 4.

Marcinkevičienė, Jūratė. Lietuvos laisvės kaina : [LPKTS valdybos pirm. pavaduotojos atsiminimai]. - Iliustr. // Tremtinys. - 2005, saus. 13, p. 1, 5.

Pilvelis, Algirdas. Kodėl Laisvės gynėjų diena vis labiau pamirštama? : [apie Laisvės gynėjų dienos - Sausio 13-osios reikšmę]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2005, saus. 13, p. 1, 3.

Skučaitė, Virginija. Sausio ryšininkų kodas - laisvė : šalies ryšių specialistams lemtingi 1991 metų įvykiai Lietuvoje tapo rimtu žinių, veiklos ir patriotizmo išbandymu. - Iliustr. // Kauno diena. - 2005, saus. 12, p. 4.

Aksomaitis, Sidas. Sausio 13-osios patriotizmas virto neviltimi : [buvusio Šiaulių 1-osios statybininkų mokyklos direktoriaus P.Vaitkaus prisiminimai apie 1991-ųjų sausio įvykius, apie jo, miesto tarybos deputato I.Kupsčio bei mokyklos moksleivių budėjimą prie Parlamento]. - Iliustr., portr. // Respublika.. - 2006, saus. 12, p. 5.

Baronienė, Daiva. Sielos žaizdas užgydyti sunkiausia : sovietų tanko sumaitotą panevėžietį skaudina Lietuvoje įsitvyrojusi nesantaika : [apie pirmąją Sausio 13-osios įvykių auką - panevėžietį vairuotoją J.Žiaunį, tų metų sausio 11 d. dieną patyrusį avariją sovietų tankui tyčia įsirėžus į jo vairuojamą krovininį automobilį]. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2006, saus. 13, p. 4.

Byčienė, Dalia. J.Pikčilingio minėjime - apie nemeluotą patriotizmą : [apie Sintautuose (Šakių raj.) vykusį minėjimą, skirtą profesoriaus J.Pikčilingio 80-mečiui, kuriame buvo prisiminta apie profesorių bei Sausio 13-osios įvykius] // Respublika. - 2006, saus. 10, p. 15.

Bielinis, Lauras. Penkiolikti Sausio 13-osios metai verti optimizmo. - Portr. // Panorama. - 2006, saus. 14, p. 4.

Bumblauskas, Alfredas. A.Bumblauskas: dar toli iki Sausio 13-osios doro įvertinimo : [pokalbis su istoriku A.Bumblausku / kalbėjosi] Jurga Tvaskienė. - Portr. // Panorama. - 2006, saus. 14, p. 4-5.

Burdulis, Jonas Kazimieras. Mano sausio prisiminimai : [tuomečio viešbučio “Lietuva” gen. direktoriaus prisiminimai]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2006, saus. 11, p. 1, 3.

Čaplikas, Albinas. Neatskleista sausio 13-osios nakties paslaptis. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2006, saus. 17, p. 1, 5.

Daugirdas, Algimantas, Reutas, Gediminas, Rajackas, Vaclovas, Venslovas, Petras.Lietuvos Nepriklausomybės pašvaistė : [pokalbis su Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotoju A.Daugirdu, Kauno įgulos karininkų ramovės viršininku majoru G.Reutu, aktoriumi P.Venslovu ir Lietuvos vietinės rinktinės karių sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininko pavaduotoju V.Rajacku apie Sausio 13-osios įvykius] / kalbėjosi Kazimieras Dobkevičius. - Iliustr. // XXI amžius. - 2006, saus. 13, priedas “Už laisvę”, p. 3.

Dauguma šalies gyventojų vėl gintų nepriklausomybę : [skambučių centro “Fonitel” atliktos apklausos Sausio 13-osios tema rezultatai] // Lietuvos rytas. - 2006, saus. 13, p. 4.

Girdvainis, Julius. “Laisva Lietuva” išmesta iš istorijos : per 1991 metų sausio įvykius tautą vienijęs leidinys specialiai ignoruojamas : [dėl 1991 m. sausio 12 d. trylikos Spaudos rūmuose užgrobtų redakcijų žurnalistų išleisto bendro laikraščio “Laisva Lietuva”]. - Iliustr., portr. // Respublika. - 2006, saus. 13, p. 3, 5.

Girdvainis, Julius. Seimas vis dar klastoja istoriją : [dėl 1991 m. sausio 12 d. trylikos Spaudos rūmuose užgrobtų redakcijų žurnalistų išleisto bendro laikraščio “Laisva Lietuva”]. - Iliustr. // Respublika. - 2006, kovo 15, p. 4.

Grigas, Robertas. Dvasia įveikė imperijos tankus : [atsiminimai apie Sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // XXI amžius. - 2006, saus. 13, priedas “Už laisvę”, p. 2.

Jakimavičius, Eugenijus. Iš savanorio kūrėjo užrašų. - Portr. // Savanoris. - 2006, saus. 12, p. 5.

Jasulaitis, Vytautas. Sausio 13-osios barikadose : [pokalbis su buvusiu Vilniaus miesto tarybos deputatu V.Jasulaičiu / užrašė] Juozas Girdvainis. - Portr. // Literatūra ir menas. - 2006, saus. 13, p. 3, 22.

Jokūbaitis, Stasys. Penkiolika metų prabėgo nuo kruvinų Sausio 13-osios įvykių… : [komentuojami skambučių centro “Fonitel” atliktos apklausos Sausio 13-osios tema rezultatai] // Kauno diena. - 2006, saus. 13, p. 3.

Korkutis, Vincentas. 1991 m. sausio dienų įvykius prisimenant. - Iliustr. // Voruta. - 2006, saus. 21, p. 1.

Kriauza, Henrikas. Penkiolika metų su sovietų agresijos įkalčiais kojoje : [Vilniaus universiteto profesoriaus A.Ramanavičiaus prisiminimai]. - Iliustr., portr. // Respublika. - 2006, saus. 13, p. 19.

Kuznecovaitė, Asta. Sausio 13-oji : tarp nusivylimo ir vilties. - Iliustr. // Kontrastai. - 2006, Nr. 2 (saus. 13-19), p. 1, 4.

“Laisva Lietuva” buvo tautos vienybės simbolis : [pasisakymai apie 1991 m. sausio 12 d. trylikos Spaudos rūmuose užgrobtų redakcijų žurnalistų išleistą bendrą laikraštį “Laisva Lietuva”/ užrašė] Julius Girdvainis. - Portr. - Aut.: Česlovas Stankevičius, Justas Vincas Paleckis, Nikolajus Medvedevas, Česlovas Juršėnas, Vytautas Bogušis, Gintaras Steponavičius, Andrius Kubilius, Mečys Laurinkus, Romualdas Ozolas // Respublika. - 2006, saus. 14, p. 5.

Landsbergis, Vytautas. Pavojų kelia ne agresija, o depresija : į “XXI amžiaus” klausimus atsako buvęs Lietuvos Respublikos Atkuriamojo Seimo pirmininkas, dabar Europos parlamento narys Vytautas Landsbergis : [apie Sausio 13-osios įvykius ir jų priešistorę]. - Iliustr. // XXI amžius. - 2006, saus. 13, priedas “Už laisvę”, p. 1, 7.

Landsbergis, Vytautas. 15 metų klausimai : [apie 1991 m. sausio mėn. įvykius]. - Portr. // Veidas. - 2006, Nr. 4 (saus. 26), p. 28-29; Nr. 8 (vas. 23), p. 23-25.

Landsbergis, Vytautas. Tiesos valanda : [atsiminimai apie 1991 metų sausio įvykius]. - Iliustr. // Tremtinys. - 2006, saus. 12, p. 1, 2.

Laurinavičius, Česlovas. Stebuklas, už kurį dar nesumokėjome : [pokalbis su Lietuvos istorijos instituto XX a. istorijos skyriaus vedėju Č.Laurinavičiumi apie 1991 m. sausio įvykių svarbą bei priežastis, kodėl nėra to laikotarpio istorinių tyrimų bei vertinimų / kalbėjosi] Arvydas Jockus. - Portr. // Valstiečių laikraštis. - 2006, saus. 14, p. 9.

Nekrošius, Juozas. Sausio šerkšnas ir Lietuvos žaizdos : [prisiminimai]. - Iliustr. // Bičiulystė. - 2006, saus. 12-18, p. 1, 3.

Ozolas, Romualdas. Jie yra tautos karo su okupantais viršukalnė : [15-osioms Sausio 13-osios metinėms]. - Portr. // Lietuvos žinios. - 2006, saus. 17, p. 4.

Pasikartojus Sausio 13-osios įvykiams dauguma šalies gyventojų eitų ginti nepriklausomybės : [skambučių centro “Fonitel” atliktos apklausos Sausio 13-osios tema rezultatai]. - Iliustr., diagr. // Veidas. - 2006, Nr. 2 (saus. 12), p. 8.

Patackas, Algirdas. Sausio 13-oji. - Iliustr. // XXI amžius. - 2006, saus. 13, p. 1.

Pečiukonis, Kazimieras Algirdas. Sausio 13-oji - mūsų skausmo, pergalės, vilties ir amžinosios atminties diena : [Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos kario savanorio prisiminimai apie įvykius Vilniuje 1991 metų sausio 11-13 d.] // Tremtinys. - 2006, saus. 12, p. 4.

Prieš 15 metų, kraupią 1991 metų sausio 13-osios naktį… // Lietuvos rytas. - 2006, saus. 13, p. 4.

Prisiminimai apie Sausio dienas / [užrašė] Vytautas V. Landsbergis. - Iliustr. - Aut.: Romualdas Sikorskis, Vaidotas Antanaitis, Algimantas Nasvytis, Vytautas Landsbergis // Atgimimas. - 2006, Nr. 2 (saus. 13-19), p. 14.

Radžvilas, Vytautas. Tikrumo kaina : [apie Sausio 13-ąją]. - Portr. // Baltijos kelias. - 2006, vas. 13, p. 1, 2.

Saudargas, Algirdas. A.Saudargas : “Nugalėjome viešumo ir savo teisumo dėka” : [pokalbis su buvusiu užsienio reikalų ministru apie veiklą užsienyje 1991-ųjų sausio ir vėlesnių įvykių metu, tuometį užsienio valstybių diplomatų, politikų požiūrį į Lietuvos siekius / kalbėjosi] R.Varnauskas. - Iliustr. // Ekstra. - 2006, Nr. 2 (saus. 9-15), p. 16-17.

Sausio 13-osios aukos sugrįžta į mūsų širdis… // XXI amžius. - 2006, saus. 13, priedas “Už laisvę”, p. 1.

Sausio dienos visada primins : [apie Sausio 13-osios įvykių liudininką ir dalyvį Jurgį Bielinį, parašiusį ir platinusį savo prisiminimus už Lietuvos ribų, jo veiklą Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje] / parengė Benjaminas Žulys // XXI amžius. - 2006, saus. 13, priedas “Už laisvę”, p. 4.

Skučaitė, Virginija. Gimę kaukiant pavojaus sirenoms : šiandien, plazdant vėliavoms su juodais kaspinais, keli jaunuoliai mini savo penkioliktąjį gimtadienį : [apie 1991 metų sausio 13-ąją gimusius kauniečius S.Rusecką, S.Cibulską ir jų mamas, prisimenančias to meto išgyvenimus]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2006, saus. 13, p. 11, 13.

Skučaitė, Virginija. Palietusieji Sausį širdimi : skirtingų profesijų žmonės - kunigai, medikai, menininkai paliko gilius pėdsakus istorinėmis Lietuvai dienomis : [kunigo R.Grigo, gydytojo L.Kondroto, Seimo nario A.Dumčiaus, dainininkės E.Masytės prisiminimai]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2006, saus. 12, p. 1, 5.

Smirnova, Simona. Laisvės vaikų - kitoks pasaulis : [gimnazistės iš Ignalinos rašinys] // Atgimimas. - 2006, Nr. 2 (saus. 13-19), p. 1, 14.

Steikūnaitė, Giedrė. Sausio 13-osios istoriniai kadrai dulka archyve. - Iliustr. // Panorama. - 2006, saus. 14, p. 1, 3.

Stundys, Valentinas. Dienos, sutvirtinusios mūsų pilietiškumą : [apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius, jų reikšmę Lietuvos žmonėms]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2006, saus. 7, p. 19; XXI amžius. - 2006, saus. 13, p. 3.

Svarinskas, Alfonsas. Kartu saugokime Lietuvą : [atsiminimai apie Sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // XXI amžius. - 2006, saus. 13, priedas “Už laisvę”, p. 2.

Svirbutavičiūtė, Aldona. Laisvė ir užmiršti jos gynėjai : [1991 m. sausio mėn. įvykius prisimena 1990 metais atkurtos Lietuvos vidaus reikalų ministras M.Misiukonis ir viceministras P.Liubertas]. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2006, saus. 13, p. 5.

Šalna, Zenonas. Tauta rinkosi laisvę : spausdiname Sausio 13-osios įvykių liudininko mintis apie patirtus išgyvenimus ir Sausio 13-osios prasmę : [pokalbis su kauniečiu verslininku, buvusiu Kauno miesto tarybos nariu Z.Šalna apie to meto įvykius Kaune] / kalbėjosi Aušra Šuopytė. - Iliustr. // Tremtinys. - 2006, saus. 12, p. 4.

Šimkūnas, Antanas. Jie dirbo savo darbą : [ištraukos iš knygos “Sausio 13-oji: SSRS propagandinio karo užkulisiai”]. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2006, saus. 14, p. 22.

Šimkūnas, Antanas. Pasaulis įdėmiai sekė dramatiškus įvykius Lietuvoje : ištraukos iš Antano Šimkūno knygos “Sausio 13-oji: SSRS propagandinio karo užkulisiai” // Lietuvos aidas. - 2006, saus. 12, p. 4; saus. 13, p. 4; saus. 14, p. 8; saus. 16, p. 4; saus. 17, p. 4; saus. 18, p. 4; saus. 19, p. 4; saus. 20, p. 4; saus. 21, p. 4; saus. 23, p. 4; saus. 24, p. 4; saus. 25, p. 4.

Usonienė, Aurika. Sausio 13-ąją prisiminus : [apie geležinkelininkų darbą 1991 m. sausio dienomis]. - Iliustr. // Geležinkelininkas. - 2006, Nr. 1 (saus. 1-20), p. 1, 4.

Vaižytė, Ramunė. 15 metų po lietuviško Kruvinojo sekmadienio : [apie 1991 metų sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Vilniaus žinios. - 2006, Nr. 2 (saus. 13), p. 16.

Vyšniauskaitė, Birutė. Lietuvoje - barikados, svetur - tyli kova : du signatarai prisiminė savo misiją užsienyje per Sausio 13-osios įvykius : [apie Kovo 11-osios Akto signatarų Č.Okinčico ir A.Saudargo veiklą ginant Lietuvos nepriklausomybę]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2006, saus. 13, p. 1, 3.

Aleksandravičius, Arnoldas. Asmeninė Sausio 13-oji : šiandien - Laisvės gynėjų diena : [apie Sausio 13-osios įvykius Lietuvoje, apie patirtus išgyvenimus šiomis dienomis pasakoja prezidentas V.Adamkus, Seimo pirmininkas V.Muntianas, ministras pirmininkas G.Kirkilas]. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2007, saus. 13, p. 1.

Baliutavičius, Julius. Sausio įvykių metraštininkui teko pajusti šarvuočio jėgą : [apie 1991 m. sausio 13-osios įvykių dalyvį fotografą Alfredą Girdziušą]. - Portr. // Valstiečių laikraštis. - 2007, saus. 13, p. 9.

Barysas, Arnoldas. Atsiminimai apie Sausio 13-osios įvykius : [Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus senjorų klubo nario, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus, Gedimino ordino I-ojo laipsnio medalininko A.Baryso prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Žurnalistų žinios. - 2007, sausis, (Nr.1), p. 9.

Baronienė, Daiva. Sausio 13-osios naktį panevėžietis į pasaulį prabilo ispaniškai : [apie V.Merkį, per mėgėjišką radijo siųstuvą pasakojusį pasauliui apie tragiškus 1991 metų įvykius Lietuvoje]. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2007, saus. 13, p. 4.

Gečiūnaitė, Rita. Nepriklausomybės vardo košmaras, tapęs gedulu pažymėta istorija : [apie 1991 metų Sausio 13-osios įvykius Lietuvoje]. - Iliustr. // Vilniaus žinios. - 2007, saus. 12 (Nr. 2), p. 16.

Girdziušas, Alfredas. Sausio įvykių metraštininkui teko pajusti šarvuočio jėgą : [pasakojo 1991 m. įvykius Vilniuje užfiksavęs fotografas A.Girdziušas / užrašė] J.Baliutavičius. - Iliustr. // Valstiečių žinios. - 2007, saus. 20, p. 16.

Girdziušas, Alfredas. Trylika prasmingų mirčių juodojo Sausio tryliktąją : [apie 1991 m. sausio mėnesio įvykius]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2007, saus. 13, p. 4-5.

Grabys, Kazys. Sušaudytos Sausio 13-osios dainos : [pateikiami buvusio Panevėžio Sąjūdžio sekretoriaus K.Grabio atsiminimai apie 1991 m. sausio įvykius Lietuvoje, 1991 m. saus. 7 d. judėjimo "Jedinstvo" surengtą Aukščiausiosios Tarybos šturmą, sovietų desantininkų saus. 11 d. įvykdytą Spaudos rūmų šturmą, Sausio 13-osios įvykius Panevėžyje] // Lietuvos aidas. - 2007, saus. 19, p. 1, 8.

Gradauskas, Robertas. Tragiški prisiminimai - giliai širdyje : [pokalbis su verslininku, Sausio 13-osios įvykių liudininku R.Gradausku / užrašė] D.Jablonskaitė. - Iliustr. // Panorama. - 2007, saus. 13-19 (Nr. 2), p. 4-5.

Katinas, Petras. Tų lemtingų dienų aidai : [apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius, politikų vaidmenį juose ir SSRS nepriklausomų karinių ekspertų išvadas] // XXI amžius. - 2007, saus. 17, p. 3.

V.Landsbergis tikisi netrukus pamatyti Seimo kokybę : [apie Europos Parlamento nario V.Landsbergio pareiškimą "Dėl Sausio 13-osios humanitarinių pasekmių", kuriuo Seimas raginamas kreiptis į Rusijos Vyriausybę dėl kompensacijų 1991 m. sausio 13-osios agresijos aukoms]. - Iliustr. // Respublika. - 2007, saus. 9, p. 6.

Martinkus, Andrius. Laisvės kaina : [atsiminimai apie 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykius]. - Iliustr. // Šiaurės Atėnai. - 2007, saus. 13, p. 9.

Mikšys, Zenonas. Įbauginti Lietuvos ir tautos niekam nepavyko : iš buvusio Lietuvos radijo reporterio Zenono Mikšio žurnalistinio bloknoto : [prisiminimai apie 1991 m. sausio mėn. įvykius, Lietuvos radijo darbą tomis dienomis]. - Portr. // Lietuvos aidas. - 2007, saus. 13, p. 11.

Norkutė, Rasa. Ar užmiršim tą baisiąją naktį? : [apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Tėviškės žiburiai. - 2007, saus. 9, p. 1-2.

Parlamentarams teks apsispręsti : V. Landsbergis ragina Seimą pavesti Vyriausybei kreiptis į Rusiją dėl kompensacijų 1991 m. sausio 13-osios agresijos aukoms : [apie Europos Parlamento nario V.Landsbergio raginimą Seimui priimti rezoliucijos projektą, kuriuo Seimas pavestų Vyriausybei kreiptis į Rusijos vyriausybę dėl kompensacijų 1991 m. sausio 13-osios agresijos aukoms]. - ELTA, KD inf. // Kauno diena. - 2007, saus. 9, p. 2.

Paršonis, Pranas. Tiesa apie rūsčiąją naktį : [apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Gimtinė. - 2007, sausis (Nr. 1), p. 1, 5.

Pečeliūnas, Saulius. Nepriklausomybės akto signatarai neturėjo pasirinkimo : [pokalbis su Lietuvos Seimo nariu S. Pečeliūnu apie 1991 m. sausio įvykius]. - Portr. // Pasaulio lietuvis. - 2007, Nr. 1, p. 16-17.

Pilvelis, Algirdas. Laisvės gynėjų diena - lemtingas posūkis Lietuvos istorijoje : [apie tautos 1991 m. sausio 13-ąją atlikto žygdarbio reikšmę]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2007, saus. 13, p. 5.

Pocius, Alvydas. Sausio 13-oji : idealizmo pabaigos pradžia Lietuvoje : [pokalbis su Darbo partijos Vilniaus skyriaus pirmininku A Pociumi / užrašė] A.Giedraitis. - Iliustr. // Laikas. - 2007, saus. 12-18 (Nr. 2), p. 4.

Pocius, Arvydas. Tai buvo mūsų pergalė : [pokalbis su 1991 m. sausio 13-osios įvykių dalyviu, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadu brigados generolu A.Pociumi / kalbėjosi] M.Vitkūnas. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2007, saus. 13, p. 1, 4-5; XXI amžius. - 2007, saus. 17, p. 12.

Sausio tryliktosios randai : įvykių liudytojų atsiminimai, mintys apie praeitį ir dabartį : [pateikiami Karo policijos vado, majoro R. Pociaus, Lauko pajėgų vado brigados generolo A.Pociaus, KAM Gynybos štabo Logistikos valdymo skyriaus kapitono D.Kecoriaus, Lietuvos kariuomenės sporto klubo viršininko pulkininko leitenanto V.Mizgaičio pasisakymai] / parengta pagal Krašto apsaugos ministerijos informaciją. - Iliustr. - Aut.: Ričardas Pocius, Arvydas Pocius, Dainius Kecorius, Valentinas Mizgaitis // Kauno diena. - 2007, saus. 13, p. 18.

Stundys, Valentinas. Istorijos pamokos dabarčiai : [apie Sausio 13-osios istorinę reikšmę] // XXI amžius. - 2007, saus. 12, p. 11.

1991-ųjų sausio įvykiai pakeitė kariškių likimus : [informuojama, kad Krašto apsaugos ministerija išplatino karininkų prisiminimus apie Sausio 13-ąją, pateikiami lauko pajėgų vado brigados generolo A.Pociaus ir Gynybos štabo Logistikos valdymo skyriaus kapitono D.Kecoriaus prisiminimai]. - Portr. // Respublika. - 2007, saus. 13, p. 2.

Voverienė, Ona. Sausio 13-oji mokytojos širdyje… ir darbuose : [mokytojos, literatės O.Šakėnienės bei Sausio 13-osios aukų atminimui]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2007, saus. 13, p. 2.

Zaborskaitė, Vanda. Post scriptum Sausio 13-ajai : [pamąstymuose apie Sausio 13-osios prasmę siūloma sužadinti savyje pirmiausia pasididžiavimo ir pagarbos jausmus, kurie suteiks tautai pasitikėjimo savimi ir stiprybės bendromis pastangomis padaryti mūsų gyvenimą geresnį ir teisingesnį] // Lietuvos žinios. - 2007, saus. 22, p. 4.

Bačkis, Audrys Juozas. Mintys minint Sausio 13-ąją. - Portr., iliustr. // Katalikas. - 2008, saus. 18, p. 1.

Butkevičius, Audrius. Pergalė, aplaistyta krauju : [pokalbis su buvusiu Krašto apsaugos departamento vadovu apie 1991 m. sausio įvykius, Televizijos bokšto puolimą, galimas Parlamento nepuolimo priežastis, apie tai, kaip buvo pasirengta Seimo gynybai, sugebėta išvengti provokacijų ir kt. / kalbėjosi] Jaunius Pocius. - Portr. - (Lietuva) // Respublika. - 2008, saus. 12, p. 2.

Grabauskas-Karoblis, Giedrius. Skausmo, vilties ir pergalės diena : [Sausio 13-osios įvykių dalyvio mintys] // XXI amžius. - 2008, saus. 18, p. 3.

Grigas, Robertas. Naktis, atnešusi šviesą : [pokalbis su kunigu R. Grigu apie 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykius, mišių aukojimą, situaciją Parlamente ir prie jo / kalbėjosi] Vita Morkūnienė. - Iliustr., portr. // Vilniaus diena. - 2008, saus. 12, p. 1, 4.

Jakimavičius, Jonas. Laisvės aktualijos ir Sausio 13-oji // XXI amžius. - 2008, saus. 18, p. 3.

A. Jakubčionis: tikiu, kad žmonės Lietuvą myli : [istoriko mintys apie Sausio 13-osios įvykius, asmenybių bei Rusijos politikų B. Jelcino ir M. Gorbačiovo įtaką to meto įvykiams, tautinės valstybės reikšmę, valdžios ir valstybės tapatinimą bei patriotizmą Lietuvoje]. - ELTA // Respublika. - 2008, saus. 14, p. 2.

Kanopkaitė, Rūta. Romualdas Požerskis: laimė būti gyvosios istorijos dalyviu : garsus fotografas sukūrė Lietuvos išlaisvėjimo epą - nuo Sąjūdžio pradžios iki okupacinės kariuomenės išvedimo : [apie fotografo R. Požerskio darbą fotografuojant svarbiausius 1988-1993 m., tarp jų 1991 m. sausio 13-osios, įvykius Lietuvoje, nuotraukų iš Lietuvos Atgimimo ciklo likimą. R. Požerskio komentarus]. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2008, vas. 15, p. 15-17.

Kučinskaitė, Jonė. Nematoma penktoji kolona : po septyniolikos metų: 42 Lietuvos prokuratūros ieškomi Sausio 13-osios perversmininkai šiandien - įtakingi Rusijos specialiųjų tarnybų talkininkai, dar kita tiek - "sąžiningi" Lietuvos valstybės tarnautojai ar tariamai taikūs pensininkai : [apie tai, kuo dabar užsiima žmonės, kolaboravę su Lietuvos televiziją ir radiją 1991 m. sausio 13-ąją užėmusiais okupantais: pateikiamas sąrašas ir trumpa informacija, išsamiau rašoma apie dailininką A. Stiško, sovietų armijos pulkininką E. Kasperavičių, kuris 1991 m. saus. 17 d. per užgrobtą nacionalinę televiziją kreipėsi į šalies gyventojus, užgrobtos televizijos vadovą LKP (TSKP) ideologijos skyriaus spaudos sekretorių G.Steigvilą, pateikiami tuomečių Lietuvos televizijos darbuotojų D.Jokubėnėnies, V. Marozo ir kt. atsiminimai]. - Iliustr., portr. // Veidas. - 2008, Nr. 2 (saus. 14), p. 26-27.

Landsbergis, Vytautas. In memoriam : [1991-ųjų sausio 13-osios aukų atminimui] // XXI amžius. - 2008, saus. 16, p. 3.

Landsbergis, Vytautas. Sąmokslas ant delno : [apie 1991 m. sausio įvykius, asmenis, kurie turėtų prisiimti atsakomybę už Sausio 13-osios aukas]. - Iliustr., portr. // Lietuvos aidas. - 2008, saus. 21, p. 1, 2; Lietuvos žinios. - 2008, saus. 16, p. 4.

V. Landsbergis: sąmokslas ant delno : [pateiktas dienraštyje "Lietuvos žinios" išspausdintas europarlamentaro V. Landsbergio komentaras, kuriame teigiama, kad atsakomybę už Sausio 13-osios aukas turi prisiimti daugiau asmenų, negu ligi šiol nuteistieji šeši, o taip pat ir tie, kurie iš Lietuvos siuntė į Maskvą žinias, esą nepriklausomybininkų valdžia nestipri, bei SSRS vadovybė]. - Iliustr. - ELTA // Respublika. - 2008, saus. 17, p. 6.

Mintys Sausio 13-ajai // XXI amžius. - 2008, saus. 11, p. 3.

Po 17 metų - lyg vakar : [Seimo narių pasisakymai apie tai, kur jie buvo ir ką veikė 1991 metų sausio 13-osios įvykių metu / užrašė] Stasys Gudavičius, Lauryna Vireliūnaitė. - Portr. - Aut.: Aldona Staponkienė, Viktoras Muntianas, Virginija Baltraitienė, Irena Šiaulienė, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Algirdas Ivanauskas. // Kauno diena. - 2008, saus. 14, p. 3; Vilniaus diena. - 2008, saus. 14, p. 1, 6, 7.

Prišmantienė, Vetusta. Dainuojam Lietuvą kaip džiaugsmą : [nostalgiški pamąstymai apie vienybę ir susitelkimą, tvyrojusius priešinantis sovietiniams okupantams lemtingomis 1991-ųjų sausio dienomis] // XXI amžius. - 2008, saus. 16, p. 1, 6.

Ručytė-Landsbergienė, Gražina. Baisiosios nakties dienoraštis : [užrašų fragmentai apie 1991 m. sausio įvykius; su Vytauto Landsbergio prierašu]. - Iliustr. // Atgimimas. - 2008, saus. 11-17 (Nr. 2), p. 10.

Simanaitis, Edmundas. Gyvosios tautos balso atmintis : [buvusio Lietuvos Sąjūdžio Jonavos rajono tarybos pirmininko atsiminimai apie tragiškus 1991-ųjų sausio įvykius]. - Iliustr. // XXI amžius. - 2008, saus. 16, p. 6.

Simanaitis, Edmundas. Šimtmečio pergalė turėtų ne griauti, o stiprinti tradiciją : [apie Sausio 13-osios įvykius iš dabarties pozicijų] // XXI amžius. - 2008, saus. 18, p. 3.

Stabingytė, Nijolė. Laisvės byla nepadėta į stalčių : tiriant 1991 metų sausio 13- osios kruvinus įvykius, kai žuvo 14 civilių žmonių, iš 42 įtariamųjų iki šiol pavyko apklausti tik vieną : [apie 1991 metų sausio 13- osios kruvinus įvykius Vilniuje] // Vakaro žinios. - 2008, saus. 12, p. 1, 5.

Stanišauskas, Gediminas. Iš atminties neblunkantis 1991-ųjų sausis : [apie 1991-ųjų sausio įvykius Kaune, situaciją Sitkūnuose ir Juragiuose pasakoja tuomečiai Kauno miesto deputatai K.Ignatavičius ir A.Targamadzė, fotografas G.Česonis]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2008, saus. 12, p. 8, 9.

Šimkūnas, Antanas. Sausio 13-osios pamokos Maskvai : [apie 1991 m. sausio įvykius Vilniuje, jų įtaką 1991 m. rugpjūčio pučui, KGB parengto plano padėčiai šalyje "stabilizuoti" pralaimėjimą Vilniuje, SSRS vadovybės po agresijos Lietuvoje vykdomas represinių struktūrų reformas]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2008, saus. 9, p. 1, 7.

Tvirbutas, Saulius. Vingiuotas apdovanojimų kelias : [apie tai, kaip buvo kuriami ir gaminami pirmieji Sausio 13-osios medaliai bei Vyčio Kryžiaus ordinai, pasakoja bendrovė "Medalis" vadovas skulptorius A. Janušauskas, Savanoriškosios krašto apsaugos tarnyboje tarnavęs dailininkas N.Treinys]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2008, saus. 12, p. 9.

Vaškelis, Vytenis. Sausio 13-oji tikėjimo šviesoje // Lietuvos aidas. - 2008, saus. 12, p. 3.

Visockas, Gintaras. Apie pavydą, šmeižtą ir intrigas : [autoriaus mintys po pokalbio su S.Asanavičiene, vadovaujančia Sausio 13-ąją žuvusių artimųjų bendrijai "Bičiulystė"]. - Portr. // XXI amžius. - 2008, saus. 18, p. 1, 5.

Vitkūnas, Manvydas. Lyg apnuogintas, įtemptas nervas : [Sausio tryliktajai (Laisvės gynėjų dienai)]. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2008, saus. 12, p. 10.

Berkevičius, Algirdas. Mirti niekas nenorėjome / Algirdas Berkevičius. - (Aktualijos) // Lietuvos aidas. - 2009, saus. 13, p. 5, 6.
Apie 1991 m. sausio mėnesio įvykius, grupės buvusių pokario metų politinių kalinių dalyvavimą ginant Aukščiausios Tarybos (AT) rūmus, autoriaus, prisijungusio prie nusprendusių grumtis rūmų viduje, atsiminumus apie naktį iš sausio 11-osios į 12-ąją, kurią jis praleido tarp AT gynėjų (str. minimi vienas AT gynybos vadovų A. Butkevičius, AT deputatai Z. Šličytė, V. Čepaitis, buvę politiniai kaliniai V. Milvydas ir J. Tolvaiša).

Bieliauskienė, Jadvyga. Lietuva, tėvynė, laisvė - jos gyvenimo prasmė ir esmė : [pokalbis su sovietmečio disidente, Sausio 13-osios brolijos įkūrėja ir ilgamete vadove J. Bieliauskiene] / kalbėjosi Aldona Kačerauskienė. - Iliustr. // XXI amžius. - 2009, saus. 30, priedas "Už laisvę", p. 1-2.

Bisigirskaitė, Ieva. Kiekviena karta turi savo karą. Apie sausio 13-ąją / Ieva Bisigirskaitė. - http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles%2F89977 // Bernardinai.lt. - 2009, saus. 13.

Drunga, Mykolas. January is the cruellest month / Mykolas Drunga. - Iliustr. // Universitas Vytauti Magni. - 2009, sausis (Nr. 1), p. 8-9.
Apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius.

Džiavečka, Vilius. Prisiminimai po aštuoniolikos metų / Vilius Džiavečka. - Nuotr. // Savanoris. - 2009, saus. 29 (Nr. 1), p. 5.
Pateikiami laisvės gynėjų A. Kliunkos, G. Pyrago prisiminimai apie 1991 metų sausio įvykius.

Garnienė, Aušra. Kameros išjungtos, prožektoriai užgeso / Aušra Garnienė. - Iliustr. - (Miestas) // Kauno diena. - 2009, saus. 13, p. 4-5.
Apie įvykius 1991 m. sausio 13-ąją Kauno televizijos ir radijo pastate bei jo prieigose, prisiminimais dalinasi Lietuvos radijo ir televizijos vyr. inžinierius F. Girininkas, montažo režisierius H. Jovaiša, inžinierius V. Valaitis, žurnalistas J. Jankevičius.

Gečas, Jonas. Sausio 13-ąją prisimenant : [pokalbis su atsargos pulkininku Jonu Geču / kalbėjosi] Lidija Veličkaitė. - Iliustr. - (Aktualijos) // Lietuvos aidas. - 2009, saus. 13, p. 1, 5.
Apie 1991 m. įvykius, kurie prasidėjo anksčiau, negu sausio mėnesį - su Sąjūdžio užgimimu, apie Lietuvos Šaulių sąjungos, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos, Skautų organizacijos atkūrimą, Sąjūdžio savanorius, dauguma kurių vėliau atėjo dirbti į Krašto apsaugos departamentą, Savanorišką krašto apsaugos tarnybą, Valstybės sienos apsaugos tarnybą, savanorių budėjimą Aukščiausiosios Tarybos (AT) rūmuose, AT rūmų gynybos štabą (minimi A. Butkevičius, V. Česnulevičius, Č. Jezerskas, V. Vyrukaitis, A. Bajoras, A. Samajauskas, I. Stankovičius, G. Jurčiukonis), Č. Jezersko vadovaujamo karinio techninio sporto klubo vaidmenį kuriant Geležinio Vilko brigadą, apie ketinimus suburti Nepriklausomybės gynėjų sąjungą (str. minimi kunigai R. Grigas, A. Svarinskas).

Girdvainis, Juozas. Iš biografijos / Juozas Girdvainis. - Portr., iliustr. // Karys. - 2009, Nr. 1, p. 7-11.
Buvusio SSRS karininko, vėliau tarnavusio Lietuvos kariuomenėje, atsiminimai apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius.

Jablonskaitė, Dovilė. Istorijos liudytojos - žiojinčios kylės / Dovilė Jablonskaitė. - Iliustr. - (Tema) // Vilniaus diena. - 2009, saus. 17, p. 10; Kauno diena. - 2009, saus. 17, p. 11.
Apie Sausio 13-osios įvykius pasakoja tuometis Lietuvos televizijos direktorius A. Kaušpėdas, buvusiame jo kabinete, kur iki dabar ant sienos matosi paleistos kulkų serijos žymės, įsikūrusios agentūros "Special events" dir. V. Balčiūnaitė.

Kilpys, Valdas. Reminiscencijos Sausio 13-osios tema / Valdas Kilpys. - Iliustr. // Trimitas. - 2009, Nr. 1, p. 19.

Laurinavičius, Česlovas. Sausio 13-osios auka nugalėjo ir laiką : [pokalbis su Lietuvos istorijos instituto XX amžiaus istorijos skyriaus vedėju Č. Laurinavičiumi / kalbėjosi] Valdas Bartasevičius. - Iliustr. - (Nuomonės) // Lietuvos rytas. - 2009, saus. 12, p. 2.
Apie Sausio 13-osios aktualijas.

Pečeliūnienė, Lina. Laisvės gynėjams talkino lietuviškoji žvalgyba / Lina Pečeliūnienė. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2009, saus. 14, p. 5.
Buvusio Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus vadovo A. Skučo prisiminimai apie 1991 m. sausio mėnesio įvykius.

Pilvelis, Algirdas. Plieniniai vikšrai dainuojantį lauką traiškė! / Algirdas Pilvelis. - Iliustr. - (Aktualijos) // Lietuvos aidas. - 2009, saus. 13, p. 1, 2-3.
Apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius, apie tuos, kas tuo metu laukė sėkmingos perversmo pabaigos, apie LKP vadovo A. Brazausko pareiškimus žurnale "Komunist", prieštaringus K. Prunskienės interviu Lietuvos žiniasklaidai apie Sausio 13-ąją, apie šių įvykių istorijos mįsles, į kurias, autoriaus nuomone, atėjus laikui, bus atsakyta; apie 1991 m. sausio 8-14 d. įvykių kroniką, Noreikiškių vidurinės mokyklos vyresniųjų klasių moksleivių surašytus jų tėvų ir šeimos narių E. Šimkaus, D. Gudaitienės, K. Juškos, J. Padalevičiaus, V. Lazdausko, E. Ulicko, S. Rajunco, J. Lazdauskienės, V. Vaitkevičiaus, D. Andriuškevičienės, V. Pranciečio, R. Baltrušaičio, D. Prakupimienės, dalyvavusių Sausio 13-osios įvykiuose, prisiminimus (str. minimi tuometiniai AT pirmininkas V. Landsbergis, generalinis prokuroras A. Paulauskas, Sovietų Sąjungos prezidentas M. Gorbačiovas, LKP CK biuro narys J. Jermalavičius, Vilniaus karinio garnizono vadas gen. V. Uschopčikas, gen. V. Ačialovas, SKAT vadas A. Pocius).

Raguckienė, Nijolė. Ir aukų aimanos, ir naujagimių riksmas : [pokalbis su gydytoja Nijole Raguckiene / užrašė] Rasa Pakalkienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2009, saus. 13, p. 11.
Apie 1991 metų sausio 13-sios įvykius prisimena Vilniaus Raudonojo Kryžiaus akušerijos skyriaus tuometinė vedėja Nijolė Raguckienė.

Sasnauskas, Julius. Avinėlio diena / Julius Sasnauskas. - Iliustr. - (Aktualijos) // Lietuvos aidas. - 2009, saus. 13, p. 1, 7.
Apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius Vilniuje, nepriklausomybės gynėjų pasirinkimą: stovėti drauge dėl gyvenimo.

Sausio 13-osios dvasia : redakcijos skiltis. - (Nuomonės) // Respublika. - 2009, saus. 13, p. 6.
Apie Sausio 13-osios minėjimą, 1991 m. sausio įvykius, tuometinį "Laisvos Lietuvos" laikraštį bei anuometinę ir dabartinę Lietuvą.

Skučaitė, Virginija. Sausio parlamento apsaugininkas / Virginija Skučaitė. - Iliustr. - (Lietuva) // Vilniaus diena. - 2009, saus. 10, p. 8.

Skučaitė, Virginija. Sausio parlamento apsaugininkas dabar kuria eilėraščius / Virginija Skučaitė. - Iliustr. - (Tema) // Kauno diena. - 2009, saus. 10, p. 8-9.
1991-ųjų Sausio įvykių dienomis Parlamento apsaugai vadovavusio, o dabar Krašto apsaugos ministerijoje dirbančio atsargos pulkininko leitenanto A. Skučo prisiminimai iš to lemtingo laikotarpio; pateikiamas istoriko A. Anušausko komentaras (minimi sausio įvykių dalyviai J. Gečas, R. Vitkauskas, V. Zabarauskas, R. Vaitkevičius, T. Vyšniauskas, amerikietis radistas R. Bartas, buvęs AT pirmininkas V. Landsbergis).

Tomkūnas, Mantas. Jaunimas žino apie Sausio įvykius / Mantas Tomkūnas. - Portr. - (Miestas) // Kauno diena. - 2009, saus. 13, p. 5.
Apie jaunų kauniečių atsiminimus, susijusius su 1991 m. sausio 13-osios įvykiais, VDU istorijos katedros lektorės R. Varsackytės komentaras.

"Tragiškieji 1991 metų sausio įvykiai kasmet vis daugiau Lietuvos piliečių tampa istorija…". - (Laiko ženklai) // Lietuvos rytas. - 2009, saus. 13, p. 2.

Valionytė, Birutė. Kas man yra Sausio 13-oji? : pokalbis su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidente Birute Valionyte. - Portr. // Europos laiku. - 2009, Nr. 12 (sausis), p. 7.

Voveris, Vytautas. Laisvę apgynė tauta / Vytautas Voveris. - Portr. // Savanoris. - 2009, saus. 29 (Nr. 1), p. 5-6.

Židonis, Giedrius. Aktyvūs Sausio 13-osios įvykių dalyviai - KTU Radijo klubo nariai / Giedrius Židonis. - Iliustr. // Studijų aidai. - 2009, saus. 29, p. 4.