Kontrimaitė, Marytė. Atlaikę baimę. - Iliustr. // Dienovidis. - 1991, saus. 11-18, p. 4, 5.

Vaičiūnaitė, Judita. Be laisvės nenurimsim. - Iliustr. // Dienovidis. - 1991, saus. 11-18, p. 1.

Į Lietuvą, į laisvę : kruvinasis sekmadienis. - Iliustr. // Respublika. - 1991, saus. 13.

Bieliauskienė, Jadvyga. Sušaudyti, bet laisvi // Apžvalga. - 1991, saus. 15-31.

Eiva, Andrius. “Kokteilis” penktą valandą ryto : [pokalbis su buvusiu JAV “žaliųjų berečių” kpt. A.Eiva / kalbėjosi] Gintautas Stalnionis // Forumas. - 1991, saus. 15.

Nekrošius, Steponas. Bjauriausia avantiūra : [pokalbis su Lietuvos Respublikos civilinio štabo virš. S.Nekrošiumi apie sovietų armijos siautėjimą Vilniuje / kalbėjosi] Virgilijus Mundrys // Respublika. - 1991, saus. 15.

Budnikas, Vytautas. Auka ir tikėjimas. - Iliustr. // Pozicija. - 1991, saus. 16-23.

Kezienė, Teresė, Kezys, Aleksandras. Garbė nugalėtiems, gėda - nugalėtojams : [apie sovietų armijos nuniokotą Vilnių]. - Iliustr. // Tiesa. - 1991, saus. 16.

Vitkus, Kęstutis. “Jie dar gali tai pakartoti” : [pokalbis su VU Mikrochirurgijos klinikos vadovu K.Vitkumi apie desantininkų sužalotus žmones / kalbėjosi] Teresė Pažūsienė // Tiesa. - 1991, saus. 16.

Ganusauskas, Edmundas. Koks Lietuvos kraujo skonis? // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 17.

Grinevičiūtė, Rūta. Gal skausmas neužtemdys proto // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 17.

Maldeikienė, Aušra. Viso pasaulio darnos nepateisina vieno vaiko ašaros // Lietuvos rytas. - 1991 saus. 17.

Vasiliauskas, Kazimieras. Matau šviesios ateities viltį : [pokalbis su monsinjoru kun. K.Vasiliausku / kalbėjosi] Aldona Atkočiūnaitė // Vilniaus laikraštis. - 1991, saus. 17-24.

Dobryninas, Aleksandras. Lietuva laimės. Jie nepraeis // Atgimimas. - 1991, saus. 18.

Martinaitis, Marcelijus. Kalba ne žodžiai, kalba - faktai. - Portr. // Dienovidis. - 1991, saus. 18 - vas. 1, p. 2.

Stoškus, Krescencijus. Kruvinoji auka : jos gelmė ir prasmė // Dienovidis. - 1991, saus. 18 - vas. 1, p. 6.

Terleckas, Antanas. Didžiuojuosi savo tauta : [pokalbis su Lietuvos laisvės lygos lyderiu A.Terlecku / kalbėjosi] Neringa Jonušaitė. - Portr. // Dienovidis. - 1991, saus. 18 - vas. 1, p. 2.

Valiušaitis, Vidmantas. Dar kartą “vienų vieni”? // Šiaurės Atėnai. - 1991, saus. 19.

Avyžius, Jonas. “Nėra nė mažiausio pateisinimo” : [apie SSRS kariškių smurto veiksmus] // Tiesa. - 1991, saus. 24.

Černovas, Vladimiras, Popovas, Dmitrijus. Svarbiausia barikada : [pokalbis su žurnalo “Ogoniok” spec. korespondentais / kalbėjosi] Algirdas Skrebiškis // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 24.

Čalnaris, Antanas. Pro ašaros lašą : rašytojo žodis. - Portr. // Lietuvos ūkininko patarėjas. - 1991, saus. 25-31, p. 3.

Šaltenis, Mečislovas. Laisvės žodžio nesušaudyti! // Lietuvos žinios. - 1991, saus. 25.

Čaikovskis, Arnoldas. Slogi nežinia // Tiesa. - 1991, saus. 26.

Kulikauskas, Paulius. Barikados… // Literatūra ir menas. - 1991, saus. 26, p. 3.

Milkevičiūtė, Giedrė. Ramybės ir vilties spektras // Vakarinės naujienos. - 1991, saus. 26.

Stoma, Saulius. Komunija : [apie tautos vienybę po kraujo aukos] // Lietuvos aidas. - 1991, saus. 29.

Kuolys, Darius. Demokratijos išmėginimas // Lietuvos aidas. - 1991, saus. 30.

Juraitis, Valentinas. Sausio 13-oji ir šiandieninės mintys // Vakarinės naujienos. - 1991, saus. 31.

Budrytė, Dovilė. Baisiojo nerimo naktį // Akiratis. - 1991, Nr. 1.

Šimkus, Alfredas. Viltingi šiurpios nakties balsai // Akiratis. - 1991, Nr. 1.

Žemaitis, Vytautas. Kruvinasis mankurtų teroras. - Iliustr. // Švyturys. - 1991, Nr. 1, p. 9-12.

Vasiliauskas, Kazimieras. Vergais jau nebebūsime : [pokalbis su Vilniaus Arkikatedros kun. K.Vasiliausku / kalbėjosi] Brigita Balikienė. - Portr. // Respublika. - 1991, vas. 1.

Puteikis, Valdas. Jiems skambina varpas. - Iliustr. // Dienovidis. - 1991, vas. 1-8, p. 3.

Čaplikas, Albinas. … Tankai jus traiškys ir šaudys. - Iliustr. // Trimitas. - 1991, vas. 1-15, p. 1, 3.

Martinkus V. Tiesos tragedija // Literatūra ir menas. - 1991, vas. 2, p. 2.

Bistrickas, Stasys. Kaip buvo ruošiamas perversmas // Lietuvos rytas. - 1991, vas. 8.

Svarbiausias kaltininkas - sovietų prezidentas : [apie nepriklausomų karinių ekspertų išvadas]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1991, vas. 14, p. 1, 2.

Nepriklausomų karinių ekspertų išvados / A.Jevstignejevas, I.Byčkovas, S.Kudinovas ir kt.; išvertė G.Balsienė. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1991, vas. 15, p. 4.

Girdzijauskas, Vytautas. Mėnuo po tanko vamzdžiu // Vasario 16. - 1991, vas. 16 - bal. 12.

Fabijonavičius, Juozas. Kruvinasis sekmadienis Vilniuje // Vakarinės naujienos. - 1991, vas. 23.

Lekavičius, Arvydas. Perversmas : “Smogikai” į Lietuvą atvyko dar praėjusių metų balandį // Forumas. - 1991, vas. 26 - kovo 4.

Bučelytė, Eglė. Tą dieną buvo mano gimtadienis // Kinas. - 1991, Nr. 2, p. 4.

Damulis, Romualdas. Fiksuokime nusikaltimų kroniką // Kinas. - 1991, Nr. 2, p. 2.

“Kaip lavoninė kvepia istorija” / parengė Anelė Dvilnskaitė. - Aut.: Linas Katinas, Arvydas Každailis, Stanislovas Kuzma, Vladas Vildžiūnas, Alfonsas Žvilius. // Kultūros barai. - 1991, Nr. 2, p. 26-29.

Marcinkevičius, Justinas. Nemirtingumą ir amžiną šlovę suteikia tiktai Tėvynė. - Iliustr. // Švyturys. - 1991, Nr. 2, p. 14-15.

Martinaitis, Marcelijus. Visi dubenys prisipildė rūstybės. - Iliustr. // Kultūros barai. - 1991, Nr. 2, p. 7.

Narijauskaitė, Agota. Nesušaudykite širdies… // Caritas. - 1991, Nr. 2, p. 5-6.

Oksas, Jurgis. Tautos kraujo krikštas // Tremtinys. - 1991, Nr. 2.

Paulius, Juozapas, Remeika, Vladas, Černiauskaitė, Saliamona. Baltramiejaus naktis Lietuvoje : [liudininkų pasisakymai] // Bičiulystė. - 1991, Nr. 2.

Tą naktį… : [apie sausio 12-13 naktį Vilniuje]. - Aut.: Vaidotas Oškinis, Vytautas Sirijos Gira, Eugenijus Ignatavičius, Valdemaras Kukulas // Nemunas. - 1991, Nr. 2, p. 3-7.

Tapinas, Laimonas. Sovietų tankai atakuoja // Kinas. - 1991, Nr. 2, p. 3.

Žičkus, Egidijus. Jie - tavo neperšaunamas skydas : [apie beginklį pasipriešinimą prieš okupacinės kariuomenės siautėjimą]. - Iliustr. // Karys. - 1991, Nr. 2, p. 8-9.

Butkevičius, Audrius. Kovo 11-osios maršas : [apie Lietuvos užgrobimo planus, paruoštus SSRS] // Lietuvos aidas. - 1991, kovo 9.

Šimėnas, Albertas. Dramatiškas sausis mano akimis : [ekspremjero kalba, pasakyta AT 1991 m. vas. 27 d.] // Lietuvos aidas. - 1991, kovo 19, p. 1, 2.

Grigas, Robertas. Laiškas iš sausio 13-osios. - Iliustr. // Caritas. - 1991, Nr. 3, p. 6-8.

Ganusauskas, Edmundas. Kruvina Vilniaus naktis : kas grojo pirmaisiais smuikais? // Lietuvos rytas. - 1991, bal. 16.

Blaževičius, Vaclovas. Rašau gulėdamas : [liudininko pasakojimas] // Pasaulis. - 1991, Nr. 4, p. 10.

Butkus, Venantas. … Per tiltą važiavo : [apie okupacinės kariuomenės smurtą Vilniuje, melą informuojant apie įvykius]. - Iliustr. // Pasaulis. - 1991, Nr. 4, p. 18-21.

Matulionis, Romualdas. Melo kulkomis į širdį : [faktai ir dokumentai apie SSRS armijos veiksmus Vilniuje, 1991 m. sausio mėn.] // Pasaulis. - 1991, Nr. 4, p. 22-24.

Urbonas, Aloyzas. Tylintys ginklai : [apie milicijos darbą tragiškų įvykių dienomis]. - Iliustr. // Pasaulis. - 1991, Nr. 4, p. 11-12.

Vašeikis, Vilius. Nakties garsai. - Iliustr. // Pasaulis. - 1991, Nr. 4, p. 6-9.

Nemeikaitė, Sigita. Interviu ketvirtą ryto… iš žurnalistės užrašų. - Portr. // Politika. - 1991, Nr. 7, p. 23-25.

Peciukonis, Vytautas. Žmogus iš nuotraukos : [pokalbis su įvykių liudininku V.Peciukoniu / kalbėjosi] Vytenis Merkys. - Portr. // Politika. - 1991, Nr. 7, p. 20-23.

Budrys, Kazimieras. Lietuvos kraujas - ant jų rankų. - Iliustr. // Tiesa. - 1992, saus. 12, p. 4-5.

Ganusauskas, Edmundas. 1991-ųjų sausis : perversmo Lietuvoje scenarijus ant M.Gorbačiovo stalo? // Lietuvos rytas. - 1992, saus. 7.

Ganusauskas, Edmundas. Kokie mes buvome didelio pavojaus valandą : [pokalbis su kn. “Gyvoji barikada” autoriumi žurnalistu E.Ganusausku / kalbėjosi] Algimantas Budrys. - Portr. // Lietuvos rytas. - 1992, saus. 12, p. 2.

Ganusauskas, Edmundas. Maskvos aiškiaregystė pildosi Vilniaus gatvėse // Lietuvos rytas. - 1992, saus. 8.

Landsbergis, Vytautas. Sausio nakties šviesa // Lietuvos aidas. - 1992, saus. 15, p. 1, 7.

Matukas, Paulius. Tos sausio nakties šviesa. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 1992, saus. 16.

Šimkus, Vladas. Buvo į ką atsiremti // Metai. - 1992, Nr. 1, p. 3-4.

Zizienė, Vitalija. Rūpintojėlio godos. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 1992, saus. 11, p. 4-5.

Atsiminimai : [pasisakymai / užrašė] Lolita Zegerienė. - Aut.: Algimantas Remeika, Ignas Stankovičius, Arūnas Dudavičius, Jonas Paužuolis, Arvydas Pocius // Krašto apsauga. - 1993, saus. 21.

Ganusauskas, Edmundas. Sausio 13-oji : randai atmintyje ir likimuose. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1993, saus. 13, 15.

Glinskis, Juozas. Gyvoji kraujo atmintis. - Portr. // Lietuvos aidas. - 1993, saus. 15, p. 3.

Iš 1991 metų lietuviško sausio… // Vakarinės naujienos. - 1993, saus. 11, p. 1.

Katkevičius, Aurelijus. Riba. - Iliustr. // Veidas. - Nr. 2, p. 8-9.

Landsbergis, Vytautas. Aiškumo dienos // Lietuvos aidas. - 1993, saus. 13, p. 5.

Landsbergis, Vytautas. Tryliktosios rytą… ir vėliau : [apie Sausio 13-osios įvykių reikšmę]. - Iliustr. // Naujasis dienovidis. - 1993, kovo 19, p. 4.

Landsbergis, Vytautas. 1991-ieji. Naktis, kuri palietė pasaulio sąžinę : [iš spaudai rengiamos atsiminimų knygos]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1993, vas. 17, p. 9.

Landsbergis, Vytautas. Vyriausybės yra laikinos, Lietuva - amžina : [pokalbis su Seimo nariu prof. V.Landsbergiu / kalbėjosi] Antanas Lėckas. - Portr. // Savanoris. - 1993, saus. 15.

Milkevičiūtė, Giedrė. Tą ilgiausią Lietuvos naktį. - Iliustr. // Vakarinės naujienos. - 1993, saus. 14, p. 1.

Švoba, Jonas. Mūšis už nepriklausomą Lietuvą. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 1993, saus. 12, p. 1.

Ambraziejus J.A. Saugokime ozono sluoksnį : [apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius] // Lietuvos žinios. - 1994, kovo 11, p. 7.

Girdziušas, Alfredas. Trylika mirčių Sausio 13-ąją. - Iliustr. // Tiesa. - 1994, saus. 13, p. 5.

Grudzinskas, Leonardas. “Slibinai į mūsų žemę atsigrįžo…”. - Iliustr. // Švyturys. - 1994, Nr. 1, p. 4-5, 15.

Jokūbaitis, Stasys. Kaunas priešinosi agresijai… // Kauno diena. - 1994, saus. 13, p. 1, 4.

Keturi prisiminimai apie Sausio tryliktąją : [pasisakymai / užrašė] Vytautas V.Landsbergis. - Aut.: Romualdas Sikorskis, Algimantas Nasvytis, Vaidotas Antanaitis, Vytautas Landsbergis. - Iliustr. // Veidas. - 1994, Nr. 2, p. 10-11; Nr. 3, p. 9-11; Nr. 4, p. 4-5; Nr. 5, p. 10-11.

Pustobajevas M. Svajoju gyventi Lietuvoje... : [pokalbis su sovietų armijos Pskovo div. mjr., Sausio 13-osios įvykių Lietuvoje liudininku, kn. “Agresijos kronika” aut. M.Pustobajevu / kalbėjosi] Henrika Valickaitė. - Portr. // Amžius. - 1994, birž. 4-10, p. 5.

Žukauskas Z., Ragevičius L. Per naktį su vėliava : [Sausio 13-osios įvykių liudininkų prisiminimai]. - Iliustr. // Naujasis dienovidis. - 1994, vas. 11, p. 11.

Ačalovas, Vladislavas. TSRS prezidentas žinojo viską ir viskam vadovavo : [iš “Laisvės” radijo interviu su buv. TSRS oro desanto kariuomenės vadu, gen. plkn. V.Ačalovu apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius Lietuvoje] // Diena. - 1995, saus. 17, p. 8.

Adomonis, Vidmantas, Baltrukonis, Julius, Dragūnevičius, Arimantas. Liudytojai prisimena Sausio 13-ąją : [pasisakymai / parengė] Audronė Vaitkutė // Kauno laikas. - 1995, saus. 13, p. 4, 5.

Aleksiejūnas, Leonardas. Sausio 13-oji. - Iliustr. // Gimtasis kraštas. - 1995, saus. 12-18, p. 1, 4.

Andrukaitienė, Irena. Istorijos dalis : [pokalbis su Kovo 11-osios Akto signatare, Anykščių A.Vienuolio vid. mokyklos dir. pavaduotoja I.Andrukaitiene / kalbėjosi] Vanda Šatkuvienė. - Iliustr. // Veidas. - 1995, Nr. 1, p. 38.

Bielinis, Jurgis. “Už jūsų ir mūsų laisvę” : iš atsiminimų apie Sausio 13-ąją. - Iliustr. // XXI amžius. - 1995, saus. 13, p. 5-6.

Butkevičius, Audrius. Sausio 13-oji - Pergalės diena : [buvęs krašto apsaugos ministras apie Sausio 13-osios įvykius / kalbėjosi] Virgilijus Mundrys // Diena. - 1995, vas. 15, 17-18, 22-23, 28.

Ganusauskas, Edmundas. 1991 metų sausio metraštis : Lietuvos likimas priklausė nuo kiekvieno laisvės gynėjo. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1995, saus. 13, p. 3.

Grigas, Robertas, Kurilienė, Genutė, Patackas, Algirdas. Viena kraujo ašara : [pasisakymai] // Dienovidis. - 1995, saus. 13, p. 2, 3.

Inta, Klemas. Kruvinoji kronika : [prisiminimai] // Žemaičių saulutė. - 1995, saus. 14, 28.

Krakauskas, Juozas. Sausio 13-oji : [prisiminimai] // Voruta. - 1995, saus. 7-13, p. 1, 2.

Mačiuiskienė, Elena. E.Mačiuiskienė : “sutikdama Motinos dieną sakau, kad būčiau bloga mama, jei nesistengčiau dėl savo vaikų” : [pokalbis su Sausio 13-osios gynėjo S.Mačiuisko, po mirties apdovanoto Vyčio kryžiaus III laipsnio ordinu, žmona E.Mačiuiskienė / užrašė] Palmira Kvietkauskienė. - Portr. // Lietuvos aidas. - 1995, geg. 6, p. 1, 11.

Mikšiūnas, Gintaras. Agresija plečiasi : [apie 1991 m. sausio mėn. įvykius] // Lietuvos aidas. - 1995, saus. 12.

Mikšiūnas, Gintaras. Prieš ketverius metus, sausio mėnesį // Lietuvos aidas. - 1995, saus. 10.

Nepamirštamos naktys ir dienos : [apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius Lietuvoje : pasisakymai / užrašė] Linas Kontrimas. - Iliustr. - Aut.: Genovaitė Kurilienė, Medardas Čobotas, Rasa Rastauskienė, Česlovas Juršėnas, Mindaugas Stakvilevičius, Gediminas Vagnorius, Saulius Šaltenis // Lietuvos aidas. - 1995, saus. 13, p. 12-13. 9.

Prekevičius, Vygandas. Didžiausias stebuklas - gyventi šioje žemėje, - sako Loreta Šlekienė, Sausio 13-osios naktį patekusi po tanko vikšrais - iliustr. // Lietuva. - 1995, saus. 12, p. 1.

Sėjūnas, Algimantas. Prie Sausio 13-osios ištakų… : …Tada nugalėjo tikėjimas Lietuva : [pokalbis su Kovo 11-osios Akto signataru / kalbėjosi] Anelė Dovydonienė, Leonija Malakauskienė // Aušros alėja. - 1995, saus. 12.

Sėjūnienė, Eglė. Prieš desantininkus su lietsargiu : [pokalbis apie 1991 m. sausio mėn. įvykius / kalbėjosi] Irena Vasinauskaitė // Aušros alėja. - 1995, saus. 12.

Stundienė, Regina. Noriu medžio kalba iškalbėti : [apie tauragiškio M.Bikaus savo namuose sukurtą Sausio 13-osios atminimo ekspoziciją]. - Portr. // Respublika. - 1995, saus. 13, p. 18.

Šalčiuvienė, Nelė. Sausio 13-ąją menant // Vasario 16. - 1995, saus. 1-15.

Terleckas, Antanas. Didžiojo sąmokslo prieš Lietuvą metinės : [pokalbis su Lietuvos laisvės lygos lyderiu A.Terlecku apie 1991 m. sausio mėn. įvykius / kalbėjosi] Algirdas Mikoliūnas. - Portr. // Vakarinės naujienos. - 1995, saus. 12, 16.

1991 metų sausio 13-oji : ką skelbė Lietuvos radijas : [radijo transliacijų įrašai] / iš fonogramų parengė Loreta Paulavičiūtė // Lietuvos aidas. - 1995, saus. 12, p. 14.

Vertulevičius, Juozas. Tebūna prakeikti žudikai : [apie 1991 m. sausio mėn. įvykius] // Vakarinės naujienos. - 1995, saus. 13, p. 3.

Albertynas, Albinas. Kas vis dėlto įvyko sausio 13-ąją ir iki tol? // Opozicija. - 1996, saus. 11-18.

Aleksiejūnas, Leonardas. Sausis, kai dienos maišėsi su naktimis : [1991 m. sausio 13-osios atminimui]. - Iliustr. // Gimtasis kraštas. - 1996, saus. 11, p. 1, 4.

Antanaitis, Vaidotas. Prieš penkerius metus buvome kaip niekad vieningi... : [pirmosios Lietuvos Vyriausybės narys, buvęs miškų ūkio ministras V.Antanaitis apie 1991 m. sausio įvykius / kalbėjosi] Gintaras Mikšiūnas. - Portr. // Lietuvos aidas. - 1996, saus. 13, p. 11.

Berčiūnas, Vladas. Atmintis : [1991 m. sausio 13-osios įvykių atminimui] // Ramovė. - 1996, saus. 12.

Butkevičius, Audrius. Audrius Butkevičius : “Laimėjome, nes primetėme jiems savo taisykles” : [pokalbis su buvusiu Krašto apsaugos departamento gen. direktoriumi, krašto apsaugos ministru A.Butkevičiumi apie 1991 m. sausio įvykius / kalbėjosi] Arnoldas Aleksandravičius. - Portr // Ūkininko patarėjas. - 1996, saus. 13, p. 1, 3.

Butkevičius, Audrius. Tankai prie bokšto pavėlavo : [buvęs krašto apsaugos ministras A.Butkevičius apie 1991 m. sausio įvykius / kalbėjosi] Gintaras Mikšiūnas. - Portr. // Lietuvos aidas. - 1996, saus. 13, p. 11.

Butkus, Venantas. Likimą Tėvynės meilė lėmė : ...prieš penkerius metus naktį iš sausio 12-osios į 13-ąją Kaune sugaudė įmonių sirenos. Nutrūkus Vilniaus radijo ir televizijos laidoms, žmonės skubiai rengėsi, ėjo į gatves // Diena. - 1996, saus. 13, p. 9.

Didžiosios įtampos valandos : akis į akį su agresija : “Lietuvos rytas” pateikia dar neskelbtus 1991 metų sausio 13-osios nakties pokalbius. - Aut.: P. Tupikas, V.Landsbergis, A.Butkevičius ir kt. // Lietuvos rytas. - 1996, saus. 13, p. 1, 2.

Godalas, Ingvaldas. Norvegijos parlamentaras : “Aš kalbėjau narsiausiems vyrams ir moterims” : [Norvegijos Karalystės Parlamento narys I.Godalas apie 1991 m. sausio įvykius ir kt. / kalbėjosi] Saulius Šaltenis // Lietuvos aidas. - 1996, saus. 13, p. 13.

Grigas, Robertas. Kunigas Robertas Grigas : “Tai buvo skaidrios dvasios ir meilės pergalė prieš brutalią jėgą ir melą” : [pokalbis / kalbėjosi] V.Joneliūnas // Lietuvos aidas. - 1996, saus. 13, p. 1, 5.

Grinys, Edmundas. Pareigūnai matė kareivių akis : [Vidaus reikalų ministerijos rinktinės “Skydas” komisaras J.Dervinis ir rinktinės kuopos vyr. inspektorius S.Vitkauskas apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius]. - Portr. // Lietuvos aidas. - 1996, saus. 13, p. 10.

Yla, Raimundas. Sausio 13-ajai - penkeri.... - Iliustr. // Kauno diena. - 1996, saus. 12, p. 8.

Jankauskas, Vidmantas. Sausio dienoraštis : [1991 metų sausio 13-osios įvykių dienoraščio ištraukos] // Sargyba. - 1996, saus. 11-17, 18-24, 25-31.

Jie neapraudojo Sausio 13-osios aukų : iš archyvo fondų / parengė Juozas Andriūnas // Vakarinės naujienos. - 1996, saus. 12, p. 5.

Kalba 1991 Sausio 13-osios įvykių dalyviai : [pasisakymai]. - Portr - Aut.: Vytautas Landsbergis, Rūta Staliliūnaitė, Robertas Grigas, Gintaras Kupčinskas, Jadvyga Bieliauskienė, Tadas Mesėnas, Vitalija Krivickienė, Juozas Krivickas, V.Adomonis, Rūta Ana Smailienė, Vytautas Stašaitis, N.Vidrinskas, Povilas Andrulis, Leonarda Kuodienė, Albinas Kentra, Antanas Burokas, Gediminas Jakubčionis, Birutė Burauskaitė // Kauno aidas. - 1996, saus. 12, p. 5-12.

Kalėda, Antanas. Budėjome, nes Tėvynę mylėjome : [apie 1991 sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Ramovė. - 1996, saus. 12.

Keturakis, Robertas. Atgimimo dvasia ir stiprybė : [apie 1991-ųjų metų sausio 13 d.]. - Iliustr. // Kauno aidas. - 1996, saus. 12, p. 2.

Kliorė, Algirdas. 1991 metų sausį prisimenant // Geležinkelininkas. - 1996, sausis, p. 14-16.

Kontrimas, Linas. Tada rizikavome viskuo, o dabar bijau dėl savo vaikų. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1996, saus. 13, p. 3.

Landsbergis, Vytautas. Nušvitusi pareiga : [prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-ąją]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1996, saus. 13, p. 5.

Mikšiūnas, Gintaras. Laisvę pasirinkusiųjų Sausis : kovų kronika : [apie 1991 m. sausio mėn. įvykius]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1996, saus. 9, p. 5; saus. 10, p. 5; saus. 11, p. 5; saus. 12, p. 5.

Narbutas, Vytautas. ...Būsim savo pareigą atlikę : ir sau pasiekę ribą pilnaties (B.Krivickas) : [apie 1991 m. sausio 13-ąją]. - Portr. // Lietuvos aidas. - 1996, saus. 13, p. 9.

Nefas, Saulius. Važiavome ginti valdžios ir Lietuvos! // Lietuvos aidas. - 1996, saus. 13, p. 11.

Prie Spaudos rūmų nuaidėjo pirmieji šūviai ir buvo pralietas kraujas : [apie 1991 m. sausio mėnesio įvykius : pasisakymai / parengė Giedrė Milkevičiūtė. - Iliustr. - Aut.: Genovaitė Murauskienė, Auksė Noreikienė, Galina Šmid, Valerijus Kunčinas // Vakarinės naujienos. - 1996, saus. 11, p. 4.

Saja, Kazys. Istorija beldžiasi į mūsų širdis : [apie 1991 m. sausio įvykius] // Lietuvos aidas. - 1996, saus. 13, p. 13.

Saudargas, Algirdas. Anų dienų dokumentai : [buvusio užsienio reikalų ministro prisiminimai] // Dienovidis. - 1996, saus. 12, p. 10.

Saudargas, Algirdas. Prie pasaulio šalčio reikia priprasti : [apie 1991 m. sausio mėn. įvykius] // Apžvalga. - 1996, saus. 12-18, 19-25.

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena : [pasisakymai / užrašė] Vanda Vasiliauskaitė. - Iliustr. - Aut.: Loreta Tručiliauskaitė, Eglė Bučelytė, Bernadeta Lukošiūtė, Jolanta Šarpnickienė // Ūkininko patarėjas. - 1996, saus. 13, p. 1-3.

Urušadzė, Georgijus. Kaip čekistai su Lietuva kariavo : [minint 1991 m. sausio 13-ąją] / vertė Marijonas Paulius. - Iliustr. // Gairės. - 1996, Nr. 1, p. 16-19.

Užurka, Jonas. Kruvinas 1991-ųjų sausis. - Iliustr. // Voruta. - 1996, saus. 13-19, p. 1, 2.

Varapnickaitė, Jolanta. Skolos grąžinimas žmonių gerumui : [apie 1991 m. sausio 13-ąją nukentėjusią L.Tručiliauskaitę-Šlekienę]. - Iliustr. // Šeima. - 1996, Nr. 1, p. 7-8.

Bartulis, Vilius. Prieš šešerius metus : [apie 1991 m. sausio mėnesio įvykius] // Inžinerija. - 1997, saus. 17, p. 1, 6-7.

Bautrėnas, Justinas. Sušaudytas Laisvės varpas vėl skamba : [apie 1991 m. sausio įvykius]. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 1997, saus. 18, p. 7.

Bižys V. Sausio 13-ajai atminti // Tėvynės labui. - 1997, sausis.

Butkevičius, Audrius. Audrius Butkevičius : “Nejaučiau nei pakilimo, nei baimės. Tiesiog koviausi”: [pokalbis su Seimo nariu apie Sausio 13-osios įvykius ir valstybės gynybinių jėgų formavimo principus / kalbėjosi] Aušra Lėka // Kauno diena. - 1997, saus. 14, p. 2.

Cvetkovas, Nikita. Lietuvos Nepriklausomybė buvo saugoma ir Maskvoje : [apie 1991 m. sausio dienas pasakoja policijos viršila N.Cvetkovas, tuo metu saugojęs Lietuvos pasiuntinybę Maskvoje]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1997, saus. 11, p. 10.

Čaplikas, Juozas. Laisvės gynėjai amžinai bus gyvi : [apie 1991 m. sausio įvykius]. - Iliustr. // Vakarinės naujienos. - 1997, saus. 13, p. 1, 4.

Čechavičius, Rimantas. Mano įspūdžiai ir išgyvenimai budėjimo metu 1991m. sausio 13 d. naktį. - Iliustr. // Inžinerija. - 1997, kovo 13, p. 3.

Čerškus, Eugenijus. Gilūs pėdsakai ir nerimas : [buvusio Nepriklausomybės gynybos štabo viršininko pavaduotojo prisiminimai apie 1991 m. saus. 11-13 d. įvykius Vilniuje] // Švyturys. - 1997, Nr. 4, p. 20-21, 25.

Ganusauskas, Edmundas. Sausio 13-osios košmarai - uždelsto veikimo bomba : statistika neatspindi nuo sovietų agresijos nukentėjusių žmonių skausmo. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1997, saus. 13, p. 1, 3.

Juodžiūnaitė, Domicelė. Sausio 13-oji... // Kregždutė. - 1997, saus. 8, p. 1.

Kšanavičius, Arvydas. Laisvės vardan : [apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Kauno diena. - 1997, saus. 11, p. 12.

Leipus, Vytautas, Gražys, Stasys. Nežinomi tragiškosios Sausio 13-osios puslapiai : [pokalbis su Vilniaus miesto policijos komisariato vyriausiuoju komisaru V.Leipumi ir “Comliet” gen. direktoriaus pavaduotoju S.Gražiu / užrašė] Juozas Girdvainis. - Iliustr. // Švyturys. - 1997, Nr. 5, p. 28-29, 33.

Lėka, Aušra. Keletas skirtumų tarp politikų ir alpinistų : [apie Sausio 13-osios savanorį P.Jaruševičių].- Portr. // Kauno diena. - 1997, vas. 15, p. 26-27.

Mikalauskas, Stasys. Sausio nakties sargybiniai : Lietuvos savanorio užrašai. - Iliustr. // Dienovidis. - 1997, saus. 10, p. 12.

Navickas, Benediktas. Sausio 13-osios didvyriams // Vasario 16. - 1997, saus. 1-15.

Nepokupnyj, Anatolij. A.Nepokupnas : “Sausio 13-ąją suvokiau stovįs ne minioje, o lietuvių tautoje” : [pokalbis su Ukrainos mokslų akademijos nariu korespondentu, Ukrainos rašytojų sąjungos nariu, baltistu / užrašė] Agnė Žemaitytė. - Portr. // Respublika. - 1997, saus. 13, p. 17.

Pačinskas, Vytautas. Neramios sausio dienos ir naktys (1991 01 13 - 1997 01 13). - Iliustr. // Kardas. - 1997, Nr. 1/2, p. 4.

Pačinskas, Vytautas. Neužmirštamos dienos ir naktys : sausio įvykių 6-osios metinės. - Iliustr. // Karys. - 1997, Nr. 1, p. 7.

Šapokaitė, Danutė. Neramus žmogus, kurį į Lietuvą iš Barnaulo parsiuntė Ligačiovas : [Apie 1991 m. sausio 13-osios įvykių liudininką, Vilniaus universiteto docentą A.Šukį]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1997, saus. 11, p. 11.

Šukys, Algimantas. Juodos mintys prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę : [prisimenant 1991 metų sausio 13-ąją]. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 1997, saus. 25, p. 11.

Valčiukienė, Genovaitė. Atviras laiškas nueinantiems ir atėjusiems, arba skausmingi prisiminimai ir viltingos abejonės artėjant Sausio 13-ajai // Lietuvos aidas. - 1997, saus. 9, p. 5.

Vasiliauskas, Valdas. 1991-ųjų drama : 6 valandos be Vyriausybės vadovo : “Lietuvos ryto” žurnalistas pabandė atskleisti premjero A.Šimėno dingimo aplinkybes. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1997, saus. 11, p. 1, 3-4.

Gasiūnienė, Albina. Tada mes buvome geresni, jautresni : [kaip apie 1991 m. sausio mėn. įvykius informavo Rusijos visuomeninės TV (ORT) programos] // Vakarinės naujienos. - 1998, saus. 13, p. 4.

Kastys, Jonas. Niekam nereikalingi : [apie Vilniaus 5-osios poliklinikos gydytoją A.Kavaliauskaitę, nukentėjusią 1991 m. sausio 13 d. prie Televizijos bokšto]. - Iliustr. // Lietuvos sveikata. - 1998, saus. 8-14, p. 3.

Klimantavičienė, Milda. Sausio 13-ąją // Tremtinys. - 1998, birž. 26, p. 9.

Landsbergis, Vytautas. Įžanga į Sausio 13-ąją : [Apie Lietuvos Vyriausybės, SSRS gynybos ministerijos ir KGB sprendimų sutapimus, padariusius įžangą Sausio 13-osios įvykiams] // Lietuvos aidas. - 1998, saus. 21, p. 5.

Lingys, Audrius. Vilniaus OMON - apsupties žiede : [Vilniaus OMON’o vado B.Makutinovičiaus ir A.Skliaro prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Respublika. - 1998, kovo 7, p. 3.

Mūsų didieji iškovojimai : [apie 1991 m. sausio mėn. įvykius] // Respublika. - 1998, saus. 13, p. 4.

Račkauskas, Visvaldas. “Štilis” nieko neapgavo... : taip buvo ginama nepriklausomybė : [Vilniaus miesto VPK vyriausiojo komisaro pirmasis pavaduotojas, kriminalinės policijos vadovas V.Račkauskas apie 1991 metų sausio įvykius / užrašė] Zurabas Džavachišvilis. - Portr. // Sargyba. - 1998, kovo 12-18, p. 1, 2.

Slušnys, Zigmas. Su pistoletu prieš šarvuočių koloną : [pokalbis su Vadovybės apsaugos departamento 3-iojo skyriaus vadovu Z.Slušniu apie šio skyriaus darbą, 1991 m. sausio įvykius / kalbėjosi] Frederikas Kauzonas // Respublika. - 1998, birž. 13, priedas “Julius”, p. 3.

Stoškus, Krescencijus. Sausio 13-oji - dar ne istorija : [pokalbis su filosofu K.Stoškumi / užrašė] Smilga Jurevičiūtė. - Portr. // Pirmadienis. - 1998, saus. 16-22, p. 3, 5.

Tarazevičius, Georgijus. Lietuvai pagelbėjo ir Kremliaus pasiuntinio balsas : [pokalbis su buvusiu SSRS Aukščiausiosios Tarybos Nacionalinės politikos ir tarptautinių santykių komisijos pirmininku G.Tarazevičiumi, 1991 m. sausį aplankiusiu Vilnių / kalbėjosi] Edmundas Ganusauskas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1998, saus. 13, p. 1, 3.

Vainutis P. Nepamirškime sausio savanorių : [apie 1991 m. įvykius] // Varpas. - 1997, Nr. 6/7, p. 7.

Zolubas, Algimantas. Nepavyks apmulkinti : [buvęs Vilniaus radijo komponentų gamyklos Sąjūdžio grupės vadovas apie Lietuvos Vyriausybės ir Maskvos jėgos struktūrų veiksmų sutapimą 1991 m. sausio pradžioje, kt. klausimus] // Lietuvos aidas. - 1998, vas.3, p. 5.

Žilaitytė, Joana Danutė. Puslapis, skiriamas 1991-ųjų sausio įvykiams atminti // XXI amžius. - 1998, saus. 14, p. 8.

Čekutis, Ričardas. Sausio 13-oji : tarp gedulo ir atpildo. - Iliustr. // Atgimimas. - 1999, saus. 15, p. 3, 7.

Dargis, Alvydas. Griūvanti imperija nebegalėjo pasitikėti net patikrintais tarnais : žurnalistas ieško atsakymo, kas kurstė ir kas stabdė okupantų siautėjimą Kaune 1991 metų sausio mėnesį // Lietuvos rytas. - 1999, saus. 9, p. 3, 11, 13.

Dringelis J. Tragiškoji tautos didybė : [apie Sausio įvykius] // Vakarinės naujienos.- 1999, saus. 15, p. 6.

Gelžinienė, Audronė. Sausio 13-ąją popiežius meldėsi už Lietuvą : [pateikti kunigo J.Minderio prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius (jis tuo metu studijavo Romoje)]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1999, saus. 13, p. 6.

Jie žuvo už Lietuvą : 1991 m. sausio mėn. pradžios įvykių kronika - Iliustr. // Karys. - 1999, Nr. 1, p. 4-5.

Nemeikaitė, Sigita. Okupuotą televizijos bokštą planuota pakeisti kitu : “Sostinei” pavyko sužinoti apie įslaptintus bokšto statybos projektus : [apie 1991 m. planus pastatyti alternatyvų televizijos ir radijo retransliacijos bokštą ir technikos centrą Algirdo gatvėje, Vilniuje]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1999, saus. 13, priedas “Sostinė”, p. 1, 2.

Petrulis, Algis. Didvyrio vardą galėjo dovanoti tik mirtis : [apie 1991 m. sausio 11 d. rusų karininko sužeistą Spaudos rūmus gynusį V.Lukšį]. - Iliustr. // Ekstra. - 1999, Nr. 2, p. 28-30.

Skučaitė, Virginija. Laiko ir dėkingumo atodanga : [apie 1991 m. sausio įvykiuose sužalotą K.Čepkauskienę]. - Iliustr. // Kauno diena. - 1999, saus. 21, p. 8.

Sodeika T., Truska L. Su filosofu T.Sodeika apie Sausio 13-ąją... ir su istoriku L.Truska : [pokalbis] / kalbino G.Globys. - Portr. // Trimitas. - 1999, Nr. 1, p. 2-4.

Stanišauskas, Gediminas. Ką Sausio 13-osios medalininkai pasakos savo vaikams? : [pokalbis su “Ūkininko patarėjo” korespondentu G.Stanišausku apie Sausio 13-osios savanorių gyvenimą / užrašė] Arnoldas Aleksandravičius. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 1999, saus. 12, p. 1, 6.

Šarpnickienė, Jolanta, Varžgalienė, Dzintra. Atmintis. O gal noras sureikšminant save iškraipyti istorinę tiesą : [iš atsiminimų apie Sausio 13-ąją].- Portr. // Kauno diena. - 1999, saus. 16, p. 11.

Ščipko, Olegas. Slapto KGB dalinio “Alfa” karininkas prabilo apie Sausio įvykius : [pokalbis su karininku O.Ščipko / užrašė] Audris Kutrevičius.- Iliustr. // Respublika. - 1999, saus. 13, p. 3.

Agresijos kronika : [apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Veidas. - 2000, Nr. 2, (saus. 13-19), p. 33-34.

Beinortas, Julius. Ne mes buvome didvyriai... : [pokalbis su Nepriklausomybės akto signataru J.Beinortu apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius / kalbėjosi] Adolfas Strakšys. - Iliustr. // Bičiulystė. - 2000, saus. 13-19, p. 1.

Boruta, Jonas. Sausio 13-osios šaknys - mūsų istorijoje // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. - 2000, T. 16, p. 600-603.

Butkevičius, Audrius. Sausio 13-osios aukos planuotos iš anksto : [pokalbis su Seimo nariu, buvusiu Krašto apsaugos departamento vadovu A. Butkevičiumi apie 1991 m. sausio 13 d. įvykius / kalbėjosi] Aldona Svirbutavičiūtė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2000, bal. 19, p. 3.

Įtarimai neišsklaidyti : [apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Veidas. - 2000, Nr. 2, (saus. 13-19), p. 35-36.

Keturiolika žuvusiųjų, keli šimtai sužeistųjų... : [apie 1991-ųjų sausio 13-osios įvykius] // Lietuvos rytas. - 2000, saus. 13, p. 4.

Kučinskaitė, Jonė, Petrauskis, Kęstutis. Dar ne istorija : net ir po devynerių metų daug tragiškų Sausio 13-osios įvykių aplinkybių tebėra gaubiamos paslapties : [apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius, tuomečio premjero A.Šimėno dingimo aplinkybes; buvusio AT deputato B.Genzelio, ekspremjerės K.Prunskienės, buvusio AT Apsaugos skyriaus vadovo A.Skučo, prezidento V.Adamkaus, ministro A.Saudargo, Seimo nario R.Ozolo tų metų atsiminimai]. - Iliustr. // Veidas. - 2000, Nr. 2 (saus. 13-19), p. 33-36.

Osis, Janis. Sausio tryliktoji : mintys ir prisiminimai // Apžvalga. - 2000, saus. 1-15, p. 2.

Peleckis, Mindaugas. Pulkininkas apgailestauja dėl nepelnytai užmirštų gynėjų : [1991-ųjų įvykių liudininkų J.A.Paužuolio ir J.Užurkos prisiminimai]. - Iliustr. // Respublika. - 2000, saus. 13, p. 18.

Šiupienienė, Albina. Kad meilė, įdėta darbuose, būtų amžinai gyva : [apie prof. J.Pikčilingį 1991 m. sausio įvykiuose (iš parengtos spaudai knygos-metraščio “Per žodžio gyvastį ir dvasią”)] // Lietuvos aidas. - 2000, gruod. 15, p. 5.

Terleckas, Antanas. Jau antrą kartą iš eilės nenuvykau į sausio 13-osios minėjimą... : [atsiliepimas į J.Kučinskaitės ir K.Petrausko straipsnį “Dar ne istorija” (Veidas, Nr. 2) apie Sausio 13-osios įvykius] // Veidas. - 2000, Nr. 5 (vas. 3-9), p. 10.

Vaitiekūnaitė, Ramutė. Žvilgsnis : [apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius]. - Portr. // Kauno diena. - 2000, saus. 13, p. 3.

Venckutė, Jolita. Vilniaus aukas priminė kryžiai ir Berlyne : du berlyniečiai - apie 1991 įvykius Lietuvoje bei jų atgarsį Vokietijoje : [vokiečių J.Wyszynskio-Trzywdaro ir M.Heidbrederio atsiminimai] // Lietuvos rytas. - 2000, saus. 13, p. 6.

Veršinskienė, Nijolė. “Mamytė su tėveliu susipažino Parlamente...” : [apie Sausio 13-osios laisvės gynėjus V. ir G.Vyšniauskus]. - Iliustr. // Respublika. - 2000, saus. 20, p. 19.

Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Išbandymo dienomis buvome vieningi : [prisiminimai apie VGTU darbuotojus ir studentus, dalyvavusius 1991 m. sausio mėn. įvykiuose]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2000, saus. 20, p. 17.