Aukos ir meilė Tėvynei vienija mus : [apie Laisvės gynėjų dienos minėjimus Tauragės mieste ir rajone: Tauruose, Skaudvilėje; Tauragės Kultūros namuose atidaryta tauragiškio J.Pilypo plakatų paroda "Lietuva"]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1992, saus. 22, p. 2.

Čiapas, Vytautas. Renginiai Aukų dienai : [apie renginius Tauragės mieste ir rajone] // Tauragiškių balsas. - 1992, saus. 11.

Ievinis R. Piešiniuose vyravo juoda spalva : [apie Tauragės rajono mokyklose eksponuojamus tragiškų Sausio 13-osios įvykių atminimui skirtus vaikų piešinius] // Tauragiškių balsas. - 1992, saus. 11. p. 2.

Alijošienė, Aldona. Kad nepasikartotų… : [pokalbis su Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos Tauragės skyriaus pirmininke A.Alijošiene] / kalbėjosi S.Černiauskaitė. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1993, saus. 13, p. 1.

Černiauskaitė, Saliamona. Kiekvieno mūsų širdyse : [minėjimas Tauragėje] // Tauragiškių balsas. - 1993, saus. 23.

Putelis, Alvydas. Vienybę prisiminus : [apie tauragiškių dalyvavimą Vilniuje vykusiuose renginiuose] // Tauragiškių balsas. - 1994, saus. 19, p. 4.

Šaltis, Eugenijus. Pagerbtas Sausio 13-osios aukų atminimas : [Tauragėje] // Tauragiškių balsas. - 1994, saus. 19, p. 1.

Jurgilaitė, Regina. Paminėjo Sausio 13-ąją : [Skaudvilės miestelyje] // Tauragiškių balsas. -1995, saus. 21, p. 1.

Šaltis, Eugenijus. Pašventintas Laisvės gynėjų paminklas : [Tauragėje, senosiose miesto kapinėse pašventintas paminklas, skirtas Sausio 13-osios aukoms; paminklo autorius tauragiškis tautodailininkas P.Kundrotas]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1995, saus. 19, p. 1.

Jurgilaitė, Regina. Laiškai apie Sausio 13-osios paminėjimą : [Skaudvilėje] // Tauragiškių balsas. - 1996, saus. 18, p. 2

Rindokas P. Laiškai apie Sausio 13-osios paminėjimą : [Tauragėje] // Tauragiškių balsas. - 1996, saus. 18, p. 2

Šaltis, Eugenijus. Sausio 13-oji : visi žuvusieji turėjo svajonę : [apie vakarą-minėjimą Tauragėje]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1996, saus. 16, p. 1

Šaltis, Eugenijus. Prisimintas tragiškasis sausis : [apie Sausio 13-osios įvykių minėjimą Tauragėje, Skaudvilėje, Lomiuose]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1997, saus. 16, p. 1, 8.

Vitkauskaitė, Daiva. Renginys Sausio 13-ajai : [apie renginį Tauragės miesto bibliotekoje Nr. 3] // Tauragiškių balsas. - 1998, saus. 13, p. 2.

Šaltis, Eugenijus, Černiauskaitė, Saliamona. Didžiuojamės savo vaikais : [minėjimas Tauragėje]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1998, saus. 15, p. 1, 8.

Tauragis, Sigis. Išsaugokime atmintį: [minėjimas Tauragėje]. - Iliustr. // Tauragės kurjeris. - 1998, saus. 16, p. 1.

Rindokas, Pranas. Ruošiantis Sausio 13-osios minėjimui buvo daug padaryta : [Tauragėje] // Tauragiškių balsas. - 1999, saus. 23, p. 2.

Šaltis, Eugenijus. Pagarba Laisvės gynėjams : [minėjimas Tauragėje]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 2000, saus.15, p. 1-2.

Jankauskienė, Žydrūnė. Sausio 13-ajai paminėti : [apie renginį Tauragės "Santakos" muziejuje, skirtą Sausio 13-osios įvykiams paminėti: atidaryta tauragiškių fotografų paroda, demonstruojami tautodailininko A. Bagdono nufilmuoti dokumentiniai to meto Vilniaus vaizdai]. - Iliustr. // Tauragės kurjeris. - 2001, saus. 16, p. 1.

Jankauskienė, Žydrūnė. Vėl minėsime Sausio 13-ąją : [apie numatomus renginius Tauragėje] // Tauragės kurjeris. - 2002, saus. 11, p. 5.

Jonča, Vytukas, Ramanauskaitė, Indrė. Istorijoj gimė data kruvina… : [Lomių kaimo bendruomenė paminėjo Sausio 13-ąją] // Tauragiškių balsas. - 2002, saus. 19, p. 12

Paminėjo Laisvės gynėjų dieną : [fotoreportažas apie minėjimą Tauragėje]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 2002, saus. 15, p. 1.

Bartušienė, Virginija. Neturime teisės pamiršti : [apie Tauragės viešosios bibliotekos Pagramančio filialo bibliotekoje įvykusį susitikimą su Sausio 13-osios įvykių dalyve tauragiške G.Šimaitiene] // Tauragiškių balsas. - 2002, saus. 17, p. 5.

Fetingienė, Klema. Minėjimas Mažonuose : [minėjimas Mažonų pradinėje mokykloje] // Tauragiškių balsas. - 2002, saus. 17, p. 5.

Jurgilaitė, Regina. Pagerbė eilėmis ir varpo garsais : [minėjimas Skaudvilėje ir Batakiuose]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 2002, saus. 17, p. 5.

Jurgilaitė, Regina. Skaudviliškiai prisiminė Sausio įvykius : [apie renginį Skaudvilėje] // Tauragiškių balsas. - 2003, saus. 16, p. 3.

Krompolcaitė, Monika. Sausio 13 -oji poetų posmuose : [apie Tauragės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Pagramančio filiale vykusį 1991 metų sausio įvykių paminėjimą, kuriame dalyvavo tauragiškė poetė J.Margevičienė] // Tauragiškių balsas. - 2003, saus. 18, p. 6.

Pagerbti Lietuvos laisvės gynėjai : [apie Sausio 13-osios aukų pagerbimą Tauragėje]. - Iliustr. // Tauragės kurjeris. - 2003, saus. 16, p. 7.

Šaltis, Eugenijus. Laisvės gynėjų diena Tauragėje. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 2003, saus. 16, p. 1, 5.

Atmintyje - Sausio įvykiai : [Skaudvilės krašto gyventojų prisiminimai apie Sausio 13-osios įvykius Lietuvoje ir mintys apie šios dienos minėjimą]. - Aut.: R.Varanavičius, R.Paulauskas, R.Stanevičius, R.Laugalys // Tauragiškių balsas. - 2004, saus. 13, p. 2.

Boruta, Jonas.Telšių vyskupo Jono Borutos SJ žodis Laisvės gynėjų dienos proga // Tauragiškių balsas. - 2004, saus. 13, p. 1, 7.

Jarašiūnienė, Zita. Laisvė - didžiausia vertybė : [minėjimas Adakavo pagrindinėje mokykloje] // Tauragiškių balsas. - 2004, saus. 15, p. 1.

Jurgilaitė, Regina. Jonui Audiniui atminti : [apie minėjimą, skirtą Tauragės rajono Skaudvilės miestelio gyventojui, pedagogui, Sausio 13-osios įvykių dalyviui J.Audiniui (mirė prieš metus)] // Tauragiškių balsas. - 2004, saus. 15, p. 8.

Jurgilaitė, Regina. Skaudviliškiai pagerbė žuvusius Sausio 13 -ąją // Tauragiškių balsas. - 2004, saus. 17, p. 2.

Pagerbti Lietuvos laisvės gynėjai : [Tauragėje]. - Iliustr. // Tauragės kurjeris. - 2004, saus. 16, p. 7.

Putelis, Alvydas. Tauragiškiai minėjo Laisvės gynėjų dieną. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 2004, saus. 15, p. 7.

Gečaitė, Teresė. Savo asmeniniu pavyzdžiu pakeisti pasaulį… : [apie vakarą, skirtą pirmosios kadencijos nepriklausomoje Lietuvoje Tauragės rajono Tarybos pirmininko, gydytojo V. Venckaus (1949-1994) atminimui. Prisiminta ir ypatinga padėtis per 1991 metų sausio įvykius, Tarybos pirmininko ir narių veiksmai] // Tauragiškių balsas. - 2005, gruod. 29, p. 8.

Sitnikienė, Daiva. Paminėta laisvės gynėjų diena : [Tauragėje]. - Iliustr. // Tauragės kurjeris. - 2005, saus. 14, p. 7.

Jurgilaitė, Regina. Sausio 13-oji amžinai gyva : [apie minėjimą Batakių vidurinėje mokykloje] // Tauragiškių balsas. - 2006, saus. 17, p. 8.

Putelis, Alvydas. Laisvės gynėjų diena vis dažniau vadinama Pergalės diena : [apie minėjimą Tauragėje]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 2006, saus. 17, p. 1, 8.

Sausio tryliktoji - ne tik netekties, bet ir pergalės diena : [apie minėjimą Tauragėje: mitingą prie paminklo Laisvės gynėjams Tauragės senosiose kapinėse, parodą "Santakos" muziejuje ir renginius rajono kaimuose ir miesteliuose]. - Iliustr. // Tauragės kurjeris. - 2006, saus. 17, p. 2.

Jurgilaitė, Regina. "Tai uždaryk mane, tėvyne, savyje" : [Skaudvilės gimnazijoje surengta popietė Laisvės gynėjų dienai paminėti] // Tauragiškių balsas. - 2007, saus. 16, p. 5.

Meiželis, Tadas. Paminėjo Laisvės gynėjų dieną : [Tauragės RK Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, senosiose kapinėse, prie Sausio 13-osios paminklo vyko mitingas]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 2007, saus. 16, p. 1-2.

Prisiminė žuvusiuosius Sausio 13-ąją : [apie Laisvės gynėjų dienos minėjimus Tauragėje]. - Iliustr. // Tauragės kurjeris. - 2007, saus. 16, p. 5.

Sadauskienė, Irina. Pradėjo minėti išvakarėse : [apie Laisvės gynėjų dienos minėjimą Tauragėje, centrinėje miesto aikštėje]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 2007, saus. 16, p. 5.

Šetkuvienė, Vida. Tauragiškiai - istoriniame bėgime : [sausio 13 dieną Vilniuje įvyko XVI tradicinis pagarbos bėgimas "Gyvybės ir mirties keliu", skirtas žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti, kuriame dalyvavo "Aušros" pagrindinės mokyklos ir "Versmės" gimnazijos mosksleiviai ir jų mokytoja V.Šetkuvienė]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 2007, saus. 20, p. 8, 12.