Bielskis, Gintaras. Skaudi sukaktis : [apie rajone vykusius renginius, skirtus 1991 metų sausio įvykiams paminėti]. - Iliustr. // Širvinta. - 1992, saus.18, p.1.

Širvintiškiai Laisvės gynėjų dienos renginiuose Vilniuje // Širvinta. - 1992, saus.18, p.1.

Tą kruviną naktį.... : [apie vyksiančius renginius, skirtus 1991 metų sausio įvykiams paminėti] // Širvinta.- 1992, saus.11, p.4.

Liktoravičius, Steponas. Renginiai su nuosėdomis : [apie Širvintų mieste vykusius renginius]. - Iliustr. // Širvinta. -1993, saus. 20, p.1.

Liktoravičius, Steponas. Neduok dieve, prarasti tavo palaimą : [Šv. Mišios už žuvusius Laisvės gynėjus, Kultūros centro, tremtinių choro, muzikos mokyklos moksleivių koncertas].- Iliustr. // Širvinta. - 1995, saus. 18, p.1.

Piškinas, Almantas. Sausio 13-ąją minint... : [Širvintų rajono mero pavaduotojo kvietimas paminėti Sausio 13-osios dienos įvykius] // Širvinta. - 1996, saus. 13, p.1.

Paminėta Laisvės gynėjų diena : [apie renginius kultūros namuose ir viešojoje bibliotekoje]. - Iliustr. // Širvinta. - 1997, saus. 18, p.2.

Piškinas, Almantas. Istorija, kuri nenueis užmarštin : [Širvintų rajono mero pavaduotojas prisimena tuos baisius įvykius ir kviečia dalyvauti rajone vyksiančiuose Laisvės gynėjų dienos minėjimuose] // Širvinta. - 1997, saus. 11, p.1.

Popietė parodų salėje : [Viešosios bibliotekos parodų salėje buvo surengtas Laisvės gynėjų dienos paminėjimas]. - Iliustr. // Širvinta. - 1998, saus. 17, p.1.

Degė sausio 13-osios laužas : [Kultūros darbuotojai širvintiškius pakvietė prie laužo prisiminti, pamąstyti apie 1991 m. įvykius, viešojoje bibliotekoje veikė spaudinių paroda, buvo rodomas dokumentinis filmas]. - Iliustr. // Širvinta. - 1999, saus.16, p.1.

Dvilevičienė, Lilija. Laisvės gynėjų vietomis : [apie Zibalų pagrindinės mokyklos organizuotą moksleivių išvyką į Vilnių]. - Iliustr. // Širvinta. - 1999, saus. 30, p.2.

Paminėjo Laisvės gynėjų dieną : [Viešosios bibliotekos skaitykloje surengta susikaupimo ir apmąstymų popietė, parengta spaudinių paroda] // Širvinta. - 2000, saus. 19, p.1.

Prie liepsnojančio laužo : [Kultūros darbuotojų surengtame vakare buvo dalijamasi prisiminimais, dainavo kamerinis ir tremtinių chorai, viešojoje bibliotekoje veikė spaudinių paroda]. - Iliustr. // Širvinta. - 2001, saus. 17, p.1.

Kovalčiukas, Audrius. Paminėta Laisvės gynėjų diena : [apie Gelvonų vidurinėje mokykloje vykusius renginius] // Širvinta. - 2002, saus. 19, p. 4.

Paminėta Laisvės gynėjų diena : [po šv. Mišių kultūros centre vyko 1991 m. skaudžių įvykių paminėjimas] // Širvinta. - 2002, saus. 16, p.1.

Vaicekauskas, Leonas. Pagerbė Laisvės gynėjų atminimą : [Širvintų ,,Atžalyno“ vidurinės mokyklos jaunieji šauliai dalyvavo Vilniuje surengtame XIII tradiciniame tarptautiniame pagarbos bėgime ,,Gyvybės ir mirties keliu“]. - Iliustr. // Širvinta. - 2004, saus. 17, p.7.

Bielskis, Gintaras. Su uraganu kovojo 10 šaulių : Vilniaus apskrities karaliaus Mindaugo šaulių rinktinės Širvintų 10-osios kuopos šauliai dalyvavo Vilniuje surengtame XIV tradiciniame tarptautiniame pagarbos bėgime ,,Gyvybės ir mirties keliu“]. - Iliustr. // Širvinta. - 2005, saus.19, p.5.

Barbaravičienė, Jadvyga. Paminėta Laisvės gynėjų diena : [apie renginius, skirtus Laisvės gynėjų dienai, Širvintose]. - Iliustr. // Širvinta. - 2006, saus. 18, priedas "Išlikimas", p. 5-6.

Bonikatas, Remigijus. Bėgimas "Gyvybės ir mirties keliu" : [apie Vilniuje vykusį XVI tradicinį tarptautinį pagarbos bėgimą "Gyvybės ir mirties keliu", skirtą 1991 m. sausio 13 d. žuvusių Lietuvos laisvės gynėjų atminimui pagerbti; dalyvavo atstovai iš Širvintų rajono: jaunieji šauliai iš "Atžalyno" pagrindinės, L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Gelvonų vidurinės mokyklos, Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos mokiniai]. - Iliustr. // Širvintų kraštas. - 2007, saus. 17, priedas "Išlikimas", p. 5.

Trumpickas, Virkantas. Kova už laisvę ir nepriklausomybę : Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena : [1992 metais Lietuvos respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku už drąsą ir pasiaukojimą ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 1991 metų sausio- rugsėjo mėnesiais Sausio 13-osios medaliais buvo apdovanoti širvintiškiai Veronika Dindienė ir Antanas Kanapienis]. - Iliustr. // Širvinta. - 2007, saus. 13, p. 1-2.