Bulzgis, Stasys. Paminėta Laisvės gynėjų diena // Šiaulių naujienos. - 1992, saus. 15.

Kučinskas Z. Sausio skausmą ir viltį prisiminus : [minėjimas Kuršėnuose] // Laikas. - 1992, saus. 15.

Ryliškytė L. Ar plasnos laisvė nuoga ? : [apmąstymai apie Sausio 13-ąją] // Laikas. - 1992, vas. 5.

Steponavičiūtė E. Baltoji rožė : 1991-ųjų Sausio 13-osios aukų atminimui. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 1992, saus. 11.

Šimkūnas A. Klaikioji naktis : [1991 m. Sausio 13-osios įvykių kronika] // Laikas. - 1992, saus. 11.

Žvelgaitis S. Paminėta Laisvės gynėjų diena. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 1993, saus. 15.

[Sausio 13-osios renginiai] // Šiaulių kraštas. - 1994, saus. 11, p. 3.

Garbės ir atminimo sargyba. - Iliustr. // Šiaulių naujienos, 1995. - saus. 14, p. 1.

Graži tradicija : [Šiaulių rajono savivaldybės kultūros darbuotojai Kryžių kalne pagerbė Laisvės kovotojų atminimą ] // Laikas. - 1995, saus. 18.

Morkūnienė, Vita. Išmokta istorijos pamoka. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 1995, saus. 13, p. 1-2.

Sėjūnas A. Prie Sausio 13-osios ištakų : [pokalbis su Nepriklausomybės akto signataru / kalbėjosi] A.Dovydonienė // Aušros alėja. - 1995, saus. 12.

Špokas A. Tos aukos buvo prasmingos : [pokalbis su savanoriu, budėjusiu Aukščiausioje Taryboje / kalbėjosi] L. Malakauskienė. - Iliustr. // Aušros alėja. - 1995, saus. 14.

Danilaitis A. Paminėta Sausio 13 : [ Raudėnuose] // Laikas. - 1996, saus. 20.

Kai tankai bejėgiai ... : [Laisvės gynėjų dienos minėjimas]. - Iliustr. // Laikas. - 1996, saus. 13.

Makauskas R. Paminėta Sausio 13-oji : [Kuršėnuose] // Laikas. - 1996, saus. 20.

Paminėta Laisvės gynėjų diena : Sausio 13-oji paminėta visuose Šiaulių krašto miestuose ir miesteliuose. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 1996, saus. 15.

Paminėta Sausio 13 -oji : [apie Raudėnų bažnyčios klebono A.Saunoriaus ir Kuršėnų vikaro aukotas mišias už žuvusius Sausio 13-ąją] // Laikas. - 1996, saus. 20.

Ravka, Vladas. Tik laisviems dangus gražus. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 1996, saus. 13, p.2.

Budrikas L. ... ir Gruzdžiuose : [Sausio 13-osios minėjimas] // Laikas. - 1997, saus. 18.

Butkus, Visvaldas. Kūrybos aktas : pirmasis Sausio 13-osios aukas Vilniuje muzika pagerbė užsienio kompozitorius [A.Schnittkė]. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 1997, saus. 8, p. 10.

Koskienė, Nijolė. Šiauliečiai paminėjo Laisvės gynėjų dieną // Šiaulių kraštas. - 1997, saus. 13, p. 1.

Vaišnoras J. Laisvės gynėjų diena Kuršėnuose ... : [apie renginius] // Laikas. - 1997, saus. 18.

Bulzgis, Stasys. Tada regėjome visą Lietuvą. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 1998, saus. 14, p. 2.

Kudrickis P. Kuršėnuose paminėta Laisvės gynėjų diena // Laikas. - 1998, saus. 17, p. 1.

Kasparavičiūtė R. Paminėjo Laisvės gynėjų dieną : [Raudėnų pagrindinėje mokykloje] // Laikas. - 1999, saus. 16.

Makauskas R. Paminėjo Laisvės gynėjų dieną : [Kuršėnuose] // Laikas. - 1999, saus. 16.

Staponkus A. Paminėta Laisvės gynėjų diena : [Kuršėnuose] // Šiaulių kraštas. - 1999, saus. 16, p. 11.

Žadeikytė, Rita. Aštuoneri metai po Sausio įvykių. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 1999, saus. 15, p. 14.

Kudulienė, Gitana. Sausio 13-jąją mieste buvo ir juodais kaspinais perrištos trispalvės. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 2000, saus. 14, p. 1.

Kviečia renginiai : [Kuršėnuose prie Vyčio paminklo Sausio 13-ąją bus keliama vėliava] // Šiaulių kraštas. - 2000, saus. 11, p. 12.

Kviečia renginiai : [minėjimai Žadžiūnuose, Gruzdžiuose] // Šiaulių kraštas. - 2000, saus. 12, p. 10.

Paminėta Laisvės gynėjų diena : [Kuršėnuose, prie Vyčio paminklo] // Šiaulių kraštas. - 2000, saus. 15, p. 16.

Dunauskienė, Gražina. Renginiai - tragedijos dešimtmečiui : [apie Sausio 13-osios dešimtmečiui skirtus renginius Radviliškyje]. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2001, saus. 17, p. 13.

Koskienė, Nijolė. Laisvės gynėjų dieną liepsnojo laužai. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2001, saus. 15, p. 2.

Naisiai : [paminėta Laisvės gynėjų diena] // Šiaulių kraštas. - 2001, saus. 18, p. 13.

Paminėta Laisvės gynėjų diena : [Kuršėnuose, prie Vyčio paminklo ir Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje]. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2001, saus. 16, p. 9.

Paroda : [Kuršėnų kultūros namuose ,,Venta“ veikia Pavenčių vidurinės mokyklos moksleivių dailės darbų paroda] // Šiaulių kraštas. - 2001, saus. 16, p. 9.

Ruškys, Vytautas. Prisiminti 1991-ųjų sausio įvykiai : [apie Laisvės dienos minėjimą Ventoje, Akmenės rajonas]. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2001, saus. 16, p. 10.

Venckuvienė, Audra. Sausio tryliktosios fotografijose - tūkstančiai veidų : [apie parodą "1991 metų Sausio 13-oji" Fotografijos muziejuje]. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 2001, saus. 13, p. 1, 10.

Venckuvienė, Audra. Trečiadienį prie savivaldybės iškilmingai paminėta Laisvės gynėjų diena. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 2001, saus. 16, p. 1, 3.

Jončas, Vytautas. Šiaulių pasieniečiai paminėjo Laisvės gynėjų dieną. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 2002, saus. 12, p. 3.

Venckuvienė, Audra. Po vienuolikos metų vien prisiminti Sausio 13-ąją šiauliečiams neužteko. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 2002, saus. 14, p. 1.

Balčiūnas, Petras. Sausio 13-oji : atmintis, pagarba ir mąstymo šablonai. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 2003, saus. 14, p. 2.

Bus minima Laisvės gynėjų diena : [renginių programa Kuršėnuose, Meškuičiuose] // Šiaulių kraštas. - 2003, saus. 11, p. 10.

Meškuičiuose pagerbtas memorandumo signataras : [renginiai Meškuičiuose]. - Iliustr. // Mūsų dienos. - 2003, saus. 17, p. 2.

Paminėta Laisvės gynėjų diena : [Kuršėnuose, Meškuičiuose] // Šiaulių kraštas. - 2003, saus. 14, p. 13.

Prisiminti tragiškieji Sausio įvykiai : [Kuršėnuose]. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2003, saus. 14, p. 13.

Sausio 13-osios nuotaikas priminė laužas ir karšta arbata : [apie renginius Kuršėnuose, prie Vyčio paminklo]. - Iliustr. // Mūsų dienos. - 2003, saus. 17, p. 1, 2.

Kudulienė, Gitana. Vėl degė vilties laužai. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 2004, saus. 14, p. 2.

Parodos : [Kuršėnų, Svirbučių bibliotekose] // Šiaulių kraštas. - 2004, saus. 10, p. 9.

Renginiai ir parodos : [apie Aukštelkės bibliotekoje surengtą popietę „Tai tavo kelias - Lietuva“, Gruzdžių bibliotekoje - viktoriną vaikams „Ką žinai apie Lietuvą“, parodą „Krauju mes laisvę atkovojom“, parodas Bazilionų, Kurtuvėnų, Micaičių, Pakapės, Žarėnų bibliotekose // Šiaulių kraštas. - 2004, saus. 13, p. 13.

Balčiūnas, Petras. Keturiolikmečiai piešė Sausio tryliktąją : [apie Šiaulių dailės mokyklos moksleivių akciją]. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2005, saus. 29, p. 6.

Kirnienė V. Neįprasta konferencija Kairių mokykloje : [apie konferenciją ,,Lietuva - Tėvynė mūsų“, skirtą Sausio 13-ajai, Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai]. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2005, kovo 1, priedas „Krašto žinios“, p. 5.

Kudulienė, Gitana. Laisvai Lietuvai - šimtai liepsnelių. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 2005, saus. 14, p. 1, 3.

Kviečia parodos : [Šiupylių bibliotekoje - paroda ‚,Tik laisva Lietuva gyva“, Micaičių bibliotekoje - ,,Sausio 13-oji lietuvių tautos atmintyje“] // Šiaulių kraštas. - 2005, saus. 13, priedas ,,Krašto žinios“, p. 4.

Laisvės gynėjų diena paminėta prie laužo. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2005, saus. 14, p. 5.

Lungienė L. Prisiminimų vakaras Laisvės gynėjams : [minėjimas Meškuičiuose] // Mūsų dienos. - 2005, saus. 21, p. 1, 2.

Balčiūnas, Petras. Romualdas Ozolas: "Ne vadai apgynė laisvę" : [apie Nepriklausomybės Akto signataro R.Ozolo susitikimą su visuomene Šiaulių universiteto gimnazijoje, kurio tema "Sausio tryliktoji: šiapus ir anapus barikadų ir virš barikadų"]. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2006, saus. 12, p. 6.

Sausio 13-osios įvykiai - kino juostose : [Šiaulių miesto savivaldybės salėje surengta respublikinė kino filmų peržiūra "Sausio 13-osios įvykiai"]. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2006, saus. 9, p. 14.

Jurevičiūtė, Lina. Minint Sausio 13-ąją… : [apie popietę Šiaulių Simono Daukanto vidurinėje mokykloje "Laisvės gynimas 1940-1991"]. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 2006, saus. 13, p. 3.

Sabaliauskas, Svajūnas. Sausio 13-osios minėjime - rinkimų nuotaikos : [minėjimas Šiauliuose]. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2007, saus. 15, p. 5.