Aukų dienos minėjimas Vilniuje ir Pasvalyje : nuotraukos // Darbas. - 1992, saus. 25, p. 2.

Bitinaitė, Asta. Aukų diena : metinės : [renginiai Pasvalyje]. - Iliustr. // Darbas. - 1992, saus. 18, p. 1.

Bitinaitė, Asta. Metinės : [1992 m. sausio 13- oji Vilniuje] // Darbas. - 1992, saus. 18, p. 1.

Kazlauskas A. Pleveno žvakės : [minėjimas Pasvalio kultūros namuose] // Darbas. - 1992, saus. 18, p. 1.

Kruvinajam sausiui prisiminti : [kvietimas sausio 12-ąją vykti į Vilnių] // Darbas. - 1992, saus. 11, p. 1.

Magelinskienė, Zina. Apmąstymų vakaras : [minėjimas Pasvalyje] // Darbas. - 1993, saus. 16, p. 1.

Paminėjo sausio 13-ąją : [ELTOS nuotraukos iš minėjimo Vilniuje] // Darbas. - 1993, saus. 20.

Laisvės prasmė : [mitingas Pasvalyje]. - Iliustr. // Darbas. - 1994, saus. 19, p. 1.

Prisiminsime sausio 13-ąją : [kvietimas vykti į Vilnių] // Darbas. - 1994, saus. 8, p. 1.

Kviečia apdovanotuosius : [rajono vadovai susitiks su Sausio 13-osios atminimo medaliais apdovanotais pasvaliečiais] // Darbas. - 1995, saus. 11, p. 1.

Magelinskienė, Zina. Lietuvos ir Čečėnijos skausmas : [minėjimas Pasvalyje] // Darbas. - 1995, saus. 18.

Rastauskienė R. Turime būti dar stipresni // Darbas. - 1995, saus. 11.

Valašinas, Jonas. Tik laisvas žmogus - laimingas : [pokalbis su Sausio 13-osios medalininku, Pasvalio policininku, vairuotoju J.Valašinu]. - Portr. // Darbas. - 1995, saus. 11, p. 1.

Dulkė, Vidas. “Ne perniek kentėjome” : [svečiuose pas Sausio 13-ąją nukentėjusią Loretą Tručiliauskaitę]. - Portr. // Darbas. - 1996, saus. 13, p. 1.

Magelinskienė. Zina. Penkeri metai - mūsų istorijos akimirka : [minėjimas Pasvalyje]. - Iliustr. // Darbas. - 1996, saus. 18, p. 1.

Saja K. Istorija beldžias į mūsų širdis // Darbas. - 1996, saus. 13, p. 1.

Saulis B. Sausio 13-osios aukoms atminti : [tradicinis pagarbos tarptautinis bėgimas “Gyvybės ir mirties keliu] // Darbas. - 1996. - saus. 6, p. 1.

Saulis B. Sausio 13-osios aukoms atminti : [tradicinis pagarbos tarptautinis bėgimas “Gyvybės ir mirties keliu”] // Darbas. - 1996, saus. 7, p. 1.

Šeštadienį, sausio 13-ąją : [kvietimas į renginius] // Darbas. - 1996, saus. 11, p. 1.

Vaičius J. Dainos atminimo vakare : koncertas sausio 13-ajai // Darbas. - 1997, saus. 14, p. 1.

Kanišauskas, Sigitas.Pagerbtas laisvės gynėjų atminimas : Sausio 13-oji Pasvalyje. - Iliustr. // Darbas. - 1998, saus. 17, p. 1.

Pasvalio kultūros namuose : [kvietimas į muzikinę-poetinę kompoziciją “Būdynės”] // Darbas. 1999, saus. 9, p. 1.

Jackūnaitė, Svajūnė. Jų vardų nepamiršome : [minėjimas Pasvalio 2-oje vid. mokykloje] // Darbas. - 2000, saus. 18, p. 1.

Saulis B. “Gyvybės ir mirties kelyje” - Pasvalio bėgikai ir visa Lietuva // Darbas. - 2000, saus. 13, p. 1.

Saulis B. Žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti : [kvietimas į tradicinį tarptautinį pagarbos bėgimą “Gyvybės ir mirties keliu”] // Darbas. - 2000, saus. 4, p. 3.

Magelinskienė, Zina.Sausio 13-ąją piešia ir Loretos sūnus : [renginys Pasvalio krašto muziejuje]. - Iliustr. // Darbas. - 2001, saus. 16, p. 2.

Laisvės gynėjų dienai skiriama : [apie renginius] // Darbas. - 2002, saus. 12, p. 1.

Saulis B. Kilnios misijos pašaukti : [pasvaliečiai dalyvavo tradiciniame tarptautiniame pagarbos bėgime “Gyvybės ir mirties keliu”]. - Iliustr. // Darbas. - 2002, saus. 22, p. 3.

Saulis B.Visi į bėgimą Sausio 13-osios aukoms atminti : [kvietimas] // Darbas. - 2002, saus. 5, p. 2.

Laisvės gynėjų dienai skiriama: [apie renginius] // Darbas. - 2003, saus. 11, p. 1

Saulis B. Žuvusiems prie Televizijos bokšto atminti : [kvietimas dalyvauti tradiciniame tarptautiniame pagarbos bėgime “Gyvybės ir mirties keliu”] // Darbas. - 2003, saus. 7, p. 2.

Ivanovas, Konstantinas. Sausio 13-ajai atminti : [minėjimas Joniškėlio Igno Karpio aukštesniojoje žemės ūkio mokykloje] // Darbas. - 2004, saus. 17, p. 4.

Laisvės gynėjų dienai skiriama: [apie renginius] // Darbas. - 2004, saus. 10, p. 1

Saulis B.Sausio 13-osios aukoms atminti : [tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas “Gyvybės ir mirties keliu] // Darbas. - 2004. - saus. 10, p. 5.

Bėgikai pagerbė Laisvės gynėjus : [pasvaliečiai dalyvavo tradiciniame tarptautiniame pagarbos bėgime “Gyvybės ir mirties keliu]. - Iliustr. // Darbas. - 2005, saus. 13, p. 3.

Martinaitis, Marcelijus.Nauja kraštiečio knyga apie Sausio 13-osios įvykius : [pristatoma A.Šimkūno kn. “Sausio 13-oji: SSRS propagandinio karo užkulisiai”] // Darbas. - 2005, gruod. 29, p. 3.

Bėgikai pagerbė žuvusiuosius už Lietuvos laisvę : [Dešimt Pasvalio raj. bėgikų iš “Vėtros” ir “Mūšos” klubų dalyvavo tradiciniame tarptautiniame pagarbos bėgime “Gyvybės ir mirties keliu”]. - Iliustr. // Darbas. - 2006, saus. 12, p. 1.

Grubytė, Martyna. Sausio 13-oji Pumpėnų mokykloje // Darbas. - 2006, saus. 24, p. 3.

Ketvirtadienį bus uždegtas “prisiminimų laužas” : [apie planuojamus renginius Pasvalyje] // Darbas. - 2006, saus. 10, p. 1.

Kruvinąjį sausį prisiminė sostinėje : [pasvaliečiai dalyvavo renginiuose Vilniuje]. - Iliustr. // Darbas. - 2006, saus. 19, p. 2.

Magelinskienė, Zina. Pasvaliečius sukvietė prisiminimų laužas : [apie renginius Pasvalyje]. - Iliustr. // Darbas. - 2006, saus. 14, p. 1, 2.

Prisiminti 1991-ųjų sausį kviečiami sostinėn : [apie organizuojamą išvyką į Vilnių] // Darbas. - 2006, saus. 7, p. 1.