Lietuvos laisvės gynėjų dienai skirti renginiai / Rajono tarybos prezidiumas, rajono valdyba, Sąjūdžio rajono taryba // Auksinė varpa. - 1992, saus. 11, p. 1.

Nilytė N. Atminties šviesoje // Auksinė varpa. - 1992, saus. 18, p. 1.

[Rajono savivaldybės salėje įvyko Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimas] // Auksinė varpa. - 1992, saus. 15, p. 1.

[Linkuvoje ir Pakruojo savivaldybėje paminėta Lietuvos laisvės gynėjų diena] // Auksinė varpa. - 1993, saus. 13, p. 1.

Nilytė N. „Jie balsas tų, kurie sušaudomi tylės...“ : [Lietuvos laisvės gynėjų pagerbimas Pakruojyje] // Auksinė varpa. - 1993, saus. 16, p. 1.

Nilytė N. Amžiną atilsį ir atmintį : [minėjimas Pakruojyje]. - Iliustr. // Auksinė varpa. - 1994, saus. 22, p. 2.

[Rajono savivaldybėje įvyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas] // Auksinė varpa. - 1994, saus. 19, p. 1.

[Sausio 13-osios paminėjimas Pakruojo savivaldybėje] // Auksinė varpa. - 1995, saus. 21, p. 1.

Nilytė N. Užmuškite mintį - gyvenimas liks : [minėjimas Pakruojyje]. - Iliustr. // Auksinė varpa. - 1996, saus. 17, p. 1, 2.

Skurauskienė I. Beprasmės aukos?.. : [Pakruojo rajono žmonių mintys apie Sausio 13-ąją ir šiandieninį gyvenimą]. - Iliustr. // Auksinė varpa. - 1996, saus. 13, p. 1.

Nilytė N. Gyvybės ir mirties kelyje : [pakruojiečiai Vilniuje Laisvės gynėjų dienai paminėti surengtame bėgime] // Auksinė varpa. - 1997, saus. 15, p. 1.

Nilytė N. Baltomis drobulėmis aprišo... : [Sausio 13-ajai skirti renginiai Rozalime, Klovainiuose, Linkuvoje, Pakruojyje]. - Iliustr. // Auksinė varpa. - 1998, saus. 10, p. 2.

Nilytė N. Dramatišką naktį : [apie Pašvitinio seniūnijoje parengtą ekspoziciją, skirtą 1991 m. Sausio 13-ajai] // Auksinė varpa. - 1998, saus.17, p. 2.

Nilytė N. Mes dar gyvi...: [atminimo valandėlė Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje] // Auksinė varpa. - 1998, saus. 17, p. 2.

Padora Algis. „Gyvybės ir mirties keliu“ - nugalėtojai : [apie Vilniuje tradicinio bėgimo trasą įveikusius trisdešimt šešis pakruojiečius]. - Iliustr. // Auksinė varpa. - 1998, saus. 14, p. 1.

Sausio 13-osios minėjimas // Pakruojo naujienos. - 1998, saus. 16, p. 3.

Nilytė N. „Pasakykite, ar ši naktis nepasikartos?“ : [minėjimas Pakruojyje]. - Iliustr. // Auksinė varpa. - 1999, saus. 16, p. 1.

Rytis N. Prisiminimai prie laužo : [minėjimas Linkuvos mieste] // Auksinė varpa. - 1999, saus. 16, p. 1.

Nilytė N. Tėvynei, laisvei ištikimi : [minėjimas Pakruojyje] // Auksinė varpa. - 2000, saus. 15, p. 1.

Veruitienė, Aldona. Sausio 13-osios paminėjimas Linkuvoje // Auksinė varpa. - 2000, saus. 18, p. 1.

Gabriūnienė Daiva. Laisvės kelyje : [minėjimas Gačionių pagrindinėje mokykloje] // Auksinė varpa. - 2001, saus. 20, p. 1.

Nilytė N. Dešimtasis - gyvybės ir mirties kelias : [apie tradiciniame bėgime „Gyvybės ir mirties kelias“ dalyvavusius pakruojiečius] // Auksinė varpa. - 2001, saus. 20, p. 3.

Nilytė N. Pasienietį sustiprino mintis : [apie pakruojietį, Krašto apsaugos savanorių pajėgų 62 bataliono 621 kuopos vadą , kapitoną Kęstutį Malinauską, 2001 m. apdovanotą Sausio 13-osios medaliu ]. - Iliustr. // Auksinė varpa. - 2001, saus. 17, p. 1.

Nilytė N. Žaizdos, kuriančios gyvenimą : [Laisvės gynėjų dienos minėjimas Pakruojo kultūros namuose. - Iliustr. // Auksinė varpa. - 2001, saus. 17, p. 2.

Rytis N. Laisvės kelyje : [minėjimas Mažeikonių kaimo bendruomenėje // Auksinė varpa. - 2001, saus. 20, p. 1.

Kviečia renginiai : [Pakruojyje ir Linkuvoje] // Pakruojo kraštas. - 2002, saus. 12, p. 1.

Laisvės gynėjams atminti : [pirmąkart surengtas minėjimas Triškonių kaime] / parengė P.Kvedarienė // Auksinė varpa. - 2002, saus. 16.

Nilytė N. „1991-ieji, kad nesustotume...“ : [minėjimas Pakruojyje]. - Iliustr. // Auksinė varpa. - 2002, saus. 16, p. 1.

Nilytė N. Žodžiai Tėvynei : [minėjimas Linkuvos mieste] // Auksinė varpa. - 2002, saus. 16, p. 1.

Nilytė N. Pagarbos bėgimas : [apie grupę pakruojiečių dalyvavusių tradiciniame bėgime „Gyvybės ir mirties kelias“] // Auksinė varpa. - 2003, saus. 15, p. 1.

Nilytė N. Sausio aukoms - dėkingumas : [minėjimas Pakruojo kultūros namuose] // Auksinė varpa. - 2003, saus. 15, p. 1.

Pakruojiečiai - pagarbos bėgime : [apie Pakruojo bėgimo klubo „Vėjas“ narius dalyvavusius tradiciniame bėgime „Gyvybės ir mirties kelias“] // Pakruojo kraštas. - 2003, sausio 25, p. 1.

Noreikaitė, Agnė, Stankutė, Jūratė. Sausio tryliktosios paminėjimas Žeimelyje : [Žeimelio vidurinėje mokykloje] // Pakruojo kraštas. - 2004, saus. 21, p. 2.

Padora A. Laisvės gynėjų dienai : [minėjimas Lygumų vidurinėje mokykloje] // Auksinė varpa. - 2004, saus. 14, p. 1.

Nilytė N. Kol trispalvė plazdena širdyse... : [minėjimas Pakruojo kultūros centre]. - Iliustr. // Auksinė varpa. - 2005, saus. 15, p. 6.

Nilytė N. Laisvės angelo tyloje : [minėjimas Rozalimo miestelyje] // Auksinė varpa. - 2005, saus. 15, p. 6.

Nilytė N. Susitelkė prie laužo : [minėjimas Linkuvos mieste] // Auksinė varpa. - 2005, saus. 15, p. 6.

Šaparnienė, Janina. Rozalimiečiai nenorėtų užmiršti sausio įvykių : [Rozalimo kultūros namuose surengta atsiminimų popietė apie Sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Pakruojo kraštas. - 2007, saus. 13, p. 1, 3.