Bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“ dalyvavo beveik 2,5 tūkst. dalyvių. - Iliustr. - VRD inf. // Krašto apsauga. - 2012, Nr. 1 (gruod. 30 - saus. 20), p. 15.

Bietkytė, Sigita. Minime istoriją / Sigita Bietkytė. - Iliustr. // Trimitas. - 2012, Nr. 1, p. 20.
Lietuvos šaulių studentų korporacijos „Saja“ nariai minėjo Laisvės gynėjų dieną, dalyvavo Klaipėdos krašto sukilimui atminti skirtame naktiniame pėsčiųjų žygyje.

Cibulskienė, Lijana. Bėgimas iš idėjos / Lijana Cibulskienė. - Iliustr. // Karys. - 2012, Nr. 1, p. 33.|
Apie tradicinį pagarbos bėgimą "Gyvybės ir mirties keliu".

Džiavečka, Vilius. Savanoriai bėgime "Gyvybės ir mirties keliu" / Vilius Džiavečka. - Iliustr. // Savanoris. - 2012, saus. 26, p. 7.
Apie saus. 8 d. Vilniuje vykusį XXI bėgimą "Gyvybės ir mirties keliu", skirtą žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti.

Gedris, Ewa. 13 stycznia: dzisiaj też stanęliby do walki… / Ewa Gedris. - Iliustr. // Kurier Wileński. 2012, 13 stycznia, p. 1, 4.
1991 m. sausio 13-osios įvykių 21-osioms metinėms.

Graicevičiūtė, Džordana. Nukentėjusieji Sausio 13-ąją išsaugojo dvasios stiprybę / Džordana Graicevičiūtė. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2012, saus. 12, p. 6.
Apie Vilniuje, televizijos bokšte įvykusį Sausio 13-osios įvykių 21-ųjų metinių minėjimą.

Įteikta pirmoji Laisvės premija. - Iliustr. // XXI amžius. - 2012, saus. 20, p. 1, 8.
Seime vykusio iškilmingo Laisvės gynėjų dienos minėjimo metu Rusijos disidentui, žmogaus teisių gynėjui, kovotojui už laisvę ir demokratiją S. Kovaliovui įteikta pirmoji Seimo įsteigta Laisvės premija.

Kasmet Sausio 13-ąją užteka nauja viltis / parengė Danutė Šepetytė. - Iliustr. - (Lietuva) // Respublika. - 2012, saus. 13, p. 6, 7.
Rašoma, kad Laisvės gynėjų dienos proga vyko akcija "Atmintis gyva, nes liudija", degė laužai prie Seimo ir Vilniaus televizijos bokšto bei Seime veikė fotomenininkų J. Kazlausko ir R. Požerskio fotografijų parodos; pateikta informacija apie fotomenininkus.

Katiliūtė, Daiva. Minima Laisvės gynėjų diena / Daiva Katiliūtė // Lietuvos aidas. - 2012, saus. 7, priedas "Naujausios žinios", p. 1.
Apie Sausio 13-osios renginius Lietuvoje.

Kovaliovas, Sergejus. S. Kovaliovas: laisvė gali būti tik visų bendra / Sergejus Kovaliovas. - Portr. - (Aktualijos) // Lietuvos rytas. - 2012, saus, 14, p. 3.
Žmogaus teisų gynėjo S. Kovaliovo kalba, pasakyta Seime minint Laisvės gynėjų dieną, kur jam buvo įteikta pirmoji Laisvės premija; (kalba pateikiama sutrumpinta); publikuojami faktai iš S. Kovaliovo biografijos.

Kovaliovas, Sergejus. Nemeluokime, nors to ir reikalautų protokolas / Sergejus Kovaliovas. - Portr. // XXI amžius. - 2012, saus. 27, p. 3.
Laisvės premijos laureato S. Kovaliovo (Rusija) kalba, pasakyta sausio 13-ąją Seime, iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime.

Kovaliovas, Sergejus. Premija, vainikuojanti mūsų bendrą kovą už laisvę / Sergejus Kovaliovas. - Portr. // Tremtinys. - 2012, saus. 20, p. 3.
Laisvės premijos laureato, žmogaus teisių gynėjo S. Kovaliovo (Rusija) kalba, pasakyta sausio 13-ąją Seime, Laisvės premijos įteikimo jam proga.

S. Kovaliovui - Laisvės premija. - Eltos inf. // Valstiečių laikraštis. - 2012, saus. 14, p. 5.
Informuojama, kad Sausio 13-ąją - Laisvės gynėjų dieną iškilmingo minėjimo Seime metu Seimo pirmininkė I. Degutienė įteikė pirmąją Laisvės premijų statulėlę, sukurtą pagal skulptoriaus J. Zikaro Laisvės paminklą, Rusijos žmogaus teisių gynėjui, kovotojui už laisvę ir demokratiją S. Kovaliovui. Laisvės premijų komisijos pirmininkas, Seimo narys P. Auštrevičius priminė Rusijos žmogaus teisių gynėjo S. Kovaliovo biografijos faktus, pasveikino laureatą.

Laisvės kelio atspindžiai. - (Gyvenimas). - "Respublikos", Eltos inf. // Respublika. - 2012, saus. 11, p. 11.
Informuojama, kad Seimo parodų galerijoje atidaryta fotomenininko R. Požerskio fotografijų paroda "Lietuva 1988-1993. Sausio 13-ajai atminti".

Laisvės šviesą turime išsaugoti / parengė Alia Zinkuvienė. - Iliustr. - (Lietuva) // Respublika. - 2012, saus. 14, p. 2.
Apie Laisvės gynėjų dienai skirtus renginius Vilniuje: vėliavos pakėlimo ceremoniją Nepriklausomybės aikštėje, iškilmingą Seimo posėdį, kurio metu Rusijos žmogaus teisių gynėjui S. Kovaliovui buvo įteikta Laisvės premija, pasisakė Seimo pirmininkė I. Degutienė, žuvusio laisvės gynėjo A.J. Povilaičio sūnus R. Povilaitis (kreipėsi į Norvegijos Nobelio taikos komitetą su prašymu atšaukti Nobelio taikos premiją buvusiam Sovietų Sąjungos prezidentui M. Gorbačiovui), kt.

Landsbergis, Vytautas. Kelias į laisvę / Vytautas Landsbergis // Nemunas. - 2012, saus. 12-18 (Nr. 2), p. 2.
Apie Seime pristatomą R. Požerskio fotografijų parodą "Lietuva 1988-1993. Sausio 13-ajai atminti".

Languose vėl žibėjo žvakutės. - Iliustr. // Dialogas. - 2012, saus. 19, p. 12.
Lietuvos mokyklos aktyviai dalyvavo Laisvės gynėjų dienai paminėti skirtoje pilietinėje akcijoje "Atmintis gyva, nes liudija".

"Lietuvoje vėl bus uždegti laužai, primenantys kruviną sovietų agresiją 1991 metų sausio 13-ąją…". - (Laiko ženklai) // Lietuvos rytas. - 2012, saus. 12, p. 2.
Mintys Sausio 13-ąją pasitinkant.

Lietuvos karo akademija pagerbė Laisvės gynėjus. - Iliustr. - Parengta pagal LKA inf. // Krašto apsauga. - 2012, Nr. 1 (gruod. 30 - saus. 20), p. 18.

Marcinkutė, Greta. Prisiminimai / Greta Marcinkutė. - Iliustr. // Ateitis. - 2012, Nr. 2, p. 59-60.
Apie Sausio 13-osios (Laisvės gynėjų dienos) išvakarėse Seime vykusį Vilniaus ateitininkų susitikimą su Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataru A. Patacku.

Minime Laisvės gynėjų dieną. - Iliustr. // Tremtinys. - 2012, saus. 13, p. 1.
Apie renginius Vilniuje ir Kaune.

Minime šventą Laisvės gynėjų dieną. - (Lietuva). - "Respublikos" inf. // Respublika. - 2012, saus. 12, p. 2.
Pateiktas renginių, skirtų Laisvės gynėjų dienai, sąrašas.

Minint Sausio 13-ąją - raginimai kurti teisingą Lietuvą. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2012, saus. 14, p. 4.
Rašoma, kad Laisvės gynėjų dienos proga prezidentė D. Grybauskaitė apdovanojo šalies piliečius, 1991 m. sausio-rugsėjo mėnesiais aktyviai gynusius Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Per minėjimą Seime Seimo pirmininkė I. Degutienė ragino telkti visas jėgas kuriant teisingą ir sąžiningą Lietuvą.

MPB „Geležinis Vilkas“ kariai paminėjo Laisvės gynėjų dieną. - Iliustr. - MPB „Geležinis Vilkas“ inf. // Krašto apsauga. - 2012, Nr. 1 (gruod. 30 - saus. 20), p. 19.

Neleido nutildyti Lietuvos balso. - Iliustr. // Kauno diena. - 2012, saus. 13, p. 3.
Ryšių istorijos muziejuje Kaune atidaryta paroda apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius radijo, televizijos ir ryšių objektuose "Ryšininkai - laisvės sargyboje"; su papildomu straipsneliu "Kaunas tapo Lietuvos ryšininku", kuriame pateikiama tos nakties įvykių Kauno ryšių objektuose chronologija.

Pagarba ir pasididžiavimas. - Iliustr. - Aut.: Zigmantas Račkauskas, Valdas Kilpys, Rokas Filipsons, Raimundas Martinkaitis, Asta Tidikienė, A. Federevičienė, Andrius Bautronis, Irma Vainikevičiūtė // Trimitas. - 2012, Nr. 1, p. 3-7.
Lietuvos šaulių sąjungos šauliai dalyvavo Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginiuose.

Pakalniškis, Tomas. Afganistane tarnaujantys kariai paminėjo Laisvės gynėjų dieną / Tomas Pakalniškis. - Iliustr. // Krašto apsauga. - 2012, Nr. 1 (gruod. 30 - saus. 20), p. 15.

Pabedinskas, Tomas. Kelias į laisvę / Tomas Pabedinskas // Nemunas. - 2012, saus. 12-18 (Nr. 2), p. 2.
Apie Seime pristatomą R. Požerskio fotografijų parodą "Lietuva 1988-1993. Sausio 13-ąjai atminti".

Povilaitis, Robertas. Nustokime juoda vadinti balta. - Iliustr. - (Lietuva) // Vilniaus diena. - 2012, saus. 14, p. 6-7; Kauno diena. - 2012, saus. 14, p. 8-9.
1991 m. sausio 13-ąją žuvusio Laisvės gynėjo sūnaus R. Povilaičio kalba, pasakyta Seime minint šių įvykių 21-ąsias metines, kurioje smerkiama Lietuvoje įsigalėjusi netolerancija kitokiems, tarpusavio neapykanta, dažnai kurstoma netgi Seimo narių, bei aptariama tuometinio Sovietų Sąjungos prezidento M. Gorbačiovo atsakomybė už Sausio 13-osios agresiją.

Premija atgaivino praeitį. - Portr. - (Lietuva). - BNS inf. // Vilniaus diena. - 2012, saus. 14, p. 7; Kauno diena. - 2012, saus. 14, p. 9.
Apie saus. 13 d. Seime per iškilmingą posėdį vykusį pirmosios Laisvės premijos įteikimą Rusijos disidentui, žmogaus teisių gynėjui S. Kovaliovui ir ta proga jo pasakytą kalbą.

Rokanskis, Nerijus. Skuodo savanoriai dalyvavo valstybės gynėjų konferencijoje Seime / Nerijus Rokanskis. - Iliustr. // Savanoris. - 2012, vas. 23, p. 6.
Apie Žemaičių rinktinės 304 pėstininkų kuopos savanorių dalyvavimą saus. 12 d. Seime vykusioje konferencijoje "Atmintis gyva", kuri buvo skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti.

Sabulytė, Giedrė. Dzūkai Seime / Giedrė Sabulytė. - Iliustr. // Savanoris. - 2012, saus. 26, p. 3.
Apie Dainavos rinktinės karių savanorių dalyvavimą saus. 12 d. Seime vykusioje konferencijoje "Atmintis gyva", kuri buvo skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti.

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena. - Iliustr. - VRD inf. // Krašto apsauga. - 2012, Nr. 1 (gruod. 30 - saus. 20), p. 14.

Sausio 13-osios atminimui - bėgimas "Gyvybės ir mirties keliu". - Iliustr. - (Gyvenimas). - ELTA // Respublika. - 2012, saus. 9, p. 11.
Informuojama, kad Vilniuje vyko tradicinis tarptautinis bėgimas, skirtas žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti.

Simanaitis, Edmundas. Tautos atmintis gyva / Edmundas Simanaitis. - Iliustr. // Tremtinys. - 2012, saus. 20, p. 1-2.
Apie Sausio 13-ajai paminėti skirtą pilietinę akciją "Atmintis gyva, nes liudija…", Seimo rūmuose surengtą ekslibrisų parodą bei knygos "Gražinos Didelytės Lietuva" pristatymą.

Straigienė, Inga. Skaudūs prisiminimai / Inga Straigienė. - Iliustr. // Ateitis. - 2012, Nr. 2, p. 57.
Apie Laisvės gynėjų dienai paminėti skirtą Kauno jaunųjų ateitininkų renginį - išvyką į Vilnių.

Šalna, Linas. Pergalės be atminties / Linas Šalna // XXI amžius. - 2012, saus. 20, p. 4.
Apie Sausio 13-osios dienos 21-ųjų metinių minėjimą, televizijos, radijo laidas, Laisvės premijos įteikimą disidentui S. Kovaliovui.

Šemelytė, Rita. Sausio 13-oji: atmintis virsta tradicijomis / Rita Šemelytė. - Iliustr. // Šeimininkė. - 2012, Nr. 2 (saus. 13-19), p. 10-13.
Apie Laisvės gynėjų dienos renginius.

Tamkevičius, Sigitas. Ant tokių žmonių laikosi pasaulis / Sigitas Tamkevičius // Valstiečių laikraštis. - 2012, saus. 21, p. 4.
Arkivyskupo S. Tamkevičiaus kalba iškilmingame Seimo posėdyje apdovanojant Laisvės premija Sergejų Kovaliovą 2012 m. sausio 13-ąją.

Tamkevičius, Sigitas. Rusas, sumokėjęs didelę kainą už draugystę su lietuviais / Sigitas Tamkevičius // XXI amžius. - 2012, saus. 20, p. 3.
Kalba, pasakyta sausio 13-ąją Seime, iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime, Laisvės premijos įteikimo Rusijos disidentui S. Kovaliovui proga.

Tradiciniame bėgime pagerbtos Sausio 13-osios aukos. - Iliustr. // Tremtinys. - 2012, saus. 13, p. 1.
Apie Vilniuje surengtą jau 21-ąjį tradicinį bėgimą "Gyvybės ir mirties keliu".

Treinys, Žilvinas. Sausio 13-oji Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje / Žilvinas Treinys // XXI amžius. - 2012, saus. 20, p. 8.
Žinutėje informuojama apie saus. 13 d. Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje vykusias šv. Mišias Sausio 13-osios laisvės gynėjams atminti.

Vaikšnoraitė, Karolina. Išvyka / Karolina Vaikšnoraitė. - Iliustr. // Ateitis. - 2012, Nr. 2, p. 58.
Apie Laisvės gynėjų dienai paminėti skirtą Alytaus šv. Benedikto gimnazijos jaunųjų ateitininkų kuopos renginį - išvyką į Vilnių.

Vėgelytė, Ingrida. Nuo "geležinių" iki šiandieninių uždangų / Ingrida Vėgelytė. - Iliustr. // Tremtinys. - 2012, saus. 20, p. 2, 3.
Apie Sausio 13-osios įvykių 21-ųjų metinių minėjimą Seime. Supažindinama su Seimo pirmininkės I. Degutienės pasisakymu iškilmingame posėdyje, Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus pasakojimu apie Rusijos disidento S. Kovaliovo indėlį į dabartinę mūsų Lietuvą.

Vieni prieš tanko demokratiją : redakcijos skiltis. - (Nuomonės) // Respublika. - 2012, saus. 13, p. 4.
Apie Sausio 13-osios įvykius, Laisvės gynėjų dienos paminėjimą, iki šiol nepabaigtą tirti Sausio 13-osios baudžiamąją bylą bei Europos šalių poziciją.

Vitkauskas, Petras. Sausio 13-oji - laisvės gynėjų diena / Petras Vitkauskas. - Iliustr. // Aušra. - 2012, Nr. 1, p. 5-6.

Vitkutė, Milda. Istorinės atminties išsaugojimas ir perdavimas ateinančioms kartoms : 1990-1991 m. Lietuvos valstybės gynėjų minėjimas "Atmintis gyva" Seimo Kovo 11-osios salėje / Milda Vitkutė. - Portr. // Ateitis. - 2012, Nr. 2, p. 28-29.

Zailskaitė, Deimantė. Deglų keliu gyvos istorijos link / Deimantė Zailskaitė. - Iliustr. - (Gyvenimas) // Respublika. - 2012, saus. 14, p. 12.
Apie saus. 13-osios vakarą Vilniuje jaunimo surengtą eiseną su deglais, bei Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos vadovo J. Pankos pasisakymą.

Žukovskis, Andrejus. Bėgimu pagerbė laisvės kovotojus / Andrejus Žukovskis. - Iliustr. - (Miestas) // Vilniaus diena. - 2012, saus. 9, p. 3.
Apie XXI tarptautinį bėgimą "Gyvybės ir mirties keliu", skirtą Sausio 13-ąją žuvusiems laisvės kovotojams atminti.

Artimųjų susitikimas. - (Lietuva). - "Respublikos", Eltos inf. // Respublika. - 2013, saus. 14, p. 2.
Žinutė, jog Seime vyko Seimo vadovų ir 1991 m. žuvusiųjų artimųjų bei nukentėjusiųjų nuo sovietų agresijos susitikimas, kuriame kalbėjo Seimo pirmininkas V. Gedvilas.

Atmintis gyva. - Iliustr. - Prisikėlimo rinktinės inf. // Savanoris. - 2013, saus. 31 (Nr. 1), p. 11.
Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo rinktinės kariai paminėjo Laisvės gynėjų dieną.

Atminties liepsnelės. - (Lietuva). - "Respublikos", Eltos inf. // Respublika. - 2013, saus. 12, p. 2.
Žinutė, jog prezidentė D. Grybauskaitė kartu su Sausio 13-osios mokyklos moksleiviais dalyvavo pilietinėje akcijoje "Atmintis gyva, nes liudija".

Aukštakalnis, Darius. Mokymo centre paminėta Laisvės gynėjų diena / Darius Aukštakalnis. - Iliustr. // Krašto apsauga. - 2013, Nr. 1 (saus. 5-18), p. 29.

Auštrevičius, Petras. Vergo iš manęs nepadarys. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2013, saus. 16, p. 4.
Seimo nario kalba, pasakyta iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime.

Blažys, Algirdas. Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena / Algirdas Blažys. - Iliustr. // Tremtinys. - 2013, saus. 11, p. 1.

Boruta, Jonas. Išlaikyti gyvą tikėjimą ir gyvą kultūrą / vyskupas Jonas Boruta SJ. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2013, saus. 16, p. 2.
Kalba, pasakyta iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime.

Boruta, Jonas. Mes galime būti reikšmingi būdami vieningi ir siekdami kilnių tikslų / Jonas Boruta // XXI amžius. - 2013, saus. 18, p. 5.
Telšių vyskupo kalba, pasakyta Sausio 13-osios minėjime Lietuvos Seime.

Džiavečka, Vilius. Gausios pajėgos pagarbos bėgime / Vilius Džiavečka. - Portr., iliustr. // Savanoris. - 2013, saus. 31 (Nr. 1), p. 20.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija pagerbė Laisvės gynėjus. - Iliustr. - LKA inf. // Krašto apsauga. - 2013, Nr. 1 (saus. 5-18), p. 27.

Ivanauskas, Juozas. Liudas Dambrauskas apie Sausio 13-ąją / Juozas Ivanauskas. - Iliustr. // Laisvas laikraštis. - 2013, saus. 19-25, p. 15.
Str. komentuojama europarlamentaro V. Landsbergio kalba minint Laisvės gynėjų dieną, remiantis disidento L. Dambrausko knygose "Kovo 11-osios tragizmas" ir "Išeinančiojo mintys" išdėstyta pozicija.

Jaunieji karininkai apmąstė Sausio 13-osios reikšmę. - Iliustr. - Logistikos valdybos inf. // Krašto apsauga. - 2013, Nr. 1 (saus. 5-18), p. 25.

Karo medicinos tarnybos kariai Laisvės gynėjų dieną paminėjo Juragiuose. - Iliustr. - KMT inf. // Krašto apsauga. - 2013, Nr. 1 (saus. 5-18), p. 27.

Krašto apsaugos ministerijoje buvo uždegtos žvakutės Sausio 13-ajai atminti. - Iliustr. - VRD inf. // Krašto apsauga. - 2013, Nr. 1 (saus. 5-18), p. 25.

Kuodytė, Ugnė. Sausio 13 - osios aukos pagerbtos bėgimu / Ugnė Kuodytė. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2013, saus. 14, p. 2.
Apie tai, kad saus. 12-13 d. Vilniuje jau dvidešimt antrą kartą vyko tradicinis bėgimas "Gyvybės ir mirties keliu", skirtas žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti.

Laisvės gynėjai prisiminti prasmingai. - Iliustr. // XXI amžius. - 2013, saus. 18, p. 1, 6.
Apie Sausio-13-osios įvykiams atminti skirtus renginius Seime, kitose Vilniaus vietose ir Kaune.

Laisvės gynėjams atminti. - Iliustr. - (Laisvalaikis) // Verslo žinios. - 2013, saus. 11, p. 22.
Apie renginius, kuriais Lietuva minės 1991 m. sausio 13-osios įvykius.

Laisvės gynėjų diena. - Iliustr. - BNS, LŽ // Lietuvos žinios. - 2013, saus. 14, p. 3.
Informuojama, kad Lietuvoje minėtos 22-osios 1991 m. sausio 13 dienos įvykių metinės. Šiai dienai skirtas minėjimas vyko Seime. Aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui, Lietuvos laisvės lygos įkūrėjui ir vadovui A. Terleckui įteikta 2012 m. Laisvės premija. Seime šiai progai pristatytos parodos.

Laisvės gynėjų diena paminėta Alytaus mieste. - Iliustr. - Birutės bataliono inf. // Krašto apsauga. - 2013, Nr. 1 (saus. 5-18), p. 28.

Laisvės gynėjų dieną minėjo MPB „Geležinis Vilkas“. - Iliustr. - MPB „Geležinis Vilkas“ inf. // Krašto apsauga. - 2013, Nr. 1 (saus. 5-18), p. 29.

Laisvės gynėjų renginiuose - KAS vadovybė ir kariai. - Iliustr. - VRD inf. // Krašto apsauga. - 2013, Nr. 1 (saus. 5-18), p. 24.

Liepsnos laužai. - Iliustr. - (Savaitgalis +TV). - LR // Lietuvos rytas. - 2013, saus. 11, p. 15.
Apie renginius, kuriais Lietuva 22-ąjį kartą minės tragiškų Sausio 13-osios įvykių metines ir Laisvės gynėjų dieną.

Lietuvos kariuomenės mokyklos kariai paminėjo Laisvės gynėjų dieną. - Iliustr. - LKM inf. // Krašto apsauga. - 2013, Nr. 1 (saus. 5-18), p. 28.

Lukauskienė, Gražina. Dragūnų batalione paminėta Laisvės gynėjų diena / Gražina Lukauskienė. - Iliustr. // Krašto apsauga. - 2013, Nr. 1 (saus. 5-18), p. 30.

Marcinkevičienė, Jūratė. Jaunųjų jūrų skautų viešnagė / Jūratė Marcinkevičienė. - Iliustr. // Tremtinys. - 2013, saus. 18, p. 1.
Pasakojama apie Kauno jūrų skautų, vadovaujamų skautininko A. Malkevičiaus, surengtą Sausio 13-osios įvykių paminėjimą, susitikimą su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovais.

Mikalauskas, Vytautas. Daugumai tiesa nereikalinga : pamąstymai po Sausio 13-osios / Vytautas Mikalauskas. - Iliustr. // Karštas komentaras. - 2013, saus. 18 - vas. 1, p. 3.
Pamąstymai apie 2013 m. sausio 13-osios paminėjimą, išsakomas kritiškas sarkastiškas požiūris (str. minimi europarlamentaras [V. Landsbergis], signataras [Z. Vaišvila], LRT vadovas [A. Siaurusevičius]).

Minėsime Laisvės gynėjų dieną. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2013, saus. 10, p. 4.
Apie tai, jog saus. 10-13 d. Lietuva 22-ą kartą minės tragiškų Sausio 13-osios įvykių metines ir Laisvės gynėjų dieną.

Muchlickaitė, Greta. Jaunieji šauliai pagerbė Laisvės gynėjus / Greta Muchlickaitė, Dovilė Juškaitė. - Iliustr. // XXI amžius. - 2013, vas. 8, priedas "Žvilgsniai", p. 2.
Apie Baisogalos (Radviliškio r.) jaunųjų šaulių dalyvavimą Vilniuje vykusiame XVII tradiciniame tarptautiniame pagarbos bėgime "Gyvybės ir mirties keliu".

Pagarbos bėgimas. - (Lietuva). - "Respublikos", Eltos inf. // Respublika. - 2013, saus. 14, p. 2.
Žinutė, jog Vilniuje vyko tradicinis pagarbos bėgimas "Gyvybės ir mirties keliu", skirtas Laisvės gynėjų dienai.

Prigesę Laisvės laužai. - Iliustr., portr. - (Lietuva) // Respublika. - 2013, saus. 14, p. 2.
Rašoma, kad Seime vyko iškilmingas minėjimas bei šalyje įvairūs renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai; minėjime dalyvavo prezidentė D. Grybauskaitė, kovotojui už Lietuvos laisvę A. Terleckui buvo įteikta 2012-ųjų Laisvės premija; pateiktos Seimo pirmininko V. Gedvilo ir Nepriklausomybės atkūrimo akto signataro Z. Vaišvilos kalbos (str. minimi tuometinės Vilniaus aukštosios partinės mokyklos vadovas V. Lazutka ir joje dirbusi D. Grybauskaitė).

Prisiminta rezoliucija. - (Lietuva). - "Respublikos", Eltos inf. // Respublika. - 2013, saus. 14, p. 2.
Žinutė, jog Seimo iškilmingame minėjime, skirtame Laisvės gynėjų dienai, buvo paminėtas ir Europos Parlamento rezoliucijos dėl tuometinės padėties Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 30-metis.

Ramoškaitė, Živilė. Sausio 13-ajai - "Gailestingumo altorius" : Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių muzikų koncertas Šv. Jonų bažnyčioje / Živilė Ramoškaitė. - Iliustr. // 7 meno dienos. - 2013, saus. 18, p. 2.

Rygertas, Vytautas. Pradžia - 1991-aisiais / Vytautas Rygertas. - Iliustr. // Savanoris. - 2013, saus. 31 (Nr. 1), p. 19.
Tarptautinėje misijoje Afganistane tarnaujantys Lietuvos kariai paminėjo Laisvės gynėjų dieną.

Sausio 13-oji prisiminta ir Europos Parlamente. - "Tremtinio" inf. // Tremtinys. - 2013, saus. 25, p. 1.
Informuojama apie tai, kad neseniai vykusioje Europos Parlamento (EP) plenarinėje sesijoje europarlamentarė R. Morkūnaitė pakvietė Europos politikus prisiminti Sausio 13-ąją - datą, žyminčią ne tik skaudžius 1991 m. sausio įvykius Lietuvoje, bet ir lygiai prieš 30 metų, Atgimimo priešaušryje Europos Parlamento priimtą "revoliucinę" rezoliuciją, kuria 1983 m. saus. 13 d. EP oficialiai pripažino faktą, kad Sovietų sąjunga yra okupavusi ir aneksavusi Lietuvą, Latviją ir Estiją bei pakvietė tarptautinę bendruomenę imtis atitinkamų veiksmų. R. Morkūnaitė priminė, kad privalome siekti gilesnio naujausios Europos istorijos pažinimo.

Sausio 13-osios Laisvės gynėjų atminimui. - Iliustr. - "Tremtinio" inf. // Tremtinys. - 2013, saus. 18, p. 1.
Apie Sausio 13-osios įvykių minėjimą Kaune ir Vilniuje.

Sausio 13-osios Laisvės gynėjų atminimui. - Iliustr. // Tremtinys. - 2013, saus. 18, p. 1.
Apie Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje vykusį 1991 m. sausio 13-osios įvykių minėjimą "Sveika būk, Laisve!" ir Vilniuje surengtą tradicinį pagarbos bėgimą "Gyvybės ir mirties keliu".

Sausis - mūsų visų. - Iliustr., portr. // Vakaro žinios. - 2013, saus. 12, p. 4.
Apie tai, jog Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio grupės narys kupiškėnas K. Stančikas, prisimindamas Sausio įvykius, akcentavo, kad tąkart į Vilnių važiavo visa Lietuva - nuo pagyvenusių iki vaikų.

Tebesame fronto linijoje. - Portr. - (Nuomonės) // Kauno diena. - 2013, saus. 14, p. 6.
Apie pirmojo po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos vadovo, Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) pirmininko, europarlamentaro V. Landsbergio mintis, išsakytas Laisvės gynėjų susitikime Seime, kituose Sausio 13-ajai skirtuose renginiuose; pasak V. Landsbergio, Rusijos ekspansionistinis mąstymas bei politika nesibaigia, ir mes tebesame fronto linijoje.

Sausio 13-osios medalis - ir lenkei. - (Lietuva). - "Respublikos", Eltos inf. // Respublika. - 2013, saus. 12, p. 2.
Žinutė, jog prezidentė D. Grybauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo Sausio 13-osios atminimo medaliais apdovanoja keturis Lietuvos ir vieną Lenkijos pilietę, 1991 m. aktyviai gynusius Lietuvos nepriklausomybę.

Terleckas, Antanas. A. Terleckas: nebijokime tiesos. - (Nuomonės) // Kauno diena. - 2013, saus. 14, p. 6.
Ištraukos iš Laisvės premijos laureato A. Terlecko kalbos, pasakytos iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime Sausio 13-ąją.

Terleckas, Antanas. Antanui Terleckui įteikta Laisvės premija / Antanas Terleckas. - Iliustr. - www.lrs.lt // Voruta. - 2013, vasario 2, p. 13.
Laisvės premijos laureato A. Terlecko kalba, pasakyta iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime Seime 2013 m. sausio 13 d.

Terleckas, Antanas. Nejau taip bijome žodžio Tiesos, kad pradėjome kovoti su vaikais? : Laisvės premijos laureato Antano Terlecko kalba, pasakyta iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime / Antanas Terleckas // Lietuvos aidas. - 2013, saus. 16, p. 3.

Terleckas, Antanas. Žmonės nieko taip nebijo, kaip atsakomybės už savo valstybę / Antanas Terleckas. - Portr. // XXI amžius. - 2013, saus. 18, p. 3, 5.
Pagal kalbą, pasakytą iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime Seime; su papildomu straipsneliu "Laisvės premijos laureato Antano Terlecko biografija".

Tradicinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“. - Iliustr. - VRD inf. // Krašto apsauga. - 2013, Nr. 1 (saus. 5-18), p. 26.

Tvirbutas, Saulius. Liepsnojo aukurai Sausio 13-ajai / Saulius Tvirbutas. - Iliustr. // Kauno diena. - 2013, saus. 14, p. 1, 2, 3.
Apie Sausio 13-osios atminimui skirtus renginius Kauno mieste ir rajone (str. minimi kunigas R. Grigas, Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno sk. pirmininkas V. Mačiulis, Kauno rajono vicemeras P. Mikelionis, kt.).

Vadovybė padėkojo atkovojusiems laisvę // Vakaro žinios. - 2013, saus. 14, p. 2.
Informacija apie Seimo Kovo 11-osios salėje vykusį iškilmingą minėjimą, skirtą Laisvės gynėjų dienai. Cituojama Seimo pirmininko V. Gedvilo kalba, minimi prezidentė D. Grybauskaitė, premjeras A. Butkevičius.

Vaitirkūnaitė, Lina. Jaunųjų karininkų vadų mokymų dalyviai pagerbė laisvės gynėjus / Lina Vaitirkūnaitė. - Iliustr. // Krašto apsauga. - 2013, Nr. 1 (saus. 5-18), p. 30.

Valančiūtė, Jūratė. Atmintis gyva, nes liudija / Jūratė Valančiūtė. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2013, saus. 11, p. 2.
Apie tai, jog saus. 10-13 d. Lietuva 22-ąjį kartą minės tragiškų Sausio 13-osios įvykių metines ir Laisvės gynėjų dieną; šią dieną Lietuvos žmonės raginami dalyvauti pilietinėje akcijoje "Atmintis gyva, nes liudija" ir valstybės institucijose, mokyklose prie kiekvieno lango uždegti žvakutes.

Vėgelytė, Ingrida. Sausio 13-osios atgarsiai Seime / Ingrida Vėgelytė // Tremtinys. - 2013, saus. 18, p. 2.
Apie Sausio 13-osios minėjimą Seime - Seimo pirmininko V. Gedvilo, Lietuvos disidento ir kovotojo A. Terlecko, Nepriklausomybės Akto signataro Z. Vaišvilos, Telšių vyskupo J. Borutos kalbas. Iškilmingo posėdžio metu Seimo narys P. Auštrevičius A. Terleckui įteikė "Laisvės" premiją.

Vervečkaitė, Virginija. Sausio 13-oji - ne tik data / Virginija Vervečkaitė // Vakaro žinios. - 2013, saus. 12, p. 2.
Apie tai, jog minint Laisvės Gynėjų dieną prezidentė D. Grybauskaitė bendravo su žvakučių uždegimo akcijoje dalyvavusiais mokiniais bei Sausio 13-osios medaliais apdovanojo laisvės gynėjus.

Vilkienė, Ingrida. Kviečiame Sausio 13-ąją - Laisvės gynėjų dieną - paminėti visuotine pilietine akcija "Atmintis gyva, nes liudija" / Ingrida Vilkienė // Tremtinys. - 2013, saus. 11, p. 1.

Vitkauskas, Audrius. KJP kariai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ / Audrius Vitkauskas. - Iliustr. // Krašto apsauga. - 2013, Nr. 1 (saus. 5-18), p. 25.