Lietuvos gyventojai saugo Televizijos bokštą

Balčiūnas S. Prieš tanką - plikom rankom. - Iliustr. // Švyturys. - 1991, Nr. 4, p. 2-3.

Bandza J. Aną naktį prie bokšto // Banga. - 1991, saus. 26, p. 3.

Baranauskas, Jonas. Siaubo naktį : [liudininkų parodymai apie TV bokšto užgrobimą] // Lietuvos aidas. - 1991, saus. 20, p. 2.

Baublys, Gediminas Tą kruviną valandą : Televizijos bokšto gynėjo įspūdžiai // Merkio kraštas. - 1991, saus. 15, p. 2.

Baužytė, Jūra. Dvi naktys prie Televizijos bokšto // Tiesa. - 1991, saus. 18.

Butkuvienė, Vilija. Mes dar esame! : [gargždiškės V. Tamašauskienės pasakojimas, įrašytas į diktofoną, Vilniuje prie Televizijos bokšto] // Banga. - 1991, saus. 15, p. 3.

Bikelienė R. Košmaro naktis : [Marijampolės miesto deputatės atsiminimai apie įvykius prie Televizijos bokšto] // Sūduva. - 1991, saus. 24.

Čekauskas, Algimantas. Prie bokšto : [greitosios medicinos pagalbos stoties vairuotojo prisiminimai] / užrašė D. Kaminskas // Mažoji Lietuva. - 1991, saus.16/23, p. 5.

Dabašinskienė A. Ko nesuvokė kalnų slidinėtojai : [Panevėžio medicinos mokyklos dėstytoja apie įvykius prie Televizijos bokšto / užrašė] L. Glodenienė // Panevėžio balsas. - 1991, kovo 12, p. 2.

Ganusauskas, Edmundas. Gyvoji barikada // Lietuvos rytas. - 1991, kovo 8.

Ganusauskas, Edmundas. Vilnius : KGB pėdsakai sausio naktį : [apie TV bokšto užgrobimą] // Lietuvos rytas. - 1991, rugpj. 1, p. 1, 3.

Jastramskienė, Loreta. Sovietų kalbos pamoka Nr. 1 : Vilniuje, prie TV bokšto, sausio 13-ąją // Gimtoji žemė. -1991, saus. 30, p. 2.

Kairienė R. Kraujo lašai : [apie įvykius prie Televizijos bokšto] // Naujasis kelias. - 1991, vas. 8.

Kazlauskas A. Policininkų būrys iš Kėdainių : [prie Televizijos bokšto] // Naktyje. - Kėdainiai, 1991, p. 17-18.

Krivickas A. Mes nepasiduosime : [apie įvykius prie Televizijos bokšto]. - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 26, p. 2.

Kudarauskas, Julius. Paliudijimas : [apie TV bokšto ataką] // Skautų aidas. - 1991, Nr. 3, p. 3.

Markūnienė, Stasė. Juodas nakties dangus : [apie prieniečius, budėjusius prie Televizijos bokšto] // Naujas gyvenimas. - 1991, saus. 19, p. 3.

Mosteikaitė, Alma. Sužeidė. Ne tikėjimą... : [M. Citrinavičiaus, sužeisto prie Televizijos bokšto Sausio 13-ąją, prisiminimai]. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 25.

Richlevičius, Vidas. Mirties poligonas : [apie TV bokšto šturmą] // Karys. - 1991, Nr. 3, p. 11.

Rimkus, Vytenis. Šiaulių dailininkai prie Televizijos bokšto ir kitur // Šiaulių naujienos. - 1991, saus. 24.

Sakalauskas, Antanas. Jie norėjo sulaikyti tankus : [atsiminimai apie įvykius prie TV bokšto] // Atgimimas. - 1991, Nr. 3, p. 2.

Sakalauskas, Antanas. Žemdirbiai saugojo Televizijos bokštą // Banga. - 1991, saus. 15, p. 3.

Šimaitis R. Vergai ir šeimininkai : [po Televizijos bokšto šturmo]. - Iliustr. // Jonavos balsas. - 1991, saus. 17, p. 2-3.

Skeivys, Rimantas. 1991 metų sausio 13 diena : [apie TV bokšto užgrobimą Vilniuje] // Metai.- 1991, Nr. 1, p. 5-6.

Slapšytė, Rasa. Jie norėjo sulaikyti tankus : [liudininkų parodymai apie TV bokšto užgrobimą] // Atgimimas. - 1991, Nr. 6, p. 4.

Sliesoriūnas, Antanas. Vilnius, Sausio 13-toji : [Rokiškio rajono Tarybos deputato A. Sliesoriūno atsiminimai apie įvykius prie TV bokšto] // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 19, p. 2.

Sutema, Valentas. Liudijimas apie vėliavą : [apie TV bokšto ataką]. - Iliustr. // Kauno laikas. - 1991, vas. 7.

Švoba, Jonas. Į beginklius žmones pradėta šaudyti po to, kai Televizijos bokštas buvo užgrobtas : [liudininko pasakojimas]. - Iliustr. // Žurnalistų žinios. - 1991, Nr. 1/2, p. 3.

Vepštienė A. Kruvinoji naktis prie Televizijos bokšto : [pokalbis su sausio 13 d. įvykių Vilniuje liudininke / užrašė] G. Silickienė // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 18, p. 2.

Veršinskienė, Nijolė. Lietuva skaičiuoja aukas ir tvirtėja : [įspūdžiai iš naktų, praleistų prie Televizijos bokšto] // Šiaulių naujienos. - 1991, saus. 15.

Vičys, Zigmas. Kruvinojo sekmadienio divizija : žudynės prie bokšto kariškio akimis. - Iliustr. // Švyturys. - 1991, Nr. 4, p. 6-7.

Vičys Zigmas. Prie televizijos bokšto mes pasiekėm pergalę! : [apie įvykius prie TV bokšto] // Mūsų žodis. - 1991, vas. 2.

Zabulėnaitė, Audronė, Mozūra, Marius. Jie norėjo sulaikyti tankus : [liudininkų parodymai apie TV bokšto užgrobimą] // Atgimimas. - 1991, Nr. 5, p. 3.

Zakaras, Saulius. Pasakoja Sausio 13-osios įvykių liudininkai : [buvęs prie Televizijos bokšto] / užrašė A. Skaisgirytė // Jonavos balsas. - 1991, saus. 22, p. 2.

Zaluba J. Kruvinoji naktis : [pasakojimas apie įvykius prie TV bokšto / užrašė] A. Filimanavičienė. - Iliustr. // Darbas. - 1991, vas. 8, p. 3.

Žemaitis V., Petrikas G. Pastiprinimas nepraėjo : [pokalbis su įvykių prie Televizijos bokšto liudininkais / kalbėjosi] L. Glodenienė // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 25, 26.

Žukaitė, Irma. Sustingusi akimirka prie televizijos bokšto: įvykio liudininkės reportažas. - Iliustr. // Kauno aidas. - 1991, saus. 11/17.

Zamuška V. Prie bokšto... // Širvinta. - 1992, saus.11, p. 3.

Mažeikis, Jonas. To niekada nepamiršime : [rokiškėno A. Žumbakio pasakojimas apie televizijos bokšto gynybą] // Gimtasis Rokiškis. - 1995, saus. 12.

Baltuškaitė, Audronė. Tik pusė Televizijos bokšto gynėjų gavo atminimo medalius : [apie 1991 m. sausio 13-ąją Televizijos bokšto gynėjams vadovavusį E. Šepetį]. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - 1996, saus. 13, p. 7.

Ganusauskas, Edmundas. Pskovo desantininkų Lietuvos teisingumas nepasiekia : "Lietuvos ryto" žurnalistas susitiko su pulkininku, šturmavusiu Vilniaus televizijos bokštą / Edmundas Ganusauskas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1996, spal. 7, p. 1, 3.

Lukošius, Ovidijus. Televizijos bokšto gynėjų atminimas per šešerius metus dar neįamžintas / Ovidijus Lukošius. - Iliustr. - (Aktualijos) // Lietuvos rytas. - 1997, saus. 13, p. 3.

Steponavičius R. Laisvei reikia paaukoti : [apie alytiškį M. Citrinavičių, peršautą 1991 01 13 prie Televizijos bokšto] // Alytaus naujienos. - 1997, saus. 11.

Lukauskaitė, Bronė. Prie Vilniaus telebokšto 1991 metų sausio 13 d. : [trumpa kronika] // Tremtinys. - 1998, saus. 9, p. 1.

Nemeikaitė, Sigita. Okupuotą televizijos bokštą planuota pakeisti kitu : "Sostinei" pavyko sužinoti apie įslaptintus bokšto statybos projektus / Sigita Nemeikaitė. - Iliustr. - (Sostinė) // Lietuvos rytas. - 1999, saus. 13, p. 1, 2.
Apie 1991 m. planus pastatyti alternatyvų televizijos ir radijo retransliacijos bokštą ir technikos centrą Vilniaus Algirdo gatvėje, kt. televizijos ir radijo transliavimo 1991 m. klausimus.

Bučiuvienė, Stasė. Po Sausio 13-osios ženklu : [Vilniaus Karoliniškių mikrorajono gyventojų prisiminimai apie 1991 m. sausio 13 d. įvykius]. - Iliustr. // Dialogas. - 2000, saus. 14, p. 1, 3.

Komisija prašo lėšų paminklui. - (Aktualijos). - BNS ir "Lietuvos ryto" inf. // Lietuvos rytas. - 2000, lapkr. 7, p. 2.
Apie Seimo Sausio 13-osios dešimtmečio paminėjimo komisijos, kuriai vadovauja Seimo narys V. Landsbergis, kreipimąsi į Vyriausybę dėl lėšų paminklui Vilniaus televizijos centro gynėjams pastatyti bei teritorijai prie televizijos bokšto sutvarkyti.

Prieš iškilmes prisiminti nenuveikti darbai. - (Lietuva). - "Respublikos", BNS, Eltos inf. // Respublika. - 2000, lapkr. 7, p. 2.
Apie Seimo Sausio 13-osios dešimtmečio paminėjimo komisijos kreipimąsi į Vyriausybę su prašymu paskirti lėšų paminklui Vilniaus televizijos centro gynėjams pastatyti bei teritorijai prie televizijos bokšto sutvarkyti; architektų A. Buraičio ir V. Markevičiaus bei skulptoriaus P. Mazūro projektą.

Paulauskienė, Laima. Tikroji tiesa tokia / Laima Paulauskienė. - (Nuomonės) // Lietuvos aidas. - 2001, saus. 15, p. 6.
Apie kryžių, pastatytų prie televizijos bokšto, ir žuvusiųjų nuotraukų priežiūrą.

Šukys, Algirdas. Prisimenant naktį iš 1991 metų sausio 12 į 13 dieną.... - Iliustr. // Patriotas. - 2001, sausis, p. 1, 2, 7.

Nemeikaitė, Sigita. Televizijos bokšto kiemą nori papuošti 13 skulptorių / Sigita Nemeikaitė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2002, gruod. 12, priedas "Sostinė", p. 7.
Apie Lietuvos radijo ir televizijos centro surengtą skulptūros, skirtos įamžinti laisvės siekius ir 1991 metų Sausio 13-osios aukų atminimą, konkurso kai kuriuos klausimus.

Vydmontas, Algirdas. Vilnius nutilo, iškart Kaunas prabilo : [pokalbis su AB “Lietuvos radijo ir televizijos centras” gen. direktoriumi A. Vydmontu apie 1991 m. sausio įvykius Lietuvoje (ištraukos iš J. Girdvainio parengtos knygos “Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose”) / kalbėjosi] Juozas Girdvainis // Literatūra ir menas. - 2003, saus. 10, p. 2.

Razmytė, Janina. TV bokšto gynėjus primins monumentas / Janina Razmytė. - Iliustr. - (Krašto žinios) // Lietuvos rytas. - 2004, saus. 13, p. 13.
Apie skulptoriaus D. Bražiūno kuriamą skulptūrą Vilniaus televizijos bokšto gynėjams atminti, kuri bus sumontuota Lietuvos radijo ir televizijos centro administracinio pastato vidiniame kieme.

Vilčinskienė, Jeronima. Motinos laiškas : varėniškės laiškas redakcijai, kuriame pasakoja apie savo sūnų, buvusį Vilniaus universiteto studentą, prieš 13 metų nukentėjusį per Sausio 13-osios įvykius prie Televizijos bokšto Vilniuje // Merkio kraštas. - 2004, saus. 16, p. 6.

Prie televizijos bokšto - paminklas Lietuvos laisvės gynėjams. - Iliustr. - (Gyvenimas). - "Respublikos" inf. // Respublika. - 2005, birž. 15, p. 20.
Apie prie Televizijos bokšto vykusią iškilmingą paminklo Lietuvos laisvės gynėjams atidengimo ceremoniją, kurioje dalyvavo prezidentas V. Adamkus bei kt. pareigūnai.

Prie televizijos bokšto atidengtas paminklas Lietuvos laisvės gynėjams. - LA, BNS // Lietuvos aidas. 2005, birž. 16, priedas "Naujausios žinios", p. 2.
Informuojama, kad birž. 15 d. Vilniuje prie televizijos bokšto atidengtas memorialas "Aukojimas" (sukūrė skulptorius D. Bražiūnas ir architektas A. Asauskas), skirtas visiems kada nors kovojusiems už Lietuvos laisvę, apie prezidento V. Adamkaus kalbą paminklo atidengimo ceremonijoje.

Razmytė, Janina. Laisvės gynėjų žūties vietoje - šiukšlynas ir pasvirę kryžiai / Janina Razmytė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2005, bal. 16, priedas "Sostinė", p. 2.|
Apie 1991 m. sausio 13-osios įvykių įamžinimo vietą prie Televizijos bokšto.

Razmytė, Janina. Prie televizijos bokšto jau užvirė darbai : valdžia skyrė lėšų sutvarkyti Sausio 13-osios aukų įamžinimo vietą / Janina Razmytė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2005, spal. 6, priedas "Sostinė", p. 1, 2.

Razmytė, Janina. Prie televizijos bokšto - atminimo medžiai / Janina Razmytė. - Iliustr. - (Krašto žinios) // Lietuvos rytas. - 2005, lapkr. 7, p. 14.
Apie 32 ąžuolų ir liepos, skirtų Sausio 13-osios aukoms atminti, sodinimą ant Vilniaus televizijos bokšto kalvos, bokšto prieigų tvarkymo darbus.

Razmytė, Janina. Žuvusius laisvės gynėjus primins pasodinti ąžuolai ir liepa / Janina Razmytė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2005, lapkr. 8, priedas "Sostinė", p. 8.
Sausio 13-osios brolijos nariai prie Vilniaus televizijos bokšto sodino ąžuolus ir liepą.

Valentavičius, Albinas. Sausio 13-osios penkioliktosioms metinėms artėjant / Albinas Valentavičius. - Iliustr. - (Vox populi) // Lietuvos aidas. - 2005, lapkr. 12, p. 5.
Sausio 13-osios brolijos tarybos narys apie tai, kaip brolija planuoja minėti 1991 m. sausio įvykių 15-ąsias metines, apie išplėstinį Tarybos posėdį, per kurį apžvelgti po brolijos VI suvažiavimo nuveikti darbai, po posėdžio surengtą ąžuoliukų ir liepaitės sodinimo šventę prie Televizijos bokšto (renginyje dalyvavo Vilniaus meras A. Zuokas, premjero padėjėjas V. Kavaliauskas).

Sutvarkyta Sausio 13-osios atminimo vieta // Lietuvos rytas. - 2006, birž. 10, priedas "Sostinė", p. 3.
Vilniaus miesto meras A. Zuokas ir jo pavaldiniai apžiūrėjo sutvarkytą teritoriją prie Lietuvos radijo ir televizijos bokšto.

Mačiūnas, Leonas Laimutis. Laisvės gynimas prie Televizijos bokšto: 16-osios metinės / Leonas Laimutis Mačiūnas. - Iliustr. - (Atmintis) // Lietuvos aidas. - 2007, saus. 18, p. 1, 8; Ateitis. - 2007, Nr. 1, p. 42-43.
Autoriaus, Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos nario atsiminimai apie 1991 m. sausio 13 d. įvykius prie Televizijos bokšto, jo požiūris į šių metų Laisvės gynėjų dienos minėjimą.

Butkevičius, Audrius. Pergalė, aplaistyta krauju : [pokalbis su buvusiu Krašto apsaugos departamento vadovu / kalbėjosi] Jaunius Pocius. - Portr. - (Lietuva) // Respublika. - 2008, saus. 12, p. 2.
Pasakoja apie 1991 m. sausio įvykius, Televizijos bokšto puolimą, galimas Parlamento nepuolimo priežastis, apie tai, kaip buvo pasirengta Seimo gynybai, sugebėta išvengti provokacijų ir kt.

Petraitis, Rimantas. Rytoj - Laisvės gynėjų diena / Rimantas Petraitis, Edmundas Konovas ; kalbėjosi B. Čižienė. - Iliustr. // Sidabrė (Joniškio r.). - 2008, saus. 12, p. 7.
Joniškiečių R. Petraičio ir E. Konovo prisiminimai apie Sausio 13-osios įvykius prie Aukščiausiosios Tarybos ir Televizijos bokšto.

Stosiūnaitė, Edita. Laisvė - šviesa ir tikslas / Edita Stosiūnaitė. - Iliustr. // Elektrėnų kronika. - 2008, saus. 18-24 (Nr. 3), p. 3.
1991 m. sausio 13-oji, kai visa Lietuva, užgniaužusi kvapą, laukė, šimtai budėjo prie Vilniaus Televizijos bokšto, nežinia ir baimė kaustė visus tautiečius. Ta diena Lietuvai tapo šventa istorija, kuri gyva mūsų širdyse, neįkainojamai vertinga ir prasminga kiekvieno mūsų gyvenime.

Šepetys, Eugenijus. Mes buvome televizijos bokšte / Eugenijus Šepetys ; [su Vytauto Voverio prierašu] // Savanoris. - 2008, vas. 28, p. 6-7.
Atsiminimai apie 1991-ųjų sausio įvykius Vilniuje.

Srėbalienė, Audrė. Per pusę metro nuo mirties / Audrė Srėbalienė. - Iliustr., portr. - (Pulsas) // Ekstra. - 2009, Nr. 2 (saus. 12-18), p. 18-21.
Apie tai, ką teko išgyventi 1991-ųjų sausio 13-ąją ir kaip per aštuoniolika metų klostėsi šeimos likimas pasakoja kompiuterinės įrangos meistras A. Sakalauskas, vienas iš keturių televizijos bokšto gynėjų, atsidūrusių po tanko, pražudžiusio L. Asanavičiūtę, vikšrais (str. minimi televizijos bokšto gynėjai A. Pladytė, L. Tručiliauskaitė, V. Peciukonis).

Srėbalienė, Audrė. Žmogui iš po tanko sausį kojas ima skaudėti ne nuo šalčio / Audrė Srėbalienė. - Iliustr. - (Aktualijos) // Lietuvos rytas. - 2009, saus. 13, p. 4-5.
Sausio 13-ąją prisimena A. Sakalauskas - vienas iš Vilniaus televizijos bokšto gynėjų, atsidūrusių po tanko vikšrais.

Sakalauskas, Antanas. UAB "Sakalauskų šeima" dirbs iki galo : kaip svajonės ir optimizmas padeda įveikti gyvenimo slenksčius : [pokalbis su vienu iš keturių Lietuvos televizijos bokšto gynėjų Antanu Sakalausku, atsidūrusių po tanko vikšrais per 1991 metų sausio 13-osios įvykius Vilniuje / užrašė] Sonata Ramanauskienė. - Iliustr. // Moters savaitgalis. - 2010, Nr. 10 (kovo 11), p. 18-19.

Aleksėjūnaitė, Asta. Automato buožės smūgis neparklupdė / Asta Aleksėjūnaitė. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2011, saus. 13, p. 2-3.
Apie 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykius prie televizijos bokšto Vilniuje.

Aleksėjūnaitė, Asta. Randas - visam gyvenimui / Asta Aleksėjūnaitė. - Iliustr. // Klaipėda. - 2011, saus. 13, p. 1, 4.
Klaipėdiečio policijos darbuotojo A. Stonkaus prisiminimai apie 1991 m. įvykius Vilniuje prie televizijos bokšto.

Indrašius, Mindaugas. 1991 metų sausio 13-oji liudininko akimis / Mindaugas Indrašius // Biržiečių žodis. - 2011, saus. 11, p. 2.
Televizijos bokšto gynėjo M. Indrašiaus prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykius.

Mėčienė, Roma. Naktis, kai buvo mėginta sušaudyti laisvę / Roma Mėčienė. - Iliustr. // Žemaitis. - 2011, saus. 11, p. 1, 6-7.
Apie rietaviškio K. Jasaičio 1991-ųjų sausio 13-osios naktį padarytas nuotraukas kurios geriau už bet kokius žodžius byloja, ką žmonės matė ir patyrė prie Televizijos bokšto.

Raginytė, Lina. Šaliai lemtingą naktį Vilniaus TV bokšto aukštybėse dirbo tik dvi moterys / Lina Raginytė. - Iliustr. // Mūsų Ignalina. - 2011, saus. 14, p. 1, 2.
Iš Maksimonių kilusios G. Zinkėnaitės-Bikuvienės atsiminimai apie 1991 m. naktį iš saus. 12-osios į 13-ąją, kurią ji praleido darbo vietoje - devynioliktajame Vilniaus televizijos bokšte.

Tručilauskaitė-Šlekienė, Loreta. ''Žinojome, dėl ko tąkart aukojomės'' : [pokalbis / kalbėjosi] Aurelija Kripaitė // 15 min. - 2011, saus. 14, p. 1-2.
Prisiminimai apie 1991 m. Sausio 13-osios įvykius prie Lietuvos televizijos bokšto.

Urbonaitė, Audronė. Laisvės autografai - ir kulkų skeveldros / Audronė Urbonaitė. - Iliustr. - (Aktualijos) // Lietuvos rytas. - 2011, saus. 13, p. 1, 4.
Apie 1991 m. sausio 13-osios naktį sužalotą Televizijos bokšto gynėją A. Ramanavičių ir įvykius prieš 20 metų.

Užurka, Jonas. Tą šaltą sausio naktį… / Jonas Užurka // Voruta. - 2011, saus. 7, p. 4, 16.
Apie 1991-ųjų metų Sausio 13-osios įvykius Vilniuje: sovietinės kariuomenės tankai ir beginklių žmonių kruvinos žudynės prie televizijos bokšto.

Žadeikytė, Rita. Laisvė nepinga // Šiaulių kraštas. - 2011, saus. 13, p. 1, 3, 6.
Apie verslininką J. Bezarą iš Raudėnų (Šiaulių r.), kruvinąją 1991 m. sausio 13-osios naktį stovėjusį prieš tankų vamzdžius prie Televizijos bokšto.

Skipitis, Eugenijus. Sausio 13-osios atmintis tarp praradimų ir vilties / Eugenijus Skipitis. - Iliustr. // Tauragės kurjeris. - 2012, saus. 13, p. 1, 3.
Tauragiškių prisiminimai apie Sausio 13-osios įvykius Vilniuje prie Televizijos bokšto ir Seimo rūmų.

Žukovskis, Andrejus. Laisvę apgynė prie bokšto / Andrejus Žukovskis. - Iliustr. - (Istorija) // Vilniaus diena. - 2012, gruod. 22, priedas "Karoliniškės", p. 6.
Apie prie Karoliniškėse esančio televizijos bokšto 1991 m. sausio 11-13 d. vykusius susirėmimus su sovietų kariuomene, kurių metu žuvo 14 laisvės kovotojų; pateikiami gyventojų, Seimo nario A. Strelčiūno komentarai. Spausdinamos žinutės "Atminimą įamžino pavadinimais", "Nebijo ir neigti", "Sausio 13-oji".

Šimkutė, Dalia. Virginija Bertašienė: "Juk galėjome gyvi ir nebegrįžti" / Dalia Šimkutė. - Iliustr. // Vakarinė Palanga. - 2013, saus. 12-16, p. 7.
Palangiškės V. Bertaškienės prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius, kai ji su kitais palangiškiais budėjo prie Televizijos bokšto.