Bačėnienė, Džiuljeta Trispalvė matyti iš tolo : [apie budėjimą prie TV bokšto Juragiuose] // Naujas gyvenimas.- 1991.- saus. 19, p. 2.

Sitkūnuose… // Kėdainių garsas. - 1991, saus. 19, p. 1, 2.

Šulskutė J. Juragiuose budi marijampoliečiai // Naujasis kelias. - 1991, saus. 19.

Kazlauskienė, Lina. Stovėk kaip stovi laisvė : [apie kėdainiečių budėjimą Sitkūnuose] // Kėdainių garsas. - 1991, saus. 22, p. 2.

Kuzmaitė L. Išsaugosim laisvą žodį : [marijampoliečiai Juragiuose]. - Iliustr.// Naujasis kelias. - 1991, saus. 22.

Steponavičius R. Išaušo dar vienas Laisvės rytas : [alytiškiai Juragiuose] // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 22.

Jonaviečiai budės Sitkūnuose : [praneša rajono valdyba] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 24, p. 1.

Sitkūnai kviečia : [kvietimas Kaišiadorių rajono gyventojus saugoti Sitkūnų radijo stotį] // Kaišiadorių aidai. - 1991, saus. 24, p. 1.

Dambrauskas, Arūnas. Juragiai : televizija už geležinių durų : [apie Juragių TV stotį, 1991 m. sausio 12-13 dienomis] // Kauno tiesa. - 1992, saus.11, p. 5.

Lazauskas M. Išgirdęs Lietuvos šauksmą : [kaišiadoriečio V.Zakso prisiminimai apie Sausio 13-osios naktį Kaune prie Sitkūnų televizijos retransliacijos bokšto] // Kaišiadorių aidai. - 1992, saus.11, p.1.

Čiučiulkaitė, Kristina. Juragiuose, Rūpintojėlio papėdėje : [apie atidengtą alytiškio V.Krišnos iškaltą skulptūrą 1991 m. sausio 13-osios atminimui, Kauno rajonas] // Naujos tėviškės žinios. - 2001, saus. 16, p. 5.

Trofimišinas, Viktoras. Pasaulis išgirdo... : [apie 1991 m. sausio įvykiams atminti pastatytą R. Poškaus stogastulpį Sitkūnuose]. - Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. - 2001, saus. 16, p. 4.

Kamblevičius, Vytautas. Pasakoja Vytautas Kamblevičius : Sitkūnų koordinacinio centro vadovas / Vytautas Kamblevičius. - Portr. // Skausmas ir viltis. - Kaunas : [Adaksita], 2002. - P. 12-13.

Sitkūnų gynėjų atsiminimai. - Iliustr. - Aut.: Jonas Stanionis, Aleksandra Ignatavičienė, Česlovas Bobinas, Arvydas Rukšėnas, Ottonas Visockis, Ona Bagdonienė, Artūras Mackevičius, Vytautas Ričkus, Feliksas Baltrušaitis, Stefanija Dirsienė, Elena Ruzgienė, Algis Zagurskas, Antanas Kaminskas, Bronislovas Strazdas, Jonas Pachavičius, Valentinas Savickas // Skausmas ir viltis. - Kaunas : [Adaksita], 2002. - P. 46-61.

Juragiuose gynėme laisvę : [apie Laisvės gynėjų dienos minėjimą Juragiuose]. - Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. - 2006, saus. 14, p. 1.

Kutkienė, Violeta. Čia buvo Lietuvos radijo širdis : [Sausio 13-osios metinių minėjimas Sitkūnuose]. - Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. - 2006, saus. 14, p. 1.

Laisvės kovų atminimo vardan paraginta siekti vienybės : [apie Sausio 13-osios minėjimą Juragiuose]. - Iliustr. // Laikinoji sostinė. - 2007, saus. 18, p. 5.

Patašius, Modestas Rolandas. Estafetę perėmė Kaunas / Modestas Patašius. - Iliustr. // Žurnalistika. - 1990/2007, p. 85-92.
Apie tai, kaip Kaune, Sitkūnuose pradėjo veikti radijo stotis 1991 m. sausio 13-osios naktį Vilniuje sovietiniams "Alfa" smogikams užėmus TV bokštą.

Vienybė jungia laisvės vardan : [Sausio 13-osios minėjimas Juragiuose]. - Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. - 2007, saus. 17, p. 5.

Milkova, Vaida. Sausio 13-ąją prisimenant : [Sitkūnų radijo stoties direktoriaus J.Stanionio, Juragių televizijos perdavimo stoties vyresniojo inžinieriaus A.Zumaro, 1991-1992 m. Kauno rajono tarybos pirmininko, Koordinacinio centro strateginiams Kauno rajono objektams ginti vadovo P.Mikelionio ir Juragių koordinacinio centro vadovo P.Makutėno prisiminimai apie Sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. - Kauno raj. - 2008, saus. 12, p. 5.

Stanišauskas, Gediminas. Iš atminties neblunkantis 1991-ųjų sausis / Gediminas Stanišauskas. - Iliustr. - (Miestas) // Kauno diena. - 2008, saus. 12, p. 8, 9.
Apie 1991-ųjų sausio įvykius Kaune, situaciją Sitkūnuose ir Juragiuose pasakoja tuomečiai Kauno miesto deputatai K. Ignatavičius ir A. Targamadzė, fotografas G. Česonis.

Tvirbutas, Saulius. Liepsnojo prisiminimų laužas : [apie Laisvės gynėjų dienos paminėjimą Sitkūnuose, 1991-ųjų sausį Sitkūnuose Radijo ir televizijos centro radijo stotį saugojusių žmonių, radijo stoties darbuotojų prisiminimus] // Kauno diena. - 2008, saus. 14, p. 1, 4.

Diliūnas, Rimantas. Pagiriškiai nenutrūkstamai vyko į Sitkūnus / Rimantas Diliūnas. - Iliustr. // Kėdainių garsas. - 2011, saus. 13, p. 6.
Prisiminimai apie 1991-ųjų sausio 13-osios įvykius.

Pinkuvienė, Jūratė. Nevalia pamiršti / Jūratė Pinkuvienė // Naujos tėviškės žinios. - 2011, saus. 13, p. 1.
Sitkūnietės prisiminimai apie Sausio 13-ąją.

Pupalė, Artūras. Vienijo bendrystės dvasia : [pokalbis / kalbėjosi] Kristina Čiučiulkaitė // Naujos tėviškės žinios (Kauno r.). - 2011, saus. 13, p. 1, 4.
Pokalbis su Juragių (Kauno r.) radijo ir televizijos perdavimo stoties gynėju A. Pupale apie to meto įvykius.

Asipavičienė, Stasė. Sausio 13-oji Jiezne / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis (Prienų r.). - 2012, saus. 18, p. 1, 2.
Apie Sausio 13-osios paminėjimą Jiezne, kurio metu savo prisiminimais pasidalijo Prienų savivaldybės tarybos narys, 1991 m. įvykiuose dalyvavęs ir Sitkūnų koordinaciniam centrui vadovavęs V. Kamblevičius.

Čiučiulkaitė, Kristina. Raginti nereikėjo / Kristina Čiučiulkaitė // Naujos tėviškės žinios (Kauno r.). - 2012, saus. 13, p. 1.
Str. pateikiamas interviu su Juragių bei Sitkūnų kaimo gyventojais, kurie dalijasi savo prisiminimais apie Sausio 13-osios įvykius.