Tauta saugo Parlamentą

Delkus, Rimvydas. Išbandymas : [apie AT rūmų saugotojus] // Lietuvos aidas. - 1991, saus. 11, p. 1, 7.

Gerulis, Stasys. Ginti Parlamentą : [Akmenės rajono žmonių išvyka į Vilnių] // Vienybė. - 1991, saus. 15, p. 4.

Rimšytė T., Šalna V. Sunkią ir lemtingą valandą : [apie zarasiečių išvyką prie Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos rūmų] // Zarasų kraštas. - 1991, saus. 15, p.1.

Nemeikaitė Sigita, Palionis, Vytautas, Girdziušas, Alfredas. Kruviną naktį Parlamente. - Iliustr. // Galvė. -1991, saus.16, p. 4.

Šaknys, Bernardas. Laužai Nepriklausomybės aikštėje // Tiesa. - 1991, saus. 16, p. 2.

Strockienė J. Barikada : [apie pakruojiečių budėjimą prie Aukščiausiosios Tarybos Sausio 13-osios išvakarėse] // Auksinė varpa. - 1991, saus. 16, p. 1.

Kačka, Jonas. Stovėjome rūstūs it tvirti : [apie zarasiečius prie Parlamento rūmų] // Zarasų kraštas. - 1991, saus. 17, p. 1.

Pečiukaitis A. Sausio 14 d. iš AT perdavė telefaksu : [Parlamentą saugo ir Jurbarko krašto apsaugos vyrai] // Mūsų mintys. - 1991, saus. 17.

Petrikas, Rimantas. Nelengva ginti Tėvynę : [apie radviliškiečius, atsiliepusius į kvietimą vykti į Vilnių saugoti Parlamento] // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 17.

Petrulis, Algis. Reportažas su dujokauke ant peties : [apie AT rūmų gynėjų pasirengimą atremti desantininkų puolimą] // Gimtasis kraštas. - 1991, saus. 17/23, p. 1, 2.

Baranauskas, Jonas. Kiek reikės, tiek ir būsiu : [apie AT rūmų saugotojus] // Lietuvos aidas. - 1991, saus. 22, p. 3.

Delkus, Rimvydas. Savanoriai : [apie AT gynėjus] // Lietuvos aidas. - 1991, saus. 22, p. 2.

Reklaitis, Petras. Gyvi širdyse : [Parlamento gynėjo įspūdžiai] // Vienybė. - 1991, saus. 22, p. 3.

Vilkys, Aloyzas. Para prie laisvės rūmų : [Parlamento gynėjo įspūdžiai] // Vienybė. - 1991, saus. 22, p. 1-3.

“Esame vieningi, kaip niekada” : [interviu su Specialaus konstravimo biuro vyrais, budėjusiais prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų] // Naujasis kelias. - 1991, saus. 23.

Ūkininkai nelieka nuošalyje : [ūkininko J. Šmigelsko parama vykstantiems prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų] // Sūduva. - 1991, saus. 23.

Zokaitytė, Zita. Budėjau Parlamento rūmuose : [chirurgo A. Budzevičiaus prisiminimai] // Kėdainių garsas. - 1991, saus. 23, p. 1.

Kačka, Jonas. Žmones sutelkė nelaimės ir ryžtas : [apie zarasiečius prie Parlamento rūmų] // Zarasų kraštas. - 1991, saus. 24, p. 1.

Juodytė G. Lietuvos širdyje : [Nepriklausomybės aikštė Vilniuje]. - Iliustr. // Klaipėda. - 1991, saus. 26, p. 2, 3.

Rožka S. Raudonojo slibino odisėja : [jurbarkiečiai gina Parlamentą] // Šviesa. - 1991, saus. 26.

Sakalauskas, Antanas. Pasakoja Parlamento gynėjai : [V. Kuros, V. Skuodo, A. Skyriaus, V. Kuprelio prisiminimai] // Banga. - 1991, saus. 26, p. 3.

Kačkienė, Ona. “Krūtine užstosim” : [apie zarasiečius prie Parlamento rūmų] // Zarasų kraštas. - 1991, saus. 31, p. 1.

Šiupšinskas, Juozas. Nakvynė Parlamento rūmuose : [apie savanorių budėjimą] // Lietuvos rytas. - 1991, saus. 31, priedas “Mes”, p. 1, 2.

Majauskas, Dainius. Jis saugo Parlamentą : [pokalbis su joniškiečiu, Krašto apsaugos darbuotoju D. Majausku / kalbėjosi] B. Čižienė // Sidabrė. - 1991, vas. 9, p. 1.

Makutėnienė, Stasė. Kitaip negali būti : [dalyvės iš Noriūnų pasakojimas apie budėjimą prie Parlamento rūmų Vilniuje] // Kupiškėnų mintys. - 1991, vas.9, p. 2.

Žekonis, Petras. Aš čia - gyva : [dalyvio iš Antašavos pasakojimas apie budėjimą prie Parlamento rūmų Vilniuje] // Kupiškėnų mintys. - 1991, vas. 9, p. 2.

Stražinskas, Laimius. Dega laužai, budi žmonės : [apie žmonių budėjimą prie AT rūmų] // Vakarinės naujienos. - 1991, vas. 14, p. 2.

Liauška, Virgilijus. Apgulties sąlygomis : [apie AT rūmų apsaugą]. - Iliustr. // Politika. - 1991, Nr. 6, p. 16-18.

Kirdeikis, Zigmas. Tarp mirties ir gyvenimo : [Pakruojo rajono, Plaučiškio kaimo gyventojo, Sausio 13-osios išvakarėse budėjusio prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų, apmąstymai]. - Iliustr. // Auksinė varpa. - 1992, saus. 11, p. 1.

Černiauskaitė, Saliamona. Už gyvybę brangesnė : [1991 metų sausio įvykius prisimena tuo metu Aukščiausiosios Tarybos rūmus saugoję tauragiškiai, dabar tarnaujantys "Geležinio vilko" batalione: Č. Šlegaitis, K. Sutkus, A. Šidlauskas, V. Mickevičius] // Tauragiškių balsas. - 1993, saus. 13, p. 2.

Kmieliauskienė, Laima. Mus jungė vienybė : [Kaišiadorių rajono Žiežmarių miestelio gydytojos A. Šumskienės prisiminimai apie 1991-ųjų sausio 13-osios dienos įvykius prie Parlamento rūmų] // Kaišiadorių aidai. - 1993, saus. 13, p. 1.

Landsbergis V. Naktis Parlamente. - Portr. // Naujasis dienovidis. - 1993, saus. 8-15, p. 9.

Kirdeikis, Zigmas. Naktyje... : [Pakruojo rajono, Plaučiškio kaimo gyventojo, Sausio 13-osios išvakarėse budėjusio prie Parlamento rūmų, atsiminimai] // Auksinė varpa. - 1994, saus. 12, p. 1.

Agapova, Gražina. Prisiminus kruvinąjį sekmadienį : [tauragiškių, budėjusių prie Parlamento rūmų, prisiminimai] // Tauragiškių balsas. - 1995, saus. 12, p. 1.

Gečas, Jonas. Apsisprendimas būti gynėju - nelengvas: [pokalbis su 1991 m. parlamento gynėjų štabo vadu J. Geču] // Lietuvos aidas. - 1995, saus. 13, p. 1, 5.

Skučas, Artūras. “Ačiū” : [AT Apsaugos skyriaus vadovo pasakojimas apie Parlamento rūmų apsaugą 1991-ųjų sausį / kalbėjosi] Vanda Šatkuvienė. - Iliustr. // Veidas. - 1995, Nr. 2, p. 6-7.

Berkevičius, Algirdas. Viena naktis Parlamento rūmuose // Voruta.- 1996, saus.13-19, p. 3.

Bielinis J. Tau Lietuva : [prisiminimai apie Sausio įvykius prie Parlamento rūmų] // Jonavos balsas. - 1996, kovo 7, p. 2; kovo 9, p. 1, 2 ; kovo 14, p. 2; kovo 16, p. 2, 3; kovo 26, p. 2.

Jankus, Gediminas. Aukščiausioji Taryba. 1991 m. sausis // Europa.- 1996, saus. 11/17, p. 2.

Kalėda A. Budėjome, nes tėvynę mylėjome : [alytiškių, 1991 m. sausio mėn. budėjusių prie Parlamento, prisiminimai] // Ramovė. - 1996, saus. 12.

Kirdeikis, Zigmas. Sausio 13-oji : [Z. Kirdeikio, Pakruojo rajono Plaučiškių kaimo gyventojo, Sausio 13-osios išvakarėse budėjusio prie Parlamento, atsiminimai] // Auksinė varpa. - 1997, saus. 15, p. 1.

Pukalskaitė, Romualda. Vakar buvo sausio 13-oji ... : [apie Kaišiadorių rajono savivaldybės vietinio ūkio skyriaus viršininko pavaduotoją vietiniam ūkiui R. Kačerginą, kuris 1991 m. užsirašė savanoriu ir du mėnesius saugojo Parlamentą]. - Portr. // Atspindžiai. - 1997, saus.14, p.1.

Nemeikaitė, Sigita. Istorinį šūkį ant barikadų jo autorius užrašė anglimi : išvažiavęs ginti Parlamento R. Lankas su vaikais savaitę gyveno Nepriklausomybės aikštėje.- Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1998, saus.13, priedas “Sostinė”, p. 1, 2.

Šimelienė, Ramutė. Kai kraujas žydėjo ant sausio sniego... : [apie Kaišiadorių rajono savivaldybės vietinio ūkio skyriaus viršininko pavaduotoją vietiniam ūkiui R. Kačerginą, kuris 1991 m. užsirašė savanoriu ir du mėnesius saugojo Parlamentą]. - Iliustr. // Kaišiadorių aidai. - 1998, saus. 13, p. 1.

Tirilis, Rimgaudas. Parlamentą gynė ne su bokso pirštinėmis : [apie bokso trenerį J.A. Buksą, 1991 m. sausio 13 d. gynusį Parlamentą]. - Iliustr. // Lietuvos sportas. - 1998, lapkr. 21, p. 14.

Butkevičius, Audrius. Apie požeminį tunelį, “šulinėlį” ir degančią vagies kepurę : [Seimo narys apie 1991 m. sausio įvykius, Parlamento rūmų gynybą, slaptą tunelį]. - Iliustr. // Respublika.- 1999, geg. 15, p. 25.

Česnulevičius, Virginijus. Iki galo atlikus pareigą, nebūtų gėda ir pasitraukti : [atsiliepimas į Seimo nario A. Patacko publikaciją “Tunelis sudomino pačius jo kasėjus” (“Lietuvos rytas”, 1999.04.13) po E. Ganusausko straipsnio “Tunelis rūmų gynėjams teikė išsigelbėjimo viltį” (“Lietuvos rytas”, 1999.04.03)] // Lietuvos rytas.- 1999, bal. 14, p. 4.

Ganusauskas, Edmundas. Tunelis rūmų gynėjams teikė išsigelbėjimo viltį : daugiau kaip po aštuonerių metų iškilo viešumon tragiškų sausio įvykių paslaptis : [Apie Seimo nario R. Smetonos išplatintus viešus klausimus Seimo pirmininkui V. Landsbergiui dėl egzistavusio slapto tunelio, kuriuo 1991-ųjų sovietų agresijos metu neva turėjo sprukti parlamento vadovai, Seimo pirmininko V. Landsbergio atsakymą į tai, tuomečio Krašto apsaugos departamento vadovo A. Butkevičiaus, tuomečio Pasienio apsaugos tarnybos viršininko V. Česnulevičiaus ir kt. atsiminimus apie tunelį, tų dienų įvykius]. - Iliustr. // Lietuvos rytas.- 1999, bal. 3, p. 1, 3.

Kas ketino sprukti tuneliu? : [apie Seimo nario R. Smetonos išplatintus viešus klausimus Seimo pirmininkui V. Landsbergiui dėl Seimo nario A. Butkevičiaus paskleistos informacijos apie slaptą tunelį Seime] // Kauno diena.- 1999, kovo 30, p. 2.

V. Landsbergis neketino sprukti : [apie Seimo pirmininko V. Landsbergio pareiškimą po Seimo nario R. Smetonos išplatintų viešų klausimų jam apie esą egzistavusį slaptą tunelį, kuriuo parlamento vadovybė neva turėjusi sprukti nuo sovietų desantininkų] // Lietuvos rytas.- 1999, kovo 31, p. 2; Kauno diena.- 1999, kovo 31, p. 2.

Patackas, Algirdas. Tunelis sudomino pačius jo kasėjus : [Seimo nario atsiliepimas į E. Ganusausko publikaciją “Tunelis rūmų gynėjams teikė išsigelbėjimo viltį” (“Lietuvos rytas”, 1999.04.03)] // Lietuvos rytas.- 1999, bal. 13, p. 4.

Seimo pirmininkui - klausimai apie tunelį : [apie Seimo nario R. Smetonos išplatintus viešus klausimus Seimo pirmininkui V. Landsbergiui dėl Seimo nario A. Butkevičiaus paskleistos informacijos apie slaptą tunelį Seime] // Lietuvos rytas.- 1999, kovo 30, p. 2.

Berkevičius, Algirdas. Viena naktis Parlamento rūmuose : [apie tragiškus Sausio įvykius, naktį iš 11-osios į 12-ąją, praleistą Parlamento rūmuose]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2001, saus. 9, p. 6.

Česnulevičius, Virginijus. Kruvinuosius Sausio įvykius prisiminus - J. Gečo vaidmuo : [apie Parlamento rūmų gynybos organizavimą] // Lietuvos aidas. - 2001, birž. 21, p. 7.

Česnulevičius V. “Lietuvos aido” redakcijai : dėl p. A. Sadausko pastabų apie Aukščiausiosios Tarybos tunelio kasimą // Lietuvos aidas. - 2001, vas. 19, p. 12.

Elertas, Dainius. Mažosios Lietuvos vėliava Parlamento barikadose : [prisimenant 1991 m. Sausio 13-osios įvykius] // Klaipėda. - 2001, saus. 15, p. 8.

Gardauskienė, Giedrė. Sausio 13-osios paslaptys : [apie parlamento gynybos organizavimą]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2001, saus. 13, p. 1, 3.

Gardauskienė, Giedrė. Savanoris Antanas Kliunka : Sausio 13-ąją buvome pasiruošę nudėti kolaborantus Parlamente : [1991 m. sausio mėn. įvykių dalyvių prisiminimai apie parlamento gynybos organizavimą].- Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2001, saus. 12, p. 1, 3.

Sadauskas A. Gerb. “Lietuvos aido” redakcija : [apie straipsnio “Sausio 13-osios paslaptys” (“Lietuvos aidas”, 2001.01.13) skyrelio “Kam buvo reikalingas tunelis” netikslumus, aprašant tunelių įrengimą] // Lietuvos aidas. - 2001, saus. 22, p. 6.

Skučaitė, Virginija. Po laiko tvarsčiais - parlamento Sausis : dabartinis krašto apsaugos viceministras Jonas Gečas įsitikinęs, kad Sausio 13-ąją sunkiausia parlamento Gynybos štabo užduotis buvo - nepakartoti 1940 metų Lietuvos Vyriausybės bejėgiškumo / Virginija Skučaitė. - Iliustr. - (Tema) // Kauno diena. - 2001, saus. 13, p. 1, 15.

Dumalakas, Arūnas. Netikėtas radinys atskleidė Seimo gynėjų paslaptį : [informuojama, kad Seimo rūmų prieigose dirbantys statybininkai atkasė mokomąją prieštankinę granatą, kuri, kaip patvirtino motorizuotos pėstininkų brigados “Geležinis vilkas” seržantas A. Abaravičius, čia atsirado 1991 metais]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2002, liep. 30, p. 10.

Jurgelaitis, Remigijus. Išsigelbėjimo tunelis : net ir praėjus vienuolikai metų po kraupių Sausio įvykių, aukšti šalies pareigūnai vis dar vengia kalbėti apie slapčiausią to meto objektą, iškastą po Seimu. - Iliustr. // Kauno diena. - 2002, saus. 14, p. 1, 2.

Kareiva, Romanas Stasys. Lietuvai : [prisiminimai apie budėjimą prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų 1991 metų sausio 13]. - Iliustr. // Zarasų kraštas. - 2002, saus. 11, p. 2.

Urbonas, Valentas. Jie nepabūgo, nepasitraukė. Ir nugalėjo : [prisiminimai apie pasienio užkardos vyrus, gynusius Parlamentą 1991 m. sausio 13 d.]. - Iliustr. // Ignalina. - 2002, saus. 12, p. 1, 2.

Daugirdas, Albertas. Aukščiausiosios Tarybos gynyba 1991 m. sausio įvykių metu. - Schem. // Savanoris. - 2003, saus. 9, p. 2.

Genzbigelis, Kasparas. Apie Sausio 13-ąją - iš Lietuvos parlamento gynėjo lūpų / parengė V. Ragauskaitė. - Iliustr. // Amerikos lietuvis. - 2003, saus. 11, p. 1, 6-7.

Laisvės šauksmas : [apie Parlamento gynėjus; nuotrauka iš asmeninio tuometinio Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nario K. Intos albumo]. - Iliustr. // Vienybė. - 2003, saus. 11, p. 1.

Digrytė, Eglė. V. Landsbergiui gyvybę turėjo išgelbėti antrininkas : buvęs Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus vadovas prabilo apie Sausio įvykių paslaptis : [pagal A. Skučo prisiminimus apie 1991 m. sausio mėn. Parlamente sudarytą gynybos štabą, kuris užtikrino AT apsaugą; pagal tuomečio užsienio reikalų ministro A. Saudargo pasakojimą apie 1991 m. sausio įvykius, pasitraukimo į užsienį priežastis]. - Iliustr. // Respublika. - 2004, saus. 14, p. 3.

Voverienė, Ona. Parlamento gynėjai Sausio 13-ąją: didvyriai ir broliai : [apie Parlamento gynybą ir jo gynėjus]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2005, saus. 13, p. 1, 9.

Čaplikas, Albinas. Neatskleista sausio 13-osios nakties paslaptis : [buvęs Parlamento rūmų gynėjas apie tai, kaip lemtingąją naktį iš sausio 12-osios į 13-ąją buvo ruošiamasi ginti tuometę Aukščiausiąją Tarybą]. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2006, saus. 17, p. 1, 5.

Dagytė, Gražina. Tankus sulaikė ne žmonių kūnai, o didžiulis laisvės troškimas : [apie biržietį L. Gailiūną, 1991 m. sausio 13-ąją budėjusį prie tuometinės Aukščiausiosios Tarybos pastato Vilniuje]. - Iliustr. // Šiaurės Rytai. - 2006, saus. 12, p. 1, 4.

Jakavonis, Gediminas. Mūsų neužėmė ir neužims : [apie 1991 m. sausio 13-osios naktį Parlamente ir varėniškių budėjimą Seimo rūmuose] // Giružis. - 2006, saus. 13, p. 1, 5; saus. 17, p. 2.

Mičiulienė, Jūratė. Buvę savanoriai ginti Seimo ateitų ir vėl : 1991-ųjų sausį kelioms dienoms atėję ginti parlamento vyrai namo išvyko tik po mėnesio : [tuomečio Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos (SKAT) viršininko J. Gečo, atsargos pulkininkas leitenantas E. Jakimavičiaus, jo žmonos Marijos, majoro A. Stirtauto prisiminimai]. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2006, saus. 13, p. 3.

Mukas, Audris. Nepamirštamos dienos : [pokalbis su biržiečiais A. Muku ir R. Dzelziu, 1991 m. sausio 13-ąją ginusiais Seimą / kalbėjosi] D. Mikelionis. - Iliustr. // Biržiečių žodis. - 2006, saus. 12, p. 1.

Skučas, Artūras. Mes gynėme Parlamentą iš vidaus : [pokalbis su tuomečiu Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus vadovu A. Skuču apie Parlamento rūmų gynybos organizavimą (iš spaudai atiduotos žurnalisto J. Girdvainio knygos “Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose”) / kalbėjosi] Juozas Girdvainis. - Portr., iliustr. // Nemunas. - 2006, Nr. 2 (saus. 12), p. 1, 2.

Stanišauskas, Gediminas. Išbandytieji Sausio : 1991-ieji. Parlamento gynėjo užrašai. Be pompastikos. - Iliustr. // Kauno diena. - 2006, saus. 13, p. 1, 9.

Dovydaitis, Vytautas. Sausio 13-osios įvykius prisiminus / Vytautas Dovidaitis. - Iliustr. - (Vox populi) // Lietuvos aidas. - 2007, birž. 21, p. 7.
Prisiminimai apie 1991 m. sausio įvykius Vilniuje, Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto ir Dotnuvos eksperimentinio ūkio darbuotojų bei Dotnuvos Akademijos ir Mantviliškio gyvenviečių žmonių budėjimą prie Televizijos bokšto, dalyvavimą saugant Parlamento rūmus.

Kazlauskas, Juozas. Parlamento rūmų gynėjų dvasią kėlė ir Griūčių kaimo ūkininkės iškepta duona / Juozas Kazlauskas. - Portr. // Utenis (Utenos apskr.). - 2007, saus. 13, p. 1.
Apie uteniškę Audronę Araminienę, kepusią duoną ir parengusią maisto siuntinį Sausio 13-osios kovų dalyviams.

Kirkilienė, Julija. Aukščiausiai tarybai ginti skirti ginklai buvo paslėpti Elektrėnuose / Julija Kirkilienė. - Iliustr. // Elektrėnų kronika. - 2007, saus. 12 (Nr. 2), p. 1, 2.
Apie 1991 metų Sausio 13-osios įvykius. Apie prie Aukščiausiosios tarybos gynimo prisidėjusius Elektrėnų savivaldybės gyventojus: dziudo trenerį Gintautą Akelį, turintį Sausio 13-osios atminimo medalį bei Sporto, turizmo ir pramogų centro direktorių Kęstutį Vitkauską. Apie prie Televizijos bokšto žuvusį Apolinarą Juozą Povilaitį ir jo šeimą.

Simanaitis, Edmundas. Pasišventimo dvasia : [apie jonaviečius, kurie budėjo Vilniuje prie Parlamento]. - Iliustr. // Alio Jonava. - 2007, saus. 13, p. 1, 3.

Stirna, Arvydas. Lemtingų įvykių išvakarėse : [apie tragiškus 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykius prie Seimo rūmų]. - Iliustr. // Jonavos kraštas. - 2007, sausis, Nr. 1, p. 5.

Patackas, Algirdas. A. Patackas: geriau savo vertybes kaupti taikos sąlygomis : [pokalbis su Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto signataru A. Patacku] // Apžvalga. - 2010, Nr. 1 (saus.), p. 26, 27.
Signataras, parlamento gynėjas A. Patackas pasakoja apie gyvenimo išmėginimus, lemtingąsias 1991-ųjų sausio dienas ir jų atgarsį šiandien.

Kavaliauskaitė, Živilė. Vienos nakties egzaminas / Živilė Kavaliauskaitė // Šiaulių kraštas. - 2011, saus. 12, p. 1, 5.
Šiaulietės žurnalistės prisiminimai apie Sausio 13-ąją prie Parlamento Vilniuje.

Stonienė, Rita. Vieno autobusiuko istorija / Rita Stonienė. - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 2011, saus. 12, p. 5.
Istorinėmis 1991 m. sausio dienomis Lietuvos laisvės gynėjus iš Panevėžio į Vilnių - ginti parlamento - vežusio autobusiuko keleivių J. Dičienės, P. Karoblio ir V. Žemėčio prisiminimai.