Bojko L. „Jelcyn - tak, Gorbaczow - nie“ : [apie demonstraciją Maskvoje prieš SSRS agresiją Lietuvoje] // Gazeta Wyborcza. - 1991, 21 stycz., p. 1.

Borkowicz J., Sochacki W. Barykady w Wilnie // Gazeta Wyborcza. - 1991, 16 stycz., p. 5.

Borkowicz J. Pierwsza krew za Wilno // Gazeta Wyborcza. - 1991, 21 stycz., p. 4.

Brunia M. Najazd na Wilno // Gazeta Wyborcza. - 1991, 12-13 stycz., p. 4.

Do pisarzy litewskich; Do pisarzy świata : [Lenkijos rašytojų sąjungos kreipimasis į Lietuvos ir viso pasaulio rašytojus dėl tragiškų įvykių Vilniuje, 1991 m. sausio mėn.] // Tygodnik Powszechny. - 1991, 3 lutego, p. 8.

Gorbaczow: Nic nie wiedziałem : [apie sausio 13 d. įvykius Lietuvoje] // Gazeta Wyborcza. - 1991, 25 stycz., p. 1.

Holzer J. Powracająca fala komunizmu : [pokalbis su J. Holceriu apie sovietų kariuomenės agresiją Lietuvoje] // Gazeta Wyborcza. - 1991, 15 stycz., p. 9.

Interwencja na Litwie // Gazeta Wyborcza. - 1991, 12-13 stycz., p. 1.

Jedno słowo : Litwa // Gazeta Wyborcza. - 1991, 14 stycz., p. 1, 2.

Krzemień E. Michnikiem na Litwę : [lenkų žurnalisto įspūdžiai apie įvykius Vilniuje] // Gazeta Wyborcza. - 1991, 16 stycz., p. 5.

Kulikowski S. Litwa - czas krwi! // Gazeta Współczesna. - 1991, 18-20 stycz., p. 1, 3.

Lętowski M. Litewska lekcja // Ład. - 1991, 27 stycz., p. 1, 2.

Litwa w żałobie // Gazeta Współczesna. - 1991, 17 stycz., p. 1, 2.

Michnik A. Scenariusze wileńskie // Gazeta Wyborcza. - 1991, 16 stycz., p. 1, 8.

Narbutt M. Strzały w Wilnie // Rzeczpospolita. - 1991, 12-13 stycz., p. 1.

Nie ma usprawiedliwienia dla użycia siły : [užsienio šalių reakcija į įvykius Lietuvoje] // Rzeczpospolita. - 1991, 15 stycz., p. 7.

Oświadczenia : [Lenkijos visuomeninių ir politinių organizacijų pareiškimai, smerkiantys SSRS okupaciją ir kruvinąjį smurtą Lietuvoje] // Gazeta Współczesna. - 1991, 15 stycz., p. 2.

Oświadczenia Sejmu i Senatu : [Lenkijos Seimo ir Senato pareiškimas dėl įvykių Lietuvoje] // Rzeczpospolita. - 1991, 12-13 stycz., p. 2.

Paetz J. Słowo pasterskie o solidarności z Litwą : [Lomžos vyskupo laiškas tikintiesiems dėl tragiškų įvykių Lietuvoje] // Tygodnik Powszechny. - 1991, 3 lutego, p. 3.

Polacy i Litwini razem : [apie Lietuvos užsienio reikalų ministro A. Saudargo ir Aukščiausiosios Tarybos deputato Č. Okinčyco spaudos konferenciją Varšuvoje] // Rzeczpospolita. - 1991, 15 stycz.

Polska - Litwa : [apie Lenkijos politinių ir visuomeninių organizacijų reakciją į sausio 13 d. įvykius Lietuvoje] // Gazeta Wyborcza. - 1991, 15 stycz., p. 3.

Przeciwko interwencji na Litwie : [apie protestus ir demonstracijas Lenkijoje dėl sausio 13 d. įvykių Lietuvoje] // Rzeczpospolita. - 1991, 15 stycz., p. 2.

Pytlakowski P. Obrona Wilna : ludzie w małym kraju też mają prawo do strachu // Przegląd Tygodniowy. - 1991, 27 stycz., p. 1, 12.

Reakcje zagraniczne // Rzeczpospolita. - 1991, 12-13 stycz., p. 7.

Rejt J. Protest : [Lenkijos ukrainiečių sąjungos pirmininko protestas prieš sovietų kariuomenės agresiją Lietuvoje, 1991 m. sausio mėn.] // Tygodnik Powszechny. - 1991, 3 lutego, p. 8.

Sienkiewicz J. Potępiamy interwencję : [pokalbis su Lietuvos lenkų sąjungos pirmininku apie SSRS agresiją Lietuvoje 1991 m. sausio mėn.] // Ład. - 1991, 3 lutego, p. 1.

Sitarskienė A. Sūneli. Tėvynė tave šaukia : [sausio 13 d. įvykių Vilniuje atgarsiai Lenkijoje] // Aušra. - 1991, Nr. 2, p. 8-14.

Skubiszewski K. Nasza polityka się nie zmienia : [pokalbis su Lenkijos užsienio reikalų ministru] // Rzeczpospolita. - 1991, 15 stycz., p. 1, 7.

Sochacki W. Wojsko ma wolną rękę // Gazeta Wyborcza. - 1991, 16 stycz., p. 1.

Szeremietiew R. Ocena wydarzeń w Wilnie : [apie 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje] // Głos. - 1991, Nr. 2, p. 48-51.

Szyndzielorz K. Zajazd na Litwie : mur ludzi stanął w Wilnie naprzeciw uzbrojonym komandosom // Przegląd Tygodniowy. - 1991, 20 stycz., p. 1, 13.

Thom F. Na Litwie scenariusz Moskwy zakończył się niepowodzeniem : [pokalbis su F. Thom apie 1991 m. saus. 13 d. įvykius Vilniuje] // Orientacja na Prawo. - 1991, Nr. 2-3, p. 16-18.

Unger L. Litwa - próba ważniejsza dla świata : [apie užsienio šalių reakciją į sausio 13 d. įvykius Lietuvoje] // Gazeta Wyborcza. - 1991, 15 stycz., p. 1.

Uzdila A. Varšuva solidari : [apie sausio 15 d. piketą prie SSRS ambasados Lenkijoje] // Aušra. - 1991, Nr. 2, p. 15-21.

Wersja z Mokswy : wydarzenia na Litwie // Rzeczpospolita. - 1991, 15 stycz., p. 7.

Wilno zamarłe w bólu // Gazeta Współczesna. - 1991, 21 stycz., p. 1, 3.

Zachód rozważa środki nacisku na Moskwę // Rzeczpospolita. - 1991, 19-20 stycz., p. 7.