Kukarskis, Vytautas. Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena // Gimtoji žemė. - 1992, saus. 7.

Paminėta aukų diena : [apie renginius Ukmergės raj.] // Gimtoji žemė. - 1993, saus. 16, p. 1.

Rytoj - Laisvės gynėjų diena. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 1993, saus. 12, p. 1.

“Sausio 12 dieną…” : [informacija apie renginius Ukmergėje] // Gimtoji žemė. - 1993, saus. 9, p. 1.

“Gedulingą Sausio 13-ąją…” : [minėjimas Šešuolių pagrindinėje mokykloje] // Gimtoji žemė. - 1994, saus. 15, p. 1.

Markevičienė, Daiva. Mintys apie Sausio 13-ąją. - Iliustr. // Ukmergės diena. - 1995, saus. 14, p. 2.

Nulenkime galvas atmindami… : [informacija apie renginius Ukmergėje]. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 1995, saus. 12, p. 1.

Stankevičius, Vincas. Sveikinimai Sausio 13-osios savanoriams. - Iliustr. // Ukmergės diena. - 1995, saus. 11, p. 1.

Vasaris, Julius. Kritusiems už laisvę : [minėjimas Vidiškių vid. mokykloje] // Gimtoji žemė. - 1995, saus. 17, p. 1.

Jastramskienė, Loreta. Susitikimas su Sausio 13-osios liudininkais : [minėjimas Ukmergėje]. - Iliustr. // Ukmergės diena. - 1996, saus. 17, p. 1.

Kazielienė, Genovaitė. Apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu : [V.Mulevičius, aktyvus Sausio tryliktosios brolijos Ukmergės skyriaus narys]. - Portr. // Gimtoji žemė. - 1996, gruod. 31, p. 4.

Klemenskaitė, Silva. “Laisvės gynėjų dieną…” : [minėjimas Šventupės kultūros namuose] // Ukmergės diena. - 1996, saus. 17, p. 1.

Pupšys, Vytautas. Penkeri metai po karinės agresijos (1991 m. sausio 11-13 d.) // Ukmergės diena. - 1996, saus. 13, p. 2.

Ramanauskas, Vaclovas. Sausio tryliktoji // Ukmergės diena. - 1996, saus. 13, p. 2.

Sausio 13-ajai atminti : [informacija apie renginius Ukmergėje] // Ukmergės diena. - 1996, saus. 13, p. 1.

Sausio 13-oji nepamiršta : [minėjimas Ukmergėje]. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 1996, saus. 16, p. 1.

Steiblys, Edmundas. Sausio 13-osios paminėjimas rajono miesteliuose // Ukmergės diena. - 1996, saus. 17, p. 1.

Kvietkauskaitė, Regina. Laisvės gynėjų dienai : [Ukmergėje vyksiantys renginiai]. - Iliustr. // Ukmergės diena. - 1997, saus. 9, p. 1.

Paminėta Laisvės gynėjų diena : [Ukmergėje] // Gimtoji žemė. - 1997, saus. 14, p. 1.

Pūkas, Albertas. Sausio 13-ąją prisiminus // Gimtoji žemė. - 1997, saus. 11.

Renginiai Laisvės gynėjų dienai : [Ukmergėje] // Ukmergės diena. - 1997, saus. 11, p. 1.

Renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai : [Ukmergėje] // Gimtoji žemė. - 1997, saus. 11, p. 1.

Stankevičiūtė, Ineta. Sausio 13-oji - malda ir šūviai buvo šalia : [apie ukmergiškę V.Kaselienę, kuriai įteiktas Sausio 13-osios atminimo medalis]. - Iliustr. // Ukmergės diena. - 1997, saus. 23, p. 1, 4.

Stankevičiūtė, Ineta. Vienybės giesmė prie Nepriklausomybės laužo : [renginiai Ukmergėje]. - Iliustr. // Ukmergės diena. - 1997, saus. 14, p. 1.

“Antradienį invalidų bendrabutyje vyko Sausio 13-osios minėjimas…” // Ukmergės diena. - 1998, saus. 16, p. 1.

Jastramskienė, Loreta. Laisvės išsipildymo valanda : Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena. - Iliustr. // Ukmergės diena. - 1998, saus. 13, p. 1.

[Laisvės gynėjų dienos renginiai] / Ukmergės raj. savivaldybės Kultūros ir sporto skyrius // Ukmergės diena. - 1998, saus. 13, p. 1.

Paminėta tragiška sukaktis : [renginiai Ukmergėje] / A.Gavenausko fotoinformacija. - Iliustr. // Ukmergės diena. - 1998, saus. 16, p. 1.

Griškevičiūtė, Vaidotė. Sausio 13-osios pėdsakais : [apie Ukmergės “Šilo” vid. mokyklos mokytojų ir moksleivių išvyką į Vilnių, kur aplankė 1991 metų sausio 13-osios dienos tragiškų įvykių vietas] // Gimtoji žemė. - 1999, saus. 16, p. 2.

Saja, Kazys. Mūsų laisvės kaina : Sausio 13-osios atminimas. - Iliustr. // Ukmergės diena. - 1999, saus. 12, p. 2.

“Sostinėje vykusiuose Laisvės gynėjų dienos renginiuose…” : [ukmergiškiai dalyvavo Vilniuje vykusiuose renginiuose] // Gimtoji žemė. - 1999, saus. 16, p. 2.

2000-ieji, sausio 13 : [minėjimas Ukmergėje]. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2000, saus. 15, p. 1.

Minėjime degė simboliškas laužas : [minėjimas Ukmergėje]. - Iliustr. // Ukmergės žinios. - 2000, saus. 18, p. 2.

Pagerbė Laisvės gynėjų atminimą : [ukmergiškiai dalyvavo Vilniuje vykusiuose renginiuose] // Gimtoji žemė. - 2000, saus. 18, p. 2.

Apdovanojimai Tėvynės gynėjams : [apie ukmergiškį pensininką J.Klevinską, apdovanotą Sausio 13-osios atminimo medaliu] // Gimtoji žemė. - 2001, saus. 13, p. 1.

Paminėta Laisvės gynėjų diena : [renginiai Ukmergėje] // Gimtoji žemė. - 2001, saus. 13, p. 1.

Stundžytė, Zita. Su vėliava nešė savo tikėjimą : [apie ukmergiškį pensininką J.Klevinską, apdovanotą Sausio 13-osios atminimo medaliu]. - Iliustr. // Ukmergės žinios. - 2001, saus. 13, p. 2.

Griškevičius, Kęstutis. Prisimintas 1991-ųjų sausis : [minėjimas Ukmergėje] // Gimtoji žemė. - 2002, saus. 15, p. 1, 3.

Renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai : [Ukmergėje] // Gimtoji žemė. - 2002, saus. 12, p. 1.

Sausio įvykiai ukmergiškių atmintyje : [apie renginius]. - Iliustr. // Ukmergės žinios. - 2002, saus. 15, p. 1.

Stačkūnas, Gintautas. Ištvermės pagarba laisvės kovotojų atminimui : [ukmergiškiai dalyvavo Vilniuje vykusiame tradiciniame tarptautiniame bėgime "Gyvybės ir mirties keliu”] // Ukmergės žinios. - 2003, saus. 16, p. 2.

Ukmergiškiai dalyvauja bėgimuose : [ukmergiškiai dalyvavo Vilniuje vykusiame tradiciniame tarptautiniame bėgime "Gyvybės ir mirties keliu”] // Gimtoji žemė. - 2003, saus. 16, p. 3.

Bėgikai pagerbė Sausio 13-osios aukas : [ukmergiškiai dalyvavo Vilniuje vykusiame tradiciniame tarptautiniame bėgime "Gyvybės ir mirties keliu”]. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2004, saus. 13, p. 1.

“Eskizai” pasiekė Seimą : [ukmergiškiai dalyvavo Seime vykusioje konferencijoje “Sausio 13-oji - Lietuvos istorinio atminimo kontekste”] // Ukmergės žinios. - 2004, vas. 3, p. 3.

Pagarbos ženklai ukmergiškiams : [apie Lietuvos nepriklausomybės Sausio tryliktosios brolijos Ukmergės skyriaus pirmininkės N.Kaselienės dalyvavimą Seimo iškilmingame posėdyje, kelių ukmergiškių apdovanojimą Sausio 13-osios atminimo medaliais]. // Ukmergės žinios. - 2004, saus. 13, p. 1.

Pagerbti Laisvės gynėjai : [apie renginius Ukmergėje, Seime, Prezidentūroje]. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2004, saus. 15, p. 1-2.

Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius informuoja : [apie Ukmergės muzikos mokykloje vyksiantį S.Stankūno koncertą “Viešpaties žingsniai”, skirtą Sausio 13-ajai] // Ukmergė. - 2004, saus. 9, p. 12.

Ukmergiškiai bėgo pagarbos didvyriams kelią : [ukmergiškiai dalyvavo Vilniuje vykusiame tradiciniame tarptautiniame bėgime "Gyvybės ir mirties keliu”]. - Iliustr. // Ukmergės žinios. - 2004, saus. 15, p. 3.

“Viešosios bibliotekos kraštotyros skyriuje...” : [eksponuojama paroda Sausio 13-osios aukoms atminti] // Gimtoji žemė. - 2004, saus. 13, p. 1.

Bataitienė, Zita. Kraštiečių jubiliejai ir Laisvės gynėjai nėra pamiršti : [apie Ukmergės viešosios bibliotekos Informacijos-bibliografijos skyriaus Kraštotyros skaitykloje veikiančias parodas, tarp kurių - A.Kiškio fotografijų paroda, skirta Sausio 13-osios įvykiams] // Ukmergės žinios. - 2005, saus. 15, p. 6.

Bėgimą skyrė žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti : [ukmergiškiai dalyvavo Vilniuje vykusiame tradiciniame tarptautiniame bėgime "Gyvybės ir mirties keliu”]. - Iliustr. // Ukmergės žinios. - 2005, saus. 13, p. 1.

Medalis dar vienam ukmergiškiui : [ukmergiškis, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo vyriausiosios valdybos skyriaus viršininkas D.Žukauskas apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu] // Ukmergės žinios. - 2005, saus. 15, p. 2.

Pagerbė ir ukmergiškiai : [ukmergiškiai dalyvavo Vilniuje vykusiame tradiciniame tarptautiniame bėgime "Gyvybės ir mirties keliu”]. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2005, saus. 13, p. 3.

Sausio 13-osios minėjime Seime dalyvauja ir ukmergiškiai // Ukmergės žinios. - 2005, saus. 13, p. 1.

Gudeliauskas, Juozas. Žemaitkiemiečiai minėjo Sausio 13-ąją : [apie Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Žemaitkiemio filiale vykusį renginį] // Gimtoji žemė. - 2006, saus. 17, p. 5.

Istorinę sukaktį pagerbė bėgimu : [apie Vilniuje vykusį tradicinį penkioliktąjį tarptautinį pagarbos bėgimą Gyvybės ir mirties keliu Sausio 13-ąją žuvusiems už Lietuvos laisvę kovotojams atminti, kuriame dalyvavo ir grupė bėgikų iš Ukmergės] // Ukmergės žinios. - 2006, saus. 10, p. 2.

"Laisvės gynėjų diena…" : [apie Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinėje mokykloje vykusį renginį, skirtą Sausio 13-osios įvykiams atminti, kuriame savo išgyvenimus pasakojo 1991-ųjų sausio įvykių liudininkas A.Aukštuolis] // Gimtoji žemė. - 2006, saus. 19, p. 1.

Laisvės gynėjų dieną - minėjimas ir išvyka į Vilnių : [apie Ukmergėje vykusius renginius, skirtus Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 15-osioms metinėms paminėti]. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2006, saus. 17, p. 1, 3.

Paminėtos Sausio 13-osios metinės : [apie Ukmergėje vykusius renginius, skirtus Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 15-osioms metinėms paminėti]. - Iliustr. // Ukmergės žinios. - 2006, saus. 17, p. 5.

Pėšina, Arvydas. Brolijos narius vienija tragiški Sausio 13-osios įvykiai : [apie Sausio 13-osios brolijos Ukmergės skyrių (vadovė N.Kaselienė), kuriam priklauso 204 nariai, aktyviai dalyvavę ginant šalies nepriklausomybę. Tarp jų Vyčio kryžiaus ordinu ir Sausio 13-osios atminimo medaliu apdovanotas V.Mulevičius, Sausio 13-osios medaliais apdovanoti, nukentėję Sausio įvykių metu - R.Aukštuolis, V.Kaselienė, B.Tiškevičienė bei daugelis kitų; apie minėtos organizacijos narių dalyvavimą įvairiuose Sausio 13-ąjai skirtuose renginiuose] // Ukmergės žinios. - 2006, saus. 12, p. 2, 4.

"Sausio 8-ąją Vilniuje…" : [apie Vilniuje vykusį XV tradicinį tarptautinį pagarbos bėgimą "Gyvybės ir mirties keliu", skirtą Sausio 13-ąją žuvusių už Lietuvos laisvę kovotojų atminimui paminėti, kuriame dalyvavo ir bėgikai iš Ukmergės] // Gimtoji žemė. - 2006, saus. 10, p. 1.

Dalyvavo beveik 3 tūkstančiai : [apie šešioliktą kartą Vilniuje vykusį bėgimą “Gyvybės ir mirties keliu”, skirtą Sausio 13-osios aukoms atminti, kuriame dalyvavo ir bėgikai iš Ukmergės – G.Staškūnas, J.Songaila, V.Meška bei daugelis kitų]. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2007, saus. 16, p. 5.

Griškevičiūtė, V. Žuvusiųjų atminimas - moksleivių delnuose : [apie Antano Smetonos gimnazijos bendruomenei kasmet pristatomas istorijos mokytojos ekspertės D.Sinkevičienės paruoštų antrųjų klasių gimnazistų sukurtas teatralizuotas kompozicijas Sausio 13-osios įvykių tema]. - Iliustr. // Ukmergės žinios. - 2007, saus. 13, p. 2.

Kieno dovana, neužsiminė : [apie prie Laisvės paminklo vykusį Sausio 13-osios - Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimą]. - Iliustr. // Ukmergės žinios. - 2007, saus. 16, p. 1.

Pagerbė žuvusius už laisvę : [apie Dukstynos pagrindinėje mokykloje vykusį Sausio 13-osios - Laisvės gynėjų dienos minėjimą, kurio metu šeštų klasių moksleiviai dalyvavo "Šviesos ir ugnies" akcijoje; apie mokyklos bendruomenės dalyvavimą VšĮ "Drąsinkime ateitį" ir Lietuvos sąjūdžio paskelbtoje pilietinėje akcijoje "Jaunimas: už laisvę!", kurios pagrindinis tikslas - tylos minute pagerbti žuvusiuosius už laisvę]. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2007, saus. 13, p. 4.

Stačkūnas, Gintautas. Įsiliejome į gyvąją upę : [apie šešioliktą kartą Vilniuje vykusį bėgimą “Gyvybės ir mirties keliu”, skirtą Sausio 13-osios aukoms atminti, kuriame dalyvavo ir bėgikai iš Ukmergės – J.Kupinas, J.Songaila, V.Meška bei daugelis kitų]. - Iliustr. // Ukmergės žinios. - 2007, saus. 16, p. 2.

Susitikimas muziejuje : [apie Ukmergės kraštotyros muziejuje vykusį susitikimą su Sausio 13-osios brolijos nariais, kuriems vadovauja N.Kaselienė; dalyvavo rajono literatė Z.Stunžėnienė, Sausio 13-osios medalio ir Vyčio kryžiaus IV laipsnio ordino kavalierius V.Mulevičius, Sausio 13-osios įvykių dalyvė G.Grigaliūnienė bei daugelis kitų]. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2007, saus. 16, p. 5.

"Veprių vidurinės mokyklos…" : [apie Ukmergės rajone Veprių vidurinės mokyklos tolerancijos ugdymo centre vykusią pilietinę akciją "Jaunimas: už Laisvę", skirtą Sausio 13-osios įvykiams paminėti] // Gimtoji žemė. - 2007, saus. 16, p. 1.