Pintveris, Aloyzas. Lietuvos Laisvės gynėjų diena. Blogis ir gėris neturi tautybės // Kalvotoji Žemaitija. - 1993, saus. 13, p. 1, 4.

Puplauskis, Vytautas. Tos dienos šlovė neišblės : [Nepriklausomybės akto signataro raginimas minėti šią datą ir kvietimas į renginius] // Kalvotoji Žemaitija. - 1994, saus. 12, p. 2.

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena : [Telšių raj. savivaldybės kvietimas į minėjimą] // Kalvotoji Žemaitija. - 1997, saus. 10, p. 1.

Šatkauskienė, Irena. Mūsų gyvoji atmintis : [apie renginius] // Kalvotoji Žemaitija. - 1997, saus. 18, p. 5.

Jonušas, Augustinas. Paminėta Laisvės gynėjų diena : [apie renginius] // Kalvotoji Žemaitija. - 1998, saus. 15, p. 1.

Rytoj - Laisvės gynėjų diena : [rajono savivaldybės kvietimas į minėjimo renginius] // Kalvotoji Žemaitija. - 1999, saus.12, p. 1.

Jonušas, Augustinas. Iškilmingai paminėta Laisvės gynėjų diena // Kalvotoji Žemaitija. - 2000, saus. 15, p. 1.

Repšienė, Genovaitė. Paminėtos devintosios Sausio 13-osios metinės // Penktadienio žemaitis. - 2000, saus. 21, p. 1.

Repštienė, Genovaitė. Tą naktį : [kvietimas į minėjimą] // Kalvotoji Žemaitija. - 2000, saus. 13, p. 1.

Urbonas, Kęstutis. Devintosios Laisvės gynėjų metinės // Telšių žinios. - 2000, saus. 18, p. 1, 2.

Ginčauskytė, Asta. Laisvės gynėjų diena paminėta ir Telšiuose // Telšių žinios. - 2001, saus. 16, p. 3, 4.

Ivoncius, Alvydas. Paminėtas Laisvės dienos dešimtmetis : [apie renginius]. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2001, saus. 16, p. 1

Paminėta Laisvės gynėjų diena // Telšių žinios. - 2002, saus. 15, p. 1, 2.

Arlauskienė, Audra. Nepamiršome Laisvės gynėjų : [renginiai Mitkaičių pagr. mokykloje] // Kalvotoji Žemaitija. - 2003, saus. 16, p. 4.

Gureckaitė, Kornelija. Išliks mūsų širdyje : [minėjimas Vincento Borisevičiaus katalikiškoje gimnazijoje] // Kalvotoji Žemaitija. - 2003, saus. 16, p. 4.

Kasparavičiūtė, Donata. Paminėta Sausio 13-oji // Penktadienio žemaitis. - 2003, saus. 17, p. 7.

Katutytė, Laima, Arlauskienė, Audra. Paminėta Laisvės gynėjų diena : [renginiai “Kranto” vid. mokykloje bei Mitkaičių pagr. mokykloje] // Telšių žinios. - 2003, saus. 17, p. 1, 6.

Tylūnas, Vytenis. Priminė tragiškus sausio įvykius // Kalvotoji Žemaitija. - 2003, saus. 11, p. 3.

Andriuška, Marius. Degė Atminimo laužai // Kalvotoji Žemaitija. - 2004, saus. 15, p. 1.

Mokėkime gyventi Laisvėje : [minėjime liudininkai dalijosi prisiminimais, septyni telšiškiai apdovanoti Sausio 13-osios atminimo medaliais] // Telšių žinios. - 2004, saus. 16, p. 3.

Šepikaitė, Jurgita. Laikas neištrynė Lietuvai svarbių įvykių : [apie minėjimą] // Penktadienio žemaitis. - 2004, saus. 16, p. 2.

Telšių vyskupo Jono Borutos SJ žodis Sausio 13-osios - Laisvės gynėjų dienos proga // Kalvotoji Žemaitija. - 2004, saus. 13, p. 1, 3.

Akavickienė, Giedra. Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu : [Telšių raj. policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas V.Jankauskas apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu]. - Portr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2005, saus. 18, p. 1.

Budginaitė, Ligita. Laisvės gynėjų diena // Penktadienio žemaitis. - 2005, saus. 21, p. 4.

Įvykių svarbą suvokė tik atsiimdamas apdovanojimą : [Telšių raj. policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas V.Jankauskas apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu]. - Portr. // Telšių žinios. - 2005, saus. 21, p. 2.

Jokubauskienė, Leokadija. Vardan tos Lietuvos : [minėjimas Varniuose] // Telšių žinios. - 2005, saus. 18, p. 5.

Juozapavičienė, Jolanta. Paminėta Sausio 13-oji // Telšių žinios. - 2005, saus. 18, p. 5.

Lukštienė, Jūratė. Degė Atminimo laužas // Kalvotoji Žemaitija. - 2005, saus. 15, p. 1.

Lukštienė, Jūratė. Naujas žvilgsnis į Sausio 13-ąją : [pristatyta knyga “1991 sausio13. Pasaulis žvelgia į Lietuvą”] // Kalvotoji Žemaitija. - 2005, vas. 1, p. 5.

Andriuška, Marius. Laužas ir salvės Sausio 13-ajai atminti : [Žemaitijos sostinėje iškilmingai paminėtos Lietuvos laisvės gynėjų dienos metinės]. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2006, saus. 17, p. 1.

Kakanauskienė, Elė. Prie laužo : [apie Sausio 13-osios minėjimą Gedrimų pagrindinėje mokykloje] // Kalvotoji Žemaitija. - 2006, saus. 17, p. 3.

Lauraitis, Algimantas. "Jautėme pagarbą ir dėmesį" : [Lietuvos laisvės gynėjų Sausio 13-osios brolijos Telšių skyriaus nariai dėkingi Savivaldybei už parodytą dėmesį] // Kalvotoji Žemaitija. - 2006, saus. 17, p. 3.

Katutytė, Laima. Paminėta Laisvės gynėjų diena : [Sausio 13-osios proga atidaryta fotografijų paroda, uždegtas atminimo laužas, vyko minėjimas]. - Iliustr. // Telšių žinios. - 2006, saus. 17, p. 1, 4.

Šatkauskienė, Irena. "Mes - maža dalelė šalies Lietuvos" : [apie Sausio 13-osios minėjimą Nevarėnų vid. mokykloje]. - Iliustr. // Penktadienio žemaitis. - 2006, saus. 20, p. 8.

Gražulis, Petras. Atmintis : [Seimo nario P.Gražulio straipsnis, skirtas Sausio 13-osios 15 metų sukakčiai]. - Portr. // Penktadienio žemaitis. - 2006, saus. 13, p. 9.

Prisimenant Sausio 13-ąją : [apie tai, kad Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras G.Vagnorius Telšiuose dalyvavo Laisvės gynėjų dienos renginiuose; šia proga signataras telšiškiams dovanojo Nacionalinės filharmonijos orkestro koncertą]. - Iliustr. - "Penktadienio žemaičio" inf. // Penktadienio žemaitis. - 2007, saus. 19, p. 10.