Beivydas P. Kelio atgal nebuvo : Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena : [Nepriklausomybės partijos tarybos nario pamąstymai] // Gimtasis Rokiškis. - 1992, saus. 10.

Faktai, įvykiai, reziumė : [Lietuvos nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos kvietimas] // Gimtasis Rokiškis. - 1992, saus. 17.

Faktai, įvykiai, reziumė : [rokiškėnai apdovanoti Sausio 13-osios atminimo medaliu] // Gimtasis Rokiškis. - 1992, kovo 20.

Mažeikis, Jonas. Atviras ir nuoširdus pokalbis : V.Landsbergio viešnagė Rokiškyje : [vizito metu rokiškėnams įteikti Sausio 13-osios atminimo medaliai]. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 1992, bal. 17.

Stankevičiūtė, Raimonda. „Lietuva - laisvės paukšteli žaizdotas“ : reportažas : [iš renginių Rokiškio rajone, skirtų Laisvės gynėjų dienai]. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 1992, saus. 17.

Laisvė - tai atsakomybė Dievui ir žmonėms : mintys iš arkivyskupo Audrio J.Bačkio pamokslo Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Sausio 13-osios minėjimo proga // Gimtasis Rokiškis. - 1993, saus. 22.

Zibolienė, Dalia. Sausio 13-osios aukos suvienija tautą : [Laisvės dienos minėjimas prie Alvydo Matulkos kapo]. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 1993, saus. 22.

„Gyvensime ir kovosime jų šviesoje“ : Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena. - Iliustr.// Gimtasis Rokiškis. - 1994, saus. 13.

Pranckūnas, Vygandas. Prie Alvydo Matulkos kapo tylos minute pagerbėme Sausio 13-osios aukų atminimą. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 1994, saus. 18.

Kundelis, Romas. Krepšinio turnyre, skirtame Sausio 13-ajai // Gimtasis Rokiškis. - 1995, vas. 7.

„Gyvybės ir mirties“ keliu bėgo keli šimtai žmonių : [bėgime, skirtame žuvusiems už Lietuvos laisvę, dalyvavo ir rokiškėnai] // Gimtasis Rokiškis. - 1996, saus. 16.

Mažeikis, Jonas. „Gyvybės ir mirties keliu“ : [apie penktąjį tradicinį bėgimą, skirtą žuvusiems už Lietuvos laisvę pagerbti]. - Iliustr.// Gimtasis Rokiškis. - 1996, saus. 17.

Teatro rūmuose himną giedojo žiūrovai : [minėjimas Rokiškyje] // Gimtasis Rokiškis. - 1996, saus. 18.

Mažeikis, Feliksas. Laisvės gynėjų diena. Vilniuje : Sausio 13-osios minėjimai // Gimtasis Rokiškis. - 1997, saus. 16.

Mažeikis, Feliksas. Laisvės gynėjų diena. Obeliuose : Sausio 13-osios minėjimai // Gimtasis Rokiškis. - 1997, saus. 16.

Stasiūnienė, Zita. Laisvės gynėjų diena. Juodupėje : Sausio 13-osios minėjimai // Gimtasis Rokiškis. - 1997, saus. 16.

Zibolienė, Dalia. Laisvės gynėjų diena. Rokiškyje : Sausio 13-osios dienos minėjimai // Gimtasis Rokiškis. - 1997, saus. 16.

Kalpokaitė, Salvinija. Parodoje - miesto istorija : [parodoje „Iš Rokiškio miesto istorijos“ Viešosios bibliotekos skaitykloje pateikiama informacija ir apie Sausio 13-osios įvykius] // Rokiškio pragiedruliai. - 1998, liep. 24, p. 3.

Milaknienė, Reda. Ir mokiniams jau rūpi Lietuvos istorija : fotoreportažas iš minėjimo Rokiškyje // Gimtasis Rokiškis. - 1998, saus. 15.

Jovarauskas, Ričardas. Turnyras - Sausio 13-osios įvykiams atminti : [apie Obelių vaikų globos namų organizuotą šeštąjį tarprajoninį krepšinio turnyrą] // Gimtasis Rokiškis. - 2000, saus. 4, p. 1.

Zibolienė, Dalia. Paminėta Laisvės gynėjų diena : [rajono įstaigose ir organizacijose] // Gimtasis Rokiškis. - 2000, saus. 15, p. 1.

Zibolienė, Dalia. Sausio 13-osios savanoriai viešėjo pasienio ruožo mokykloje : [Šiaulių pasienio policijos rinktinės Rokiškio užkardos pareigūnai, gynę televizijos bokštą, viešėjo Lukštų pagrindinėje mokykloje] // Gimtasis Rokiškis. - 2000, saus. 13, p. 2.

Čepelytė, Audrė. Laisvės gynėjų diena - lyg velionis : [apie Sausio 13-ąją prieš 10 metų ir dabar] // Gimtasis Rokiškis. - 2001, saus. 13, p. 1, 3.

Baltuškaitė, Audronė. Nepriklausomybė ir valdžia vertinamos skirtingai : [apie 1991-ųjų metų sausio dienas, rokiškėnų dalyvavimą to meto įvykiuose] // Gimtasis Rokiškis. - 2002, saus. 12, p. 1-2.

Minėsime Laisvės gynėjų dieną : [renginių rajone programa] // Gimtasis Rokiškis. - 2003, saus. 11, p. 1.

Dūdaitė, Lina. Lietuvos blokados fondui rokiškėnai aukojo tūkstančius : [apie po Sausio įvykių rokiškėnų paaukotus pinigus nepriklausomybei ginti]. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2004, saus. 13, p. 1, 3.

Laisvės gynėjų diena : [Rokiškyje]. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2005, saus. 15, p. 1.

Minkevičienė, Aldona. Mažins atstumą tarp piliečių ir valdžios : [Rokiškio viešojoje bibliotekoje Pilietinės visuomenės institutas surengė diskusiją apie visuomenės pilietiškumą, skirtą Sausio 13-ajai paminėti]. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2005, saus. 13, p. 2.

Zibolienė, Dalia. Obeliuose tarptautinis turnyras : [apie vienuoliktąjį kartą vykusį tarptautinį krepšinio turnyrą „Nepriklausomybės taurė“, skirtą Sausio 13-ajai paminėti] // Gimtasis Rokiškis. - 2005, kovo 15, p. 5.

Baltuškaitė, Audronė. Sausio 13-oji : padėka laisvės šaukliams ir laisvės vaikų eitynės : Nepriklausomybės aikštėje vakar liepsnojo atminties laužai, kaip ir tą Sausio 13-ąją prie Parlamento rūmų, Televizijos bokšto, radijo ir televizijos pastato : [apie Rokiškyje vykusius renginius Sausio 13 - osios nakties penkiolikos metų įvykiams paminėti]. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2006, saus. 14, p. 1, 4.

Milaknienė, Reda. Konkursas : [Rokiškio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius kviečia dalyvauti piešinių konkurse "Vaikai piešia laisvę", skirtą Sausio 13-ajai paminėti] // Gimtasis Rokiškis. - 2006, saus. 5, p. 6.

Milaknienė, Reda. Laisvės vaikai : [Rokiškyje į vyksiančias Sausio 13 - osios įvykių metines paminėti pakviesti dalyvauti rajono mokyklų moksleiviai gimę sausio mėnesį, kuriems šiais metais sueis penkiolika metų]. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2006, saus. 12, p. 6.

Milaknienė, Reda. Sausio 13-osios dvasia Nepriklausomybės aikštėje : [apie Rokiškyje organizuojamus renginius Laisvės gynėjų dienai pažymėti, viešojoje bibliotekoje rengiamą parodą, vaikų bibliotekoje vykstantį piešinių konkursinę parodą] // Gimtasis Rokiškis. - 2006, saus. 10, p. 2.

Zibolienė, Dalia. "Vaikai piešia laisvę" : [Rokiškio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje susumuoti konkursinės parodos "Vaikai piešia laisvę", skirtos Sausio 13-osios 15-osioms metinėms paminėti, rezultatai] // Gimtasis Rokiškis. - 2006, saus. 19, p. 6.

Mažeikis, Feliksas. Sausio 13-osios istorijos pamoka : [Obeliuose pradinukų mokytojos ir bibliotekos vedėjos iniciatyva surengtas Sausio 13-osios minėjimas, kuriame dalyvavo ir prisiminimais dalijosi F. Mažeikis] // Gimtasis Rokiškis. - 2007, saus. 16, p. 6.