Buzūnienė D. Atsigręžkim į praeitį su nauja viltim : [apie renginius Prienuose]. - Iliustr. // Naujas gyvenimas. - 1992, saus. 18, p. 1, 2.

Jonelienė, Birutė. Nugalėjo baimę : [Sausio 13-osios atminimo medaliu apdovanoti birštoniškiai P.Buzas ir V.Laukevičius]. - Iliustr. // Gėlupis. - 1992, vas. 7, p. 2.

Plioraitis I. Paminėta Sausio 13-oji : [Prienų ir Pakuonio bažnyčioje per šv. Mišias buvo melstasi už Lietuvos parlamento ir Nepriklausomybės gynėjus] // Gėlupis. - 1992, vas. 7, p. 2.

Tautos gynėjams atminti : [apie renginius Prienuose]. - Iliustr. // Naujas gyvenimas. - 1992, saus. 11, p. 1.

Valkauskienė O. Dvylikai mūsiškių - Sausio 13- osios gynėjo savanorio ženkliukai bei medaliai: [š m. balandžio 21d. Vilniuje vykusioje Lietuvos nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos moksleivių konferencijoje 12-kai jaunuolių (iš Prienų) buvo įteikti Sausio 13-osios atminimo medaliai] // Naujas gyvenimas. - 1992, geg. 2.

Aleksėjūnienė, Aldona. Žvėriškai išrauti iš gyvenimo // Naujas gyvenimas. - 1993, saus. 13, p. 1.

Girnius, Vincas. Paminėta Laisvės gynėjų diena : [renginiai Prienuose] // Gėlupis. - 1993, vas. 5, p. 2.

Valkauskienė, Onutė. Paminėta Laisvės gynėjų diena : [apie renginius] // Naujas gyvenimas. - 1993, saus. 16, p. 1.

Jokubauskas, Juozas. Kreivo veidrodžio atspindys : [prieniečiai dalyvavo renginiuose Vilniuje] // Gėlupis. - 1994, saus. 28, p. 3

Lenkiame galvas Laisvės gynėjų atminimu : [apie prieniečių dalyvavimą minėjimo renginiuose Vilniuje, Prienų kultūros rūmuose vykusį vakarą “Tikėki, Lietuva, mumis...”] // Gėlupis. - 1994, saus. 14, p. 1.

Paminėjo sausio 13-ąją : [renginiai Prienuose] // Naujas gyvenimas. - 1994, saus. 15, p. 1.

Ulozaitė, Nijolė Nekaltas kraujas : [minėjimas Prienuose] // Naujas gyvenimas. - 1995, saus. 11, p. 1.

Paminėjo Laisvės gynėjų dieną : [renginiai Pakuonyje] // Gėlupis. - 1996, saus. 18, p. 1.

Sausio 13-oji. Nulenkime galvas. - Iliustr. // Gyvenimas. - 1996, saus.13, p. 1.

Morkūnas, Pranas. [Rajono vicemeras primena Vyriausybės nutarimą, Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną iškelti valstybės vėliavą (be gedulo kaspinų)] // Gyvenimas. - 1997, saus. 11, p. 1.

Sausio 13-oji - rimties, susikaupimo, Lietuvos dvasios pergalės diena : [minėjimas Prienų kultūros rūmuose] // Gėlupis. - 1997, saus. 17, p. 1.

Sodaitytė, Rasa. Kuo man svarbi Sausio 13-oji : [Jiezno vid. mokyklos 6 a. klasės mokinių išvyka į Vilnių] // Gyvenimas. - 1998, saus. 24, p. 4.

Ališauskienė, Onutė. Seniūnijose : Balbieriškio : [minėjimas] // Gyvenimas. - 1999, saus. 16, p. 1.

Ališauskienė, Onutė. Seniūnijose : Išlauže : [minėjimas] // Gyvenimas. - 1999, saus. 16, p. 1.

Lazauskienė, Dalė. Aukos neužmirštos : [minėjimai Prienuose ir Birštone] // Gyvenimas. - 1999, saus. 16, p. 1.

Matulaitis, Antanas. Paminėta Laisvės gynėjų diena : [minėjimas Prienų kultūros centre] // Gėlupis. - 1999, saus. 19, p. 1.

Puskunigis, Vidmantas. Sausio 13-oji Birštone // Gyvenimas.- 2000, saus. 22, p. 3.

Sausio 13 - Laisvės gynėjų diena. // Gyvenimas. - 2000, saus. 12, p. 1.

Markūnienė, Stasė. Lietuva, Tu mums - viena...: [Laisvės gynėjų dienos dešimtmetis]. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2001, saus. 13, p. 1, 3.

Paminėjo Laisvės gynėjų dieną : [minėjimas Prienuose] // Gyvenimas. - 2001, saus. 17, p. 1.

Simanavičienė, Birutė. Išlaužiečiai Sausio 13-ąją paminėjo Juragiuose // Gyvenimas. - 2001, saus. 17, p. 2.

Ališauskienė, Ona. Seniūnijose: Balbieriškio : [minėjimas] // Gyvenimas. - 2002, saus. 16, p. 7.

Gustaitytė, Indrė. Laisvė už gyvybę brangesnė : [Veiverių vid. mokyklos mokinių ir mokytojų išvyka prie Juragių televizijos bokšto] // Gyvenimas. - 2002, saus. 19, p. 7.

Lietuva juos užklojo amžina laisve... : Justino Marcinkevičiaus žodis atsisveikinant su Sausio 13-osios aukomis Katedros aikštėje 1991 01 16. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2002, saus, 12, p. 1.

Popietė, skirta Sausio 13 -ajai - Birštone // Gyvenimas. - 2002, saus. 19, p. 3.

Šaltienė, Dainora. Rytoj - Laisvės gynėjų diena : Sausio 13-oji : [nuotrauka iš archyvo : 1991m. sausio 13 naktį Prienuose, prie pašto] // Gyvenimas. - 2002, saus. 12, p. 1.

Amžina pagarba Lietuvos Laisvės gynėjams : [minėjimas Prienų kultūros centre]. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2003, saus. 11, p. 1.

Laisvės gynėjų dieną : [minėjimas Birštone]. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2003, saus.18, p. 3.

Pagerbti žuvusieji už laisvę : [Birštone] // Naujasis Gėlupis. - 2003, saus.18, p. 5.

Vasiliauskienė, Marijona. Sausio 13-osios minėjimas Balbieriškyje // Naujasis Gėlupis. - 2003, saus. 18, p. 5.

Ališauskienė, Ona. “Juos pamiršti baisiau nei numirti” : [renginiai Balbieriškyje]. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2004, saus. 17, p. 2.

Atminimo valanda Prienų krašto muziejuje // Gyvenimas. - 2004, saus. 17, p. 2.

Grinkevičienė, Zita. Paminėjo ir specialiosios internatinės mokyklos mokiniai : [renginiai Jiezno specialiojoje internatinėje mokykloje] // Gyvenimas. - 2004, saus. 17, p. 2.

Kaminskas, Justinas. Atminimo laužas Stakliškėse : [renginiai]. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2004, saus. 17, p. 2.

Sausio įvykių atgarsiai iš arti. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2004, saus. 17, p. 2.

Strikauskienė, Rasma. Minėjimas prie laužo : [renginys Prienų krašto muziejaus kiemelyje]. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2004, saus. 17, p. 1.

Valkauskienė, Onutė. Laisvės gynėjų diena : [renginiai Prienuose]. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2004, saus. 17, p. 1.

Lazauskienė, Dalė. Paminėjo Sausio 13-osios metines : [Birštone]. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2005, saus. 15, p. 4.

Vasiliauskienė, Marijona. Paminėjo Sausio 13-ąją : [minėjimas Balbieriškio pagrindinėje mokykloje]. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2005, saus. 19, p. 1.

Duoblienė, Daiva. Niekas negali nugalėti tautos, einančios į Laisvę ir Nepriklausomybę : [apie Sausio 13-osios penkioliktųjų metinių paminėjimą Prienų rajono savivaldybėje]. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2006, saus. 18, p. 1.

Juronytė, Inga. Aktyviai dalyvavo Sausio 13-osios renginiuose : [birštoniškiai dalyvavo Laisvės gynėjų dienai skirtuose renginiuose Vilniuje ir kurorte surengtame minėjime]. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2006, saus. 21, p. 3.

Pilietiškumo pamokos : [sausio 13 d. Birštono vidurinėje mokykloje vyko pilietiškumo pamokos] / parengė R.Strikauskienė // Naujasis Gėlupis. - 2006, saus. 21, p. 3.

Sausio 13 - Laisvės Gynėjų diena : [šia proga Vilniuje surengtame tradiciniame bėgime dalyvavo prieniečiai bei birštoniečiai]. - "Gyvenimo" inf. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2006, saus. 11, p. 3.

Strikauskienė, Rasma. "Iš kiekvieno stiebiasi tėvynei gėlė" : [apie Sausio 13-osios įvykių 15-ųjų metinių minėjimą Prienuose]. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2006, saus. 18, p. 1.

Ulozaitė, Nijolė. "Vėliavą ne taip sunku iškelti…" : [apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius Lietuvoje ir mitingus Prienuose bei jų atgarsius rajoninėje spaudoje] // Gyvenimas. - 2006, saus. 14, p. 1.

Černevičiūtė, Nijolė. Sausio 13-oji atmintinose Vilniaus vietose : [apie Jiezno gimnazijos moksleivių ir pedagogų kelionę į Vilnių, kurios tikslas - Sausio 13-ąją paminėti aplankant atmintinas Vilniaus vietas]. - Iliustr.// Gyvenimas. - 2007, saus. 31, p. 5.

Konservatorių taurė prieniečiams : [Laisvės gynėjų dienos proga Tėvynės sąjungos, politinių kalinių ir tremtinių iniciatyva buvo suorganizuotos tinklinio varžybos 4x4, kurios vyko Birštono gimnazijos salėje / parengė] I.Juronytė // Naujasis Gėlupis. - 2007, saus. 20, p. 3.

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas / "Gyvenimo" inf. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2007, saus. 17, p. 3.

Minėsime Sausio 13-ąją - Laisvės gynėjų dieną : [apie 16-ąsias Sausio 13-osios minėjimo metines] / ELTA. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2007, saus. 13, p. 2.

Murauskaitė, Teresė. Sausio 13-oji prasmingai paminėta Birštone. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2007, saus. 17, p. 3.

Prisiminti Laisvės gynėjai : [Laisvės gynėjų diena Birštone / parengė] I.Juronytė // Naujasis Gėlupis. - 2007, saus. 20, p. 3.

Sinkevičiūtė, Roma. Kuklus Sausio tryliktosios paminėjimas : [Sausio 13-osios įvykių minėjimas Prienuose]. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2007, saus. 17, p. 3.

Šeškevičius, Vytautas. Tėvynės Sąjungos Birštono skyriaus taurės tinklinio turnyre, skirtame Sausio 13-osios aukoms paminėti : [Tėvynės sąjungos suorganizuotos tinklinio varžybos 4x4 vyko Birštono gimnazijos salėje, jose dalyvavo Birštono, Prienų ir Kauno sportininkai]. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2007, saus. 20, p. 8.

Abramavičienė, V. Istorijos pamoka / V. Abramavičienė ir A. Simanaitienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2008, saus. 19, p. 10.
Apie minėjimą, skirtą Laisvės gynėjų dienai paminėti, vykusį Prienų "Revuonos" vidurinėje mokykloje.

Ališauskienė, Ona. Laisvės gynėjų diena Šilavote // Gyvenimas. - 2008, saus. 16, p. 6.
Apie minėjimą, skirtą Laisvės gynėjų dienai paminėti, vykusį Šilavote.

A. J. Bačkis: ginkime šeimas ir jaunimą, kaip anuomet gynėme laisvę ir nepriklausomybę / parengta pagal ELTOS pranešimus. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2008, saus. 16, p. 2.
Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis aukojo šv. Mišias už Sausio 13-ąją prieš 17 metų žuvusius Laisvės gynėjus.

Istorinė atmintis gyva / ["Gyvenimo" inf.] // Gyvenimas. - 2008, saus. 16, p. 1.
Apie renginių ciklą, skirtą Laisvės gynėjų dienai paminėti, vykusį Prienų kultūros centre.

Krygerytė, Eglė. Kuklus Sausio 13-osios minėjimas. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2008, saus. 16, p. 4.
Apie renginių ciklą, skirtą Laisvės gynėjų dienai paminėti, vykusį Prienų kultūros centre.

Miliauskienė, Julė. Tų dienų užmiršti negalima. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2008, saus. 16, p. 4.
Apie Sausio tryliktosios minėjimą Prienų rajono Balbieriškio pagrindinėje mokykloje.

Murauskaitė, Teresė. Sausio 13-osios renginiai Birštone. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2008, saus. 19, p. 5.
Birštono bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, kultūros centre gimnazistai atliko literatūros ir muzikos kompoziciją "Tėvyne, mes - Laisvės vaikai", muziejuje vis kitoms lankytojų grupėms buvo rodomas dokumentinis filmas apie tragiškus Sausio 13-os įvykius.

Noreikienė, Rasa. Sausio 13-osios minėjimas Stakliškėse. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2008, saus. 16, p. 6.
Apie minėjimą, skirtą Laisvės gynėjų dienai paminėti, vykusį Prienų rajono Stakliškių vidurinėje mokykloje.

Vencius, T. Paminėjome Sausio 13-ąją / T. Vencius // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2008, saus. 19, p. 6.
Apie Sausio tryliktajai skirtą popietę Prienų rajono Naujosios Ūtos bibliotekoje.

Andrulevičienė, Onutė. Stakliškių vidurinėje mokykloje. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2009, saus. 17, p. 2.
Apie minėjimą, skirtą Laisvės gynėjų dienai paminėti, vykusį Prienų rajono Stakliškių vidurinėje mokykloje.

Andrulevičienė, Onutė. Žvakutės languose. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2009, saus. 17, p. 15.
Apie minėjimą, skirtą Laisvės gynėjų dienai paminėti, vykusį Prienų rajono Stakliškių vidurinėje mokykloje.

Duoblienė, Laima. Sausio 13-oji primena: Lietuva gyvuos!. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2009, saus. 17, p. 2.
Apie minėjimą, skirtą Laisvės gynėjų dienai paminėti, vykusį Prienų kultūros centre.

Ferevičienė, Asta. Jie buvo tokie jauni… - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2009, saus. 17, p. 15.
Laisvės gynėjų dienos minėjimas Birštono gimnazijoje ir J. Basanavičiaus aikštėje.

Juronytė, Inga. Paminėta Laisvės gynėjų diena. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2009, saus. 17, p. 6, 15.
Apie Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginius Birštone.

Kuzminskienė, Zita. Paminėta Sausio 13-oji. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2009, saus. 17, p. 1-2.
Apie minėjimą, skirtą Laisvės gynėjų dienai paminėti, vykusį Prienų kultūros centre.

Liudijimai gyvi atmintyje… - Iliustr. // Gyvenimas. - ISSN 1648-0392. - 2009, saus. 17, p. 6.
Laisvės gynėjų dienos renginiai Birštone prasidėjo gimnazijoje, J. Basanavičiaus aikštėje šauliai iškėlė valstybinę vėliavą, vėliau žmonės dalyvavo Šv. Mišiose, muziejuje aplankė parodą, žiūrėjo filmą apie 1991 metų įvykius.

Liutkevičienė, Irena. Žvakutės languose. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2009, saus. 17, p. 2.
Apie Laisvės gynėjų dienos paminėjimą Balbieriškio pagrindi­nėje mo­kykloje. Tą rytą mokyklos languo­se sužibo atminties žvaku­tės, vėliau mo­kyklos aktų salėje prasi­dėjo žu­vu­siųjų pagerbi­mo ceremo­nija. Mo­ki­nių pasiunti­niai uždegė atmi­ni­mo žvaku­tes Balbieriškio kapinėse prie paminklo žu­vu­siesiems už Lietu­vos lais­vę. Antro­ji pi­lieti­nės pamo­kos dalis bu­vo skirta Vincui Kudirkai.

Lukjančiuk, Anelė. Paminėjo Laisvės gynėjų dieną // Gyvenimas. - 2009, saus. 17, p. 2.
Į pilietinę akciją „Jaunimas: UŽ LAISVĘ“ atsiliepė Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos mokiniai, mokytojai, seniūnijos ir kitų įstaigų darbuotojai.

Mieldažys, Modestas. Krepšinio varžybos // Gyvenimas. -2009, vas. 11, p. 3.
Apie Prienų rajono Klebiškio pagrindinėje mokykloje vykusias tradicines krepšinio varžybas Laisvės gynėjų dienai paminėti. Varžybose dalyvavo Išlaužo, Jiezno ir Klebiškio moksleivių komandos.

Sabanskienė, Daiva. Žvakutės languose. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2009, saus. 17, p. 2.
Prienų „Ąžuo­lo“ pagrindi­nėje mo­kyklo­je pamo­kos prasi­dėjo Lais­vės gy­nėjų dienai pami­nėti skirta pi­lieti­ne akci­ja „Atmintis gy­va, nes liu­di­ja“.

Sipavičienė, Irena. Žvakutės languose // Naujasis Gėlupis. - 2009, saus. 17, p. 2, 15.
Apie Laisvės gynėjų dienos paminėjimą Jiezno gimnazijoje. Tą rytą mokyklos languo­se sužibo atminties žvaku­tės, vėliau Jiezno kultūros centro salėje rinkosi tie, kam svarbi ši diena, pasidalinta skaudžiais tų įvykių prisiminimais.

Žvakutės languose. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2009, saus. 17, p. 2, 15.
Apie Laisvės gynėjų dienos minėjimą Prienų rajono Balbieriškio pagrindinėje mokykloje, Jiezno gimnazijoje, Prienų "Ąžuolo" pagrindinėje mokykloje, Stakliškių vidurinėje mokykloje.