Ištryškusio kraujo krešulys : [apie renginius]. - Iliustr. // Atgimimas. - 1992, Nr. 2, p. 1.

Kaltenis V. Relikvijos : [šiandien Valstybės muziejuje atidaroma Sausio 13-osios įvykių ekspozicija]. - Portr. // Tiesa. - 1992, saus. 12, p. 2.

Landsbergis, Vytautas. Vytauto Landsbergio kalba, pasakyta 1992 m. sausio 13 d. 2 val. nakties Nepriklausomybės aikštėje // Šiaurės Atėnai. - 1992, saus. 17, p. 2.

Survilaitė A. Paroda Valstybės muziejuje : [“Laisvės kelias”, skirta Sausio 13-ajai] // Apžvalga. - 1992, saus. 25-31, p. p. 4.

Apdovanojimai Lietuvos baltarusiams : [apie Sausio 13-osios atminimo medalių įteikimą grupei Lietuvos baltarusių]. - Iliustr. // Tiesa. - 1994, kovo 25, p. 1; Lietuvių godos. - 1994, balandis.

Juršėnas, Česlovas. Visi buvom vienoj pusėj : Seimo pirmininko Česlovo Juršėno kalba Seimo posėdyje sausio 13 d. // Tiesa. - 1994, saus. 14, p. 4.

Kulakauskas, Juozas. Už laisvę kritę - mumyse gyvi : [apie renginius Vilniuje]. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 1994, saus. 15, p. 1.

Svirbutavičiūtė, Aldona. Sausio 13-osios atminimas : vakar įvyko Lietuvos Respublikos Seimo posėdis, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti. - Iliustr. // Tiesa. - 1994, saus. 14, p. 1, 2.

Brazauskas, Algirdas. Tauta nenugalima, kai apsisprendžia : Lietuvos Respublikos Prezidento kalba iškilmingame Seimo posėdyje, skirtame Laisvės gynėjų dienai paminėti, 1995 m. sausio 13 d. // Atgimimas. - 1995, saus. 18, p. 1.

Budraitytė, Daiva. EdBa : [Apie Sausio 13-osios įvykių minėjime atliktą 14-os autorių dedikaciją savo Mokytojui - E.Balsiui variacijos EdBa tema] // Literatūra ir menas. - 1995, saus. 21, p. 14.

Čižinauskaitė, Greta. 1991-ųjų sausį prisimenant // Kauno diena. - 1995, saus. 13, p. 8.

Jauniškis, Kęstutis. Ketveri metai nuo tragiškojo sausio : vienybės pasigedo ir šalies Prezidentas, ir nukentėjusieji nuo sovietų armijos : [apie iškilmingą Seimo posėdį, renginius Vilniuje]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1995, saus. 14, p. 1, 2.

Karaliūtė, Rasa. Paminėti tragiškieji sausio įvykiai : [apie renginius Vilniuje]. - Iliustr. // Diena. - 1995, saus. 14, p. 1, 2.

Landsbergis, Vytautas. Aiškumas : [kalbos Seimo iškilmingame posėdyje ištrauka] // Lietuvos aidas. - 1995, saus. 14, p. 5.

Aukštaitytė, Nika. Skulptūrų paroda, skirta Sausio 13-ajai : [apie J.Genevičiaus darbus, Vilnius]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1996, saus. 12, p. 12.

Babickas, Darius. Išleista dar viena proginė moneta : [Sausio 13-osios atminimui]. - Iliustr.// Lietuvos aidas. - 1996, saus. 11, p. 3.

Bačkis, Audrys Juozas. Daugiau jaunos vilties! : Vilniaus Arkivyskupo A.J.Bačkio pamokslas Vilniaus arkikatedroje 1996 m. sausio 13 dieną // Dienovidis. - 1996, saus. 26, p. 6.

Burbaitė, Lina, Jansonaitė, Simona. Nėra didesnės ir brangesnės aukos už tą, kuri aukojama Tėvynei : Vilniuje praėjusį savaitgalį surengta daug renginių Sausio 13-ajai paminėti. Deja, žuvusiųjų pagerbimo dienos kai kam tapo tik pigaus politinio pasipelnymo šaltiniu. - Iliustr. // Diena. - 1996, saus. 15, p. 1, 2.

Intas, Algirdas Augustinas. Lietuvos laisvės garantas - laisvės trokštanti ir pasiryžusi ją ginti lietuvių tauta : [kalba, pasakyta minint 1991-ųjų sausio 13-osios įvykius Kaune] // Tautininkų žinios. - 1996, saus. 27.

Juršėnas, Česlovas. Lietuva buvo, yra ir bus : Česlovo Juršėno kalba Seime per iškilmingą posėdį, skirtą penktosioms tragiškųjų Sausio 13-osios įvykių metinėms paminėti // Atgimimas. - 1996, saus. 18, p. 1, 2, 14.

Kontrimas, Linas. Žuvusių vilniečių vardai bus įamžinti sostinės gatvėse : [apie Vilniaus m. valdybos sprendimą įamžinti Sausio 13-ąją žuvusių atminimą memorialinėmis lentomis ant namų, kuriuose jie gyveno, žuvusiųjų vilniečių pavardėmis pavadinti sostinės gatves ir kt., Vilniaus mero A.Vidūno susitikimą su žuvusiųjų vilniečių giminėmis ir artimaisiais]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1996, saus. 12, p. 1.

Kovoje už Nepriklausomybę nugalėjo beginkliai žmonės : [apie iškilmingą Seimo posėdį, renginius Vilniuje] // Lietuvos rytas. - 1996, saus. 13, p. 2.

Laisvės gynėjų diena : ir maldos, ir giesmės : [apie renginius Vilniuje]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1996, saus. 15, p. 2

Landsbergis, Vytautas. Nušvitusi pareiga : Vytauto Landsbergio kalba iškilmingame Seimo posėdyje 1996 m. sausio 12 d. // Lietuvos aidas. - 1996, saus. 13, p. 5; Atgimimas.- 1996, saus.18, p. 1, 2.

Laučiūtė, Jūratė. “Lietuva, meile mano” : [apie minėjimą Sankt Peterburge] // Lietuvos aidas. - 1996, saus. 24, p. 15.

Mikšiūnas, Gintaras. Burkimės priešintis blogiui : [apie mitingą Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1996, saus. 13, p. 3.

Milkevičiūtė, Giedrė. “Tai buvo posūkio taškas, krauju ir gyvybėmis atpirkta praeitis” : [apie renginius Vilniuje]. - Iliustr. // Vakarinės naujienos. - 1996, saus. 15, p. 1.

Ramelienė, Raimonda. Penkeri metai - pėdsakai istorijoje, žmonių atmintyje : vakar Seime įvyko iškilmingas posėdis, skirtas penktosioms tragiškų Sausio 13-osios įvykių metinėms. - Iliustr. // Diena. - 1996, saus. 13, p. 1

Sausio 13-oji - po penkerių metų : [apie renginius Vilniuje] // Respublika. - 1996, saus. 13, p. 2.

Sausio 13-osios medaliai - ir užsienio parlamentarams : [apie grupės Lenkijos ir Norvegijos parlamentarų apdovanojimą Sausio 13-osios atminimo medaliais] // Lietuvos rytas.- 1996, saus. 11, p. 2.

Smilgevičius, Vytautas. Krauju pakrikštyta gyvybė : sausio įvykius liudija moneta // Diena. - 1996, saus. 15, p. 5.

Stravinskas, Klemensas. Sausio 13-osios įvykių paminėjimas Čikagoje. - Iliustr. // Trimitas. - 1996, Nr. 3, p. 17.

Žemaitytė, Agnė. M.Mažvydo biblioteka prisimena Sausio 13-ąją : [apie fotografijos ir spaudinių parodos “Sausio 13-oji” atidarymą] // Respublika. - 1996, saus. 13, p. 5.

Atidarytas muziejus : [apie Vilniuje, Sausio 13-osios brolijos būstinėje, atidarytą parodą, skirtą Lietuvos laisvės kovų keliams] // Lietuvos aidas. - 1997, saus. 14, p. 3.

Butkus, Visvaldas. Alfredo Šnitkės “Sutartinės” : muzikos paminklas Sausio 13-osios aukoms Vilniuje. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 1997, saus. 11, p. 9; Kauno diena. - 1997, saus. 13, p. 5.

Jasevičiūtė, Violeta. Viens, du, trys, keturi - kokią spalvą renki? : [apie parodą Kauno paveikslų galerijoje, skirtą Sausio 13-ajai ir Vasario 16-ajai]. - Iliustr. // Kauno diena. - 1997, vas. 1, p. 23.

Katinas, Petras. Laisvės gynėjų dieną prisimenant // XXI amžius. - 1997, saus. 15, p. 13.

Katinas, Petras. Tarsi iš užtvenkto šaltinio : [apie parodą Kauno paveikslų galerijoje, skirtą Sausio 13-ajai ir Vasario 16-ajai]. - Iliustr. // XXI amžius. - 1997, saus. 17, p. 8, 12.

Laisvės gynėjų diena Lietuvai primena laisvės kainą : [apie iškilmingą Seimo posėdį]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1997, saus. 14, p. 2.

Landsbergis, Vytautas. Sausio Tryliktoji po šešerių metų : kalba iškilmingame Seimo posėdyje 1997 m. sausio 13 d. // Lietuvos aidas. - 1997, saus. 14, p. 5; saus. 15, p. 5.

Laužai prie Parlamento : [apie renginius Vilniuje] // Lietuvos aidas. - 1997, saus. 14, p. 3.

Lietuva prisimena kruvinąjį sausį : [apie renginius Vilniuje / parengė] Tadas Ignatavičius, Aida Marteckaitė. - Iliustr. // Respublika. - 1997, saus. 13, p. 2.

Marteckaitė, Aida, Skėrytė, Jūratė. Sausio 13-oji po šešerių metų : [apie iškilmingą Seimo posėdį, renginius Vilniuje]. - Iliustr. // Respublika. - 1997, saus. 14, p. 2.

Maskviečiui pagaliau buvo įteiktas medalis : [Sausio 13-osios atminimo medaliu apdovanotas “Laisvės” radijo Maskvos biuro direktorius S.Šusteris] // Lietuvos rytas. - 1997, gruod. 10, p. 2.

Pagerbtas “Laisvės” radijo Maskvos biuro vadovas : [biuro dir. S.Šusteris apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1997, gruod. 10, p. 3.

Pranckevičius, Kęstutis. Pagerbtas Laisvės gynėjų atminimas : [apie renginius]. - Iliustr. // Apžvalga. - 1997, saus. 17-23, p. 2.

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena : [straipsniai]. - Iliustr. - Aut.: Giedrė Milkevičiūtė, Juozas Čaplikas, Vincas Jaskutėlis, Genutė Kavoliukienė, Jadvyga Godunavičienė // Vakarinės naujienos. - 1997, saus. 13, p. 1, 2, 4.

Sausio 13-oji - Lietuvos dvasios pergalė : [apie iškilmingą Seimo posėdį, Laisvės gynėjams įteiktus Sausio 13-osios atminimo medalius]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1997, saus. 14, p. 1, 3.

Sausio 13-osios medalis - “Laisvės radijo” žurnalistui : [“Laisvės radijo” Maskvos biuro direktorius S.Šusteris apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu] // Respublika. - 1997, gruod. 10, p. 2.

Savičiūnaitė, Vida. Proginė dailės paroda po “Sfinkso” ženklu : [Kaune] // Lietuvos rytas. - 1997, saus. 14, p. 39.

Stravinskaitė, Ineta. Sausio 13-oji : skausmo kaina : [apie prezidento A.Brazausko susitikimą su Sausio 13-osios ir Medininkų aukų žmonomis ir vaikais, sausio 12 d. vyksiančius renginius Vilniuje]. - Iliustr. // Respublika. - 1997, saus. 10, p. 5.

Šaknys, Bernardas. Žuvusiųjų vėlės prašo… : Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena // Valstiečių laikraštis. - 1997, saus. 11, p. 1.

Valiulytė, Skirmantė. Sustojęs laikas : [apie koncertus Vilniuje, skirtus Sausio 13-osios aukoms atminti] // 7 meno dienos. - 1997, saus. 17, p. 3.

Voveris, Vytautas. Parlamento gynėjai - Seime : [apie 1991 m. sausio dienomis Parlamento rūmus gynusių žmonių apsilankymą Seime] // Lietuvos aidas. - 1997, saus. 14, p. 3.

Agintas, Rolandas, Stanionis, Donatas. Iš nevilties jurbarkietis grąžino Sausio 13-osios medalį : [apie priežastis, dėl kurių buvęs AT gynėjas, prekybininkas iš Jurbarko D.Bastys grąžino valstybei jam įteiktą Sausio 13-osios atminimo medalį, kt. klausimus]. - Iliustr. // Respublika. - 1998, gruod. 2, p. 2.

Aukščiausiosios Tarybos gynėjas atsisakė Sausio 13-osios medalio : [apie priežastis, dėl kurių buvęs AT gynėjas, prekybininkas iš Jurbarko D.Bastys grąžino valstybei jam įteiktą Sausio 13-osios atminimo medalį] // Lietuvos aidas. - 1998, gruod. 2, p. 2.

Balčiūnaitė, Sniegė. “Sūnus valstybės apdovanojimo atsisakė iš nevilties” : [apie Sausio 13-osios atminimo medalį grąžinusio prekybininko iš Jurbarko D.Basčio motinos ir žmonos, Jurbarko mokesčių inspekcijos vadovo J.Raščiaus požiūrį į D.Basčio sprendimą; D.Basčio pasisakymas]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1998, gruod. 5, p. 1, 2.

Bastys, Dalius. Dalius Bastys, protestuodamas prieš Vyriausybės politiką smulkiųjų verslininkų atžvilgiu, grąžino nepriklausomos Lietuvos valstybinį apdovanojimą - Sausio 13-osios medalį : [pokalbis / kalbėjosi] Rolandas Agintas. - Iliustr. // Respublika. - 1998, gruod. 5, p. 4.

Centristai pasiūlė kitokią minėjimų dvasią : [apie Seimo Centro frakcijos pareiškimą dėl Sausio 13-osios minėjimo Seimo salėje] // Lietuvos rytas.- 1998, saus. 16, p. 6.

Grigas, Robertas. Neįveikiama tvirtovė : [kunigo, pasakytos iškilmingame Seimo posėdyje 1998 m. sausio 13 d., santrauka] // Tremtinys.- 1998, saus. 23, p. 5.

Grigas, Robertas. Neįveikiama žmonių širdžių tvirtovė : [kunigo kalba iškilmingame Seimo posėdyje]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1998, saus. 14, p. 4-5.

Yla, Raimundas. Svarbu, kad žuvusiųjų auka nebūtų beprasmė : [septintosioms 1991 m. Sausio 13-osios metinėms] // XXI amžius. - 1998, saus. 21, p. 12.

Kai Sausio 13-ąją suvedamos politinės sąskaitos : [apie Centro frakcijos seniūno E.Bičkausko pareiškimą, kuriame siūloma atsisakyti Sausio 13-osios minėjimo Seime] // Respublika. - 1998, saus. 16, p. 5.

Laisvės gynėjams - ir Atminimo laužai : [apie renginius] // Lietuvos rytas. - 1998, saus. 12, p. 3.

Landsbergis, Vytautas. Brolybės naktis : [kalba iškilmingame Seimo posėdyje]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1998, saus. 14, p. 4-5.

Landsbergis, Vytautas. Brolybės naktis : ištrauka iš Seimo Pirmininko Vytauto Landsbergio kalbos, pasakytos iškilmingame Seimo posėdyje 1998 m. sausio 13 d. // Atgimimas. - 1998, saus. 16, p. 13; XXI amžius.- 1998, saus. 16, p 1, 11; Tremtinys.- 1998, saus. 23, p. 5.

Latvijos fondo medaliai - Lietuvos piliečiams : [Seimo pirmininkas V.Landsbergis, Seimo narys A.Kubilius, Medininkų tragedijos liudininkas T.Šernas, per 1991 m. sausio įvykius žuvusios L.Asanavičiūtės motina S.Asanavičienė bei Sausio 13-osios brolijos pirmininkė J.Bieliauskienė apdovanoti Latvijoje veikiančio 1991-ųjų barikadų dalyvių rėmimo fondo medaliais]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1998, saus. 13. p. 3.

Lietuva paminėjo Sausio 13-osios tragediją ir šlovę. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1998, saus. 14, p. 2.

Lietuva prisiminė laisvės kovas : [apie iškilmingą Seimo posėdį; renginius Vilniuje ir Kaune] // Respublika. - 1998, saus. 14, p. 2.

Medaliai iš Latvijos - už Lietuvos gynimą : [Seimo pirmininkas V.Landsbergis, Seimo narys A.Kubilius, Medininkų tragedijos liudininkas T.Šernas, per 1991 m. sausio įvykius žuvusios L.Asanavičiūtės motina S.Asanavičienė ir Sausio 13-osios brolijos pirmininkė J.Bieliauskienė apdovanoti Latvijoje veikiančio 1991-ųjų barikadų dalyvių rėmimo fondo medaliais] // Lietuvos rytas. - 1998, saus. 13, p. 2.

Mickevičiūtė, Violeta. Latvija pagerbė Sausio 13-osios aktyvistus : [Seimo pirmininkas V.Landsbergis, Seimo narys A.Kubilius, Medininkų tragedijos liudininkas T.Šernas, per 1991 m. sausio įvykius žuvusios L.Asanavičiūtės motina S.Asanavičienė ir Sausio 13-osios brolijos pirmininkė J.Bieliauskienė apdovanoti Latvijoje veikiančio 1991-ųjų barikadų dalyvių rėmimo fondo medaliais]. - Iliustr. // Respublika. - 1998, saus. 13, p. 2.

Nusivylęs valdžia prekeivis grąžino Sausio 13-osios medalį : [apie priežastis, dėl kurių buvęs AT gynėjas, prekybininkas iš Jurbarko D.Bastys grąžino valstybei jam įteiktą Sausio 13-osios atminimo medalį] // Lietuvos rytas. - 1998, gruod. 2, p. 2.

Plavičienė, Jūratė. Kad būtume verti laisvės : [septintosioms Sausio 13-osios metinėms]. - Iliustr. // XXI amžius. - 1998, saus. 21, p. 12.

Rainys, Petras. Kai degė laisvės laužai : septintosioms kruvinojo 1991 m. sausio metinėms. - Iliustr. // XXI amžius. - 1998, saus. 14, p. 10, 16.

Sausio 13-oji paminėta visoje Lietuvoje - Iliustr. // Tremtinys. - 1998, saus. 16, p. 1.

Sausio 13-osios naktis liko šviesesnė už dieną : [apie renginius Vilniuje]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1998, saus. 14, p. 4.

V.Landsbergio pasiaiškinimai dėl Sausio 13-osios : [Seimo pirmininkas V.Landsbergis saus. 19 d. spaudos konferencijoje išsako nuomonę apie Centro frakcijos išsakytą raginimą ateityje atsisakyti Sausio 13-osios minėjimo Seime] // Respublika. - 1998, saus. 20, p. 2.

Akstinavičius, Arvydas. Žodžiai Atminimui : [Seimo narys apie 1991 m. sausio 13-ąją - Laisvės gynėjų dieną] // Lietuvos aidas. - 1999, saus. 13, p. 5.

Atminties dieną buvo pasigesta istorinio teisingumo : [apie iškilmingą Seimo posėdį]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1999, saus. 14, p. 2.

Bėgikai pagerbs Sausio 13-osios aukas : [Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija rengia tradicinį bėgimą “Gyvybės ir mirties keliu”] // Lietuvos rytas. - 1999, saus. 9, priedas “Sostinė”, p. 12.

Yla, Raimundas. Anuomet ir šiandien : [minėjimas Kauno TV studijoje]. - Iliustr. // Kauno diena. - 1999, saus. 13, p. 1, 8.

Juršėnas, Česlovas. Česlovo Juršėno kalba iškilmingame Seimo posėdyje 1999 m. sausio 13 d. // Mūsų balsas.- 1999, saus. 15-21, p. 1, 3.

Kuzmickaitė, Jūratė. Atminties žaizdro žarijos : [minėjimas Kauno deputatų klube]. - Iliustr. // Kauno diena. - 1999, saus. 14, p. 1, 5.

Laisvės gynėjų dienos proga įteikti atminimo medaliai. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1999, saus. 13, p. 3.

Landsbergis, Vytautas. Blogis bus nugalėtas : Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio kalba iškilmingame Seimo posėdyje 1999 m. sausio 13 d. // Lietuvos aidas. - 1999, saus. 14, p. 5; XXI amžius.- 1999, saus. 20, p. 1, 14.

Norkienė, Daiva. Vasario 16-ąją kaunietis atsisakė Sausio 13-osios medalio : [buvęs savanoris A.Goštautas]. - Iliustr. // Respublika. - 1999, vas. 18, p. 4.

Prezidentas susitiko su Sausio 13-osios aukų artimaisiais ir įteikė ordinų originalus. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1999, saus. 13, p. 3.

Sakalauskaitė, Ramunė. Sausio 13-ąją primena medaliai ir laužai : [apie renginius Vilniuje]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1999, saus. 13, p. 2.

Sausio 13-ąją - vėl iškilmingos kalbos ir laužai : [apie iškilmingą Seimo posėdį, kt. renginius]. - Iliustr. // Respublika. - 1999, saus. 14, p. 4.

Sausio 13-osios tragiškai pergalei atminti : [apie renginius Vilniuje ir Kaune]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 1999, saus. 14, p. 1, 2.

Svarinskas, Alfonsas. Padėk Lietuvai darbais : pamąstymai po Sausio 13-osios minėjimo // Valstiečių laikraštis. - 1999, vas. 13, p. 3.

Svarinskas, Alfonsas. Pamąstymai po Sausio 13-osios minėjimo... // Voruta. - 1999, saus. 23, p. 3.

Šeštadienį Kauno menininkų namuose kukliai paminėti kruvinieji Sausio 13-osios įvykiai // Respublika. - 1999, saus. 11, p. 7.

Šmulkštienė, Aldona. Būti lietuviais - kiekvieno šventa pareiga : [apie Sausio 13-osios minėjimą Pasaulio lietuvių centre Lemonte, JAV]. - Iliustr. // XXI amžius. - 1999, vas. 19, p. 6.

Tarasevičius, Darius. Medalio nuvertinimas : [apie tai, ar tikslinga tiek daug nusipelniusių per Sausio 13-osios įvykius žmonių apdovanoti Sausio 13-osios atminimo medaliais] // Veidas.- 1999, Nr. 2 (saus. 14-20), p. 22-26.

Vaitiekūnaitė, Ramutė. Jeigu dažniau būtume kartu... : [renginys Kauno Menininkų namuose]. - Iliustr. // Kauno diena. - 1999, saus. 11, p. 1, 4.

Valonytė, Ligita. Nepriklausomybės aikštės laužai vėl priminė laisvės gynėjų žygdarbį : [apie mitingą Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 1999, saus. 14, priedas “Sostinė”, p. 8.

Žiliukas, Aidas. Sausio 13-osios išvakarėse Prezidentūra laukė savanorių akcijos : vakar Lietuvoje prasidėjo renginiai Sausio 13-ajai paminėti. - Iliustr. // Respublika. - 1999, saus. 13, p. 2.

Žukienė, Regina. Tautos kančių namuose : [apie renginius Vilniuje]. - Iliustr. // Tremtinys. - 1999, saus. 22, p. 1.

Boruta, Jonas. Sausio 13-osios šaknys mūsų istorijoje : vyskupo J.Borutos kalba, pasakyta Sausio 13-osios minėjime Seime (2000 m.). - Iliustr. // Apžvalga. - 2000, kovo 1-15, p. 8.

Boruta, Jonas. Sausio 13-osios šaknys - mūsų istorijoje : [Laisvės gynėjų dienos minėjimas Seime (2000 01 13)]. - Bibliogr. išnašose // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. - 2000. - T. 16, p. 600-603

Buvo prisiminti laisvės gynėjai : [apie iškilmingą Seimo posėdį] // Lietuvos rytas. - 2000, saus. 14, p. 2.

Dobkevičius, Kazimieras. Sausio didvyrių aukos įkvepia kartas : [apie parodą Kauno S.Dariaus ir S.Girėno vidurinėje mokykloje, skirtą Sausio 13-osios gynėjams]. - Iliustr. // XXI amžius. - 2000, saus. 26, p. 16.

Dokumentalistas ieško tiesos ir teisingumo : [E.Zubavičiaus dokumentinis filmas “Tiesa ir teisingumas”, skirtas “Sausio 13-osios” bylai įamžinti] // Lietuvos aidas. - 2000, kovo 21, p. 15.

Ignatavičius, Stasys. Čikagos lietuviai paminėjo 1991 metų Sausio įvykius // Trimitas. - 2000, Nr. 2, p. 16.

Karosaitė, Raimonda. Paminėta Laisvės gynėjų diena : [apie iškilmingą Seimo posėdį, Lietuvos moterų lygos išleistos I.Dagytės knygos “Loreta Asanavičiūtė : veiksmas ir atmintis” pristatymą Vilniaus m. savivaldybėje]. - Iliustr. // Atgimimas. - 2000, saus. 14, p. 2.

Laisvės gynėjų atminimas pagerbtas bėgimu : [apie tradicinį bėgimą “Gyvybės ir mirties keliu”]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2000, saus. 10, p. 2.

Laisvės gynėjų diena minima Vilniuje ir Maskvoje. - Iliustr. // Respublika. - 2000, saus. 13, p. 2.

Paminėta Laisvės gynėjų diena : [apie iškilmingą Seimo posėdį]. // Respublika. - 2000, saus. 14, p. 2.

Seime paminėta Laisvės gynėjų diena : [apie iškilmingą Seimo posėdį]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2000, saus. 14, p. 2.

Stasiškis, Antanas. Iškilmingas posėdis : [kalba, pasakyta iškilmingame Seimo posėdyje] // Tremtinys. - 2000, saus. 21, p. 1, 2.

Šaknys, Bernardas. Salake įamžinta Sausio 13-oji : [apie atminimo freskos atidengimo iškilmes Salako vidurinėje mokykloje, Zarasų rajonas]. - Portr. // Valstiečių laikraštis. - 2000, birž. 3, p. 12.

Vaitiekūnaitė, Ramutė. Titas - tai balandis : vakar valstybė prisiminė savo gynėjus : [apie iškilmingą Seimo posėdį, renginius Vilniuje ir Kaune]. // Kauno diena. - 2000, saus. 14, p. 1, 4.

Vyšniauskaitė, Teresė. Gedulo vis mažiau : vakar minint Laisvės gynėjų dieną - Sausio 13-ąją valstybės vėliavos iškabintos be gedulo kaspinų : [apie iškilmingą Seimo posėdį]. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2000, saus. 14, p. 2.