Laisvės gynėjų dienai : [Jonavos bažnyčioje šv. Mišios už tautos kankinius] // Jonavos balsas. - 1992, saus. 11, p. 1.

Už laisvę kritusiems : [Sausio 13-ajai] // Naujienos. - 1993, saus. 14, p. 1.

Baronienė J. Pagerbiame Laisvės gynėjus : [renginiai Sausio 13-jai] // Jonavos balsas. - 1994, saus. 18, p. 1.

Saulienė G. Sausio 13-oji : [Jonavoje paminėta atminties žvakučių uždegimu prie tautinės vėliavos] // Naujienos. - 1994, saus. 15, p. 1.

Sausio 13-ąją mes gynėme savo nepriklausomybę : [vėliavos pašventinimo iškilmės Jonavoje]. - Iliustr. // Jonavos balsas. - 1994, saus. 13, p. 1.

Bernikaitė I. Paminėjo Sausio 13-ąją : [vakaras Upninkų vid. mokykloje] // Naujienos. - 1995, saus. 26, p. 3.

Čekaitis A. Sausio 13-ąją paminėjome su gedulo ženklu // Jonavos balsas. - 1995, saus. 26, p. 2.

Lisauskaitė S. Niekas negali nugalėti tautos, einančios į laisvę : [atminimo vakaras]. - Iliustr. // Naujienos. - 1995, saus. 19, p. 1.

Semionova V. „Tas nevertas laisvės, kas negina jos“ : [minėjimas Jonavoje] // Jonavos balsas. - 1995. - saus. 19, p. 1.

Vaidilienė A. Atiduokime pagarbą tiems, kurie negrįžo. - Iliustr. // Naujienos. - 1995, saus. 12, p. 1.

Baronienė J. Jonava lenkiasi Laisvės gynėjams // Jonavos balsas. - 1996, saus. 18, p. 2.

Grigaliūnas K. Laisvės gynėjų dieną Nepriklausomybės aikštė Vilniuje : [jonaviečiai dalyvavo renginiuose Vilniuje] // Jonavos balsas. - 1996, saus. 18, p. 1-2.

Laisvės gynėjų diena : [žinutė] // Naujienos. - 1996, saus. 13, p. 2.

Lisauskaitė S. Atminimo vakaras // Naujienos. - 1996, saus. 18, p. 1.

Mureikaitė L. Jonaviečiai gyvybės ir mirties kelyje : [Lietuvos bėgimo mėgėjų renginys, skirtas Sausio 13-ajai] // Naujienos. - 1997, saus. 14, p. 1.

Mureikaitė L. Prisiminti tuos, kurie išpirko ne savo kaltes : [renginys Jonavos Kultūros rūmuose]. - Iliustr. // Naujienos. - 1997, saus. 16, p. 1.

Paminėjo Sausio 13-ąją : [Panoterių P.Vaičiūno pagrindinėje mokykloje įvyko renginys „Gaudžiant laisvės varpams“] // Naujienos. - 1997, saus. 18, p. 6.

Saldūnas S. Sausio 13-osios minėjimas Bukonyse : [apie Bukonių pagrindinėje mokykloje vykusį renginį] // Naujienos. - 1997, saus. 16, p. 1.

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena. - Iliustr. // Naujienos. - 1998, saus. 13, p. 2.

Skiriama laisvės gynėjams : [šv. Mišios Jonavos Jokūbo bažnyčioje už Laisvės gynėjus bei Godų vakaras Kultūros rūmų salėje] // Naujienos. - 1998, saus. 13, p. 1.

Bružas E., Andrejevas E. „Šiandien mano širdis laisva“ : [Raimundo Samulevičiaus vidurinėje mokykloje vyko popietė, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti] // Naujienos. - 1999, saus. 16, p. 3.

Vimborienė V. To nepamiršiu niekada : [popietė Užusalių kultūros namuose] // Naujienos. - 1999, saus. 16, p. 3.

Būtėnaitė I. Nerimas stingdė Lietuvą : [Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena]. - Iliustr. // Naujienos. - 2001, saus. 13, p. 1, 3.

Būtėnaitė I. Po vienuolikos metų... : [Laisvės gynėjų dienai skirti renginiai Kultūros centre ir Krašto muziejuje]. - Iliustr. // Naujienos. - 2001, saus. 15, p. 3.

Irminaitė G. Pilietiškumo pamoka : [Laisvės gynėjų dieną Upininkų vidurinės mokyklos moksleiviai paminėjo Vilniuje] // Naujienos. - 2001, saus. 18, p. 6.

Nagulevičienė I. Kruvinojo sekmadienio atminimas : [mitingas Jonavoje, Santarvės aikštėje]. - Iliustr. // Naujienos. - 2001, saus. 16, p. 3.

Sužibo 13 žvakučių : [renginiai Justino Vareikio vidurinėje mokykloje, skirti Laisvės gynėjų dienai]. - Iliustr. // Naujienos. - 2001, saus. 16, p. 6.

Žinios iš kaimo seniūnijų : Bukonys : [Liepių mokyklos mokytojai kartu su bibliotekos bei kultūros namų darbuotojais paminėjo Laisvės gynėjų dieną „Tada netekom sesės, tada netekom brolio“] // Naujienos. - 2001, saus. 18, p. 3.

Žinios iš kaimo seniūnijų : Žeimiai : [Kuigalių kaimo bibliotekoje paminėta Laisvės gynėjų diena valandėle „Ir teskamba tiesa ir šviesa,“ atidaryta paroda „Aš ir mano Lietuva“] // Naujienos. - 2001, saus. 18, p. 3.

Žinios iš kaimo seniūnijų : Žeimiai : [miestelio bibliotekoje buvo surengta literatūrinė-muzikinė kompozicija „Pralietas kraujas - duoklei už laisvę“] // Naujienos. - 2001, saus. 18, p. 3.

Simanaitis E. Nubėgti nei nuo žemės, nei nuo sąžinės : [Laisvės gynėjų dienai]. - 2002, saus. 12, p. 1, 3.

Žinios iš kaimo seniūnijų : Upninkai : [istorijos mokytoja surengė konkursą „Lietuvos laisvės kovų ir kančių istorija“, skirta Sausio 13-ajai paminėti // Naujienos. - 2002, saus. 17, p. 5.

Žinios iš kaimo seniūnijų : Užusaliai : [seniūnijos Kultūros namuose surengtas vakaras, skirtas Laisvės gynėjų dienai atminti] // Naujienos. - 2002, saus. 17, p. 5.

Sirutienė V. „Gyvybės ir mirties keliu“ : [bėgimas Vilniuje, kuriame dalyvavo kariai iš Ruklos] // Naujienos. - 2003, saus. 16, p. 5.

Vakaras Sausio 13-ajai atminti : [Jonavos Kultūros centre]. - Iliustr. // Naujienos. - 2003, saus. 16, p. 1.

Būtėnaitė I. Žodis iš širdies : [vakaras skirtas Laisvės gynėjų dienai Kultūros centre]. - Iliustr. // Naujienos. - 2004, saus. 15, p. 1.

Kaziukonis, Vytautas. Prieš 13 metų… Sausio 13-ąją… : [Laisvės gynėjų dienos minėjimas Jonavoje]. - Iliustr. // Alio Jonava. - 2004, saus. 17, p. 1.

Sirutienė V. Bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“ - pagarba laisvės gynėjams // Naujienos. - 2004, saus. 15, p. 5.

Žinios iš kaimo seniūnijų : Dumsiai : [Laisvės gynėjų dienai mokyklos bendruomenė surengė piešinių parodą, rašinių konkursą] // Naujienos. - 2004, saus. 15, p. 3.

Žinios iš kaimo seniūnijų : Šilai : [Panoterių kultūros namų darbuotojai surengė literatūrinę-muzikinę valandą „Laisvė - didžiausia vertybė“] // Naujienos. - 2004, saus. 15, p. 3.

Dokumentinė paroda „Jų atminimas amžiams gyvas“, skirta Sausio 13-osios gynėjams Krašto muziejuje // Naujienos. - 2005, saus. 15, p. 8.

Glinskas M. Valanda, nušvietusi kasdienybę : [apie muzikinį-literatūrinį vakarą, skirtą Laisvės gynėjų dienai Kultūros centre]. - Iliustr. // Naujienos. - 2005, saus. 15, p. 3.

Šaulytė, Jolė. Atminimo vakaras : [Kultūros centro meno galerijoje įvyko literatūrinis-muzikinis vakaras, skirtas Laisvės gynėjų dienai]. - Iliustr. // Alio Jonava. - 2005, saus. 15, p. 1.

Butienė, Neringa. Projektas - Sausio 13-jai : [Užusalių pagrindinė mokykla Sausio 13-osios tragiškų įvykių 15-osioms metinėms skyrė specialų projektą] // Naujienos. - 2006, saus. 14, p. 4.

Baronienė, Jurgita. Paminėjo kukliai, bet nuoširdžiai : [Jonavos kultūros centro meno galerijoje vyko renginys, skirtas Laisvės gynėjų dienai]. - Iliustr. // Naujienos. - 2007, saus. 16, p. 2.

Būtėnaitė, Irena. Mokomajame pulke : [mokomojo pulko kariai bei Ruklos Jono Stanislausko vidurinės mokyklos moksleiviai dalyvavo pagarbos bėgime "Gyvybės ir mirties keliu"]. - Iliustr. // Alio Jonava. - 2007, saus. 17, p. 2.

Kaleidoskopas : [Prezidentūroje bus iškilmingai įteikti Sausio 13-osios atminimo medaliai; tarp apdovanotųjų - ir jonavietis Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narys A.Gabužis] // Naujienos. - 2007, saus. 13, p. 1.

Kareckaitė, Eglė. Laisvės gynėjų diena Kultūros centre : [apie atminimo vakarą Jonavos kultūros centro Meno galerijoje "Žuvusiems už Lietuvą"]. - Iliustr. // Alio Jonava. - 2007, saus. 17, p. 1.

Nagulevičienė, Irena. Istorijos pamoka Politechnikos mokykloje : [prisiminimais apie Sausio 13-osios įvykius Vilniuje ir Jonavoje dalijosi mokytojai A.Gramatas ir N.Zavarauskienė]. - Iliustr. // Alio Jonava. - 2007, saus. 17, p. 1-2.

Narauskaitė, Asta. "Jie gynė mūsų laisvę" : [Šilų kaimo bibliotekoje įvyko popietė, skirta Sausio 13-osios aukoms atminti] // Naujienos. - 2007, saus. 18, p. 5.

Semionova, Vera. Apdovanojo laisvės gynėjus : [Laisvės gynėjų dienos proga Prezidentūroje Sausio 13-osios atminimo medaliais apdovanoti jonaviečiai A.Gabužis ir P.Petrošius]. - Iliustr. // Naujienos. - 2007, saus. 16, p. 1, 3.

Užusaliečiai nepamiršta laisvės gynėjų : [apie Užusalių kultūros centre įvykusį renginį] // Naujienos. - 2007, saus. 20, p. 4.

Duoba, Tomas. Paminėta Sausio 13-oji. - Iliustr. // Naujienos. - 2008, saus. 15, p. 2.
Sausio 13-osios minėjimui skirtus renginius organizavo ir mūsų rajono kultūros darbuotojai.

Keturkaitė, Nijolė. Patriotinė atmintis mus stiprina. - Iliustr. // Naujienos. - 2008, saus. 15, p. 1.
Jonavos kultūros centro mažojoje salėje paminėta Laisvės gynėjų diena.

Pipiraitė, Silvija. Nepamirštama pilietiškumo pamoka. - Iliustr. // Naujienos. - 2008, saus. 19, p. 6.
Apie Raimundo Samulevičiaus pagrindinėje mokykloje įvykusį renginį.

Šimonytė, Algimanta. Atmintis gyva, nes liudija. - Iliustr. // Naujienos. - 2008, saus. 19, p. 6.
Bukonių pagrindinė mokykla kartu su Šėtos vidurine (drauge vykdomo projekto dalyve) Sausio 13-osios renginį organizavo pagal bendrą programą.

Maironio poezija ir dabartis / "Naujienų" inf. - Iliustr. // Naujienos. - ISSN 1822-6256. - 2009, saus. 15, p. 1, 3.
Mokyklų languose sužibo žvakių liepsnelės. Taip prasidėjo pirmoji pamoka, skirta Sausio 13-osios aukoms atminti. O vakare Jonavos visuomenė rinkosi Kultūros centro mažojoje salėje į renginį "Ant aukuro širdį nešiau". Lietuvių poetų kūrybą skaitė aktoriai V. Kochanskytė ir P. Venclovas.

Ogunauskienė, Filomena. Prisiminėme svarbius įvykius. - Iliustr. // Naujienos. - 2009, saus. 15, p. 6.
Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos languose švietė degančios žvakutės. Jų liepsnelės priminė mokiniams apie Sausio 13-osios įvykius Vilniuje. Mokykloje surengta pilietinė akcija "Atmintis gyva, nes liudija".

Suchockienė, Danutė. Paminėta svarbi diena. - Iliustr. // Naujienos. - 2009, saus. 20, p. 5.
Šveicarijos pagrindinėje mokykloje įvyko pilietinė akcija "Atmintis gyva, nes liudija".

Tamaševičius, Egidijus. Ir vėl mus gaivina laisvės dvasia. - Iliustr. // Naujienos. - 2009, saus. 15, p. 6.
Upninkų pagrindinėje mokykloje prasidedant pamokoms dešimčiai minučių buvo užgesintos šviesos ir ant palangių uždegtos žvalelės. Jos priminė 1991 metų sausio 13-osios įvykius.

Žinios iš kaimo seniūnijų : Šilai / "Naujienų" inf. // Naujienos. - 2009, saus. 15, p. 3.
"Šilelio" vaikų darželyje-mokykloje įvyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas, kurį organizavo vietos kultūros centras ir biblioteka.

Glinskas, Marius. Istorinė atmintis perduodama iš kartos į kartą / Marius Glinskas. - Iliustr. // Naujienos. - 2010, saus. 15, p. 1.
Apie Jonavos kultūros centre įvykusį Sausio 13-osios atminimo vakarą.

Keturkaitė, Nijolė. Paminėjo lemtingosios Sausio 13-osios dvidešimtmetį / Nijolė Keturkaitė // Naujienos. - 2011, saus. 14, p. 1.
Apie Jonavoje vykusius renginius, skirtus Sausio 13-osios dvidešimtmečio atminimui.

Laisvės šventė - gyva : [fotoreportažas] / Valerijaus Buklajevo nuotr. - Iliustr. // Naujienos. - 2011, saus. 18, p. 3.

Ogunauskienė, Filomena. Akcija "Atmintis gyva, nes liudija" / Filomena Ogunauskienė. - Iliustr. // Naujienos. - 2011, saus. 18, p. 6.
Apie tai, jog Panoterių (Jonavos r.) Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla dalyvauja tarptautinėje istorinio teisingumo komisijos inicijuotoje akcijoje "Atmintis gyva, nes liudija" ir renginius, skirtus Sausio 13-ąjai paminėti.

Slovikienė, Laima. Jonava paminėjo kruvinųjų sausio įvykių dvidešimtmetį / Laima Slovikienė. - Iliustr. // Alio Jonava. - 2011, saus. 15, p. 1.
Apie Sausio 13-osios įvykių minėjimą Jonavoje.