Dėl apdovanojimo Sausio 13-osios medaliu : [apdovanoti 26 Ignalinos užkardos darbuotojai] // Nauja vaga. - 1992, vas. 19, p. 1.

Krapauskas, Mamertas. Įvykiai, kurių negalima pamiršti : [minėjimas Ignalinoje] // Nauja vaga. - 1999, saus. 10, p. 1.

Ar esame verti žuvusių už Tėvynės laisvę atminimo : Ignalinos rajono žmonių pasisakymai / užrašė V.Žukauskaitė // Nauja vaga. - 2001, saus. 13, p. 1.

Marcinauskas, Albinas. Istorijos pamoka, skirta Sausio 13-ajai : laisvės kaina. - Iliustr. // Nauja vaga. - 2001, saus. 13, p. 2.

Miliuvienė, Laima. Tai Lietuvos pergalės diena : [apie Sausio 13-osios 10-mečio minėjimą Ignalinoje] // Nauja vaga. - 2001, saus. 17, p. 1.

Krapauskas, Mamertas. Gyva Laisvės gynėjų atmintis : [apie Ignalinos miesto kultūros namuose įvykusį iškilmingą vakarą; rajono meras B.Ropė įteikė Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalius M.Cicėnui ir J.Pajarskui] // Nauja vaga. - 2002, saus. 16, p. 1.

Botiriūtė, Violeta. Sausio 13 -ąją prisiminus - N.Daugėliškio globos namuose // Nauja vaga. - 2003, saus. 22, p. 3.

Krapauskas, Mamertas. Pagerbė Laisvės gynėjų atminimą. - Iliustr. // Nauja vaga. - 2003, saus.15, p.1.

Striužas, Valdas. Laisvės kovos patirtis // Ignalina. - 2003, saus. 11, p. 1.

Krapauskas, Mamertas. Gyva Laisvės gynėjų atmintis. - Iliustr. // Nauja vaga. - 2004, saus. 17, p. 1.

Žemaitis, Kęstutis, Bulavas, Aigiris, Nagurnaitė, Nijolė. Kai žodžiai liejasi su ašaromis : Sausio 13 - oji - Laisvės gynėjų diena. - Iliustr. // Ignalina. - 2004, saus. 10, p. 1, 2.

Patiejūnienė, Nijolė. Nepaleiskime vieni kitų rankos : [apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Mūsų Ignalina. - 2005, saus. 11, p. 1, 3.

Apdovanotas atminimo medaliu : [Sausio 13-osios atminimo medaliu apdovanotas Ignalinos raj. gyventojas B.Balaševičius] // Nauja vaga. - 2005, saus. 19, p. 3.

Apie Laisvės gynėjų dienos paminėjimo renginius Ignalinoje // Nauja vaga. - 2005, saus. 22, p. 4.

Baltakis, Jonas. Jie išėjo, kad mes laisvi gyventume… : [apie minėjimą Ignalinoje; pranešimus skaitė Ignalinos raj. meras B.Ropė ir rajono tarybos narys A.Grabažis]. - Iliustr. // Mūsų Ignalina. - 2005, saus. 18, p. 1-2.

Krapauskas, Mamertas. Pagerbtas Laisvės gynėjų atminimas : [Ignalinoje]. - Iliustr. // Nauja vaga. - 2005, saus. 15, p. 1.

Pagerbti Laisvės gynėjai // Ignalina. - 2005, saus. 19, p. 2.

Baltakis, Jonas. 1991-ųjų sausis ir po penkiolikos metų iš atminties neblėsta… / Jonas Baltakis. - Iliustr. // Mūsų Ignalina. - 2006, saus. 17, p. 1-2.
Apie Sausio 13-osios-Laisvės gynėjų dienos minėjimą Ignalinoje. Iškilmių metu buvo įteikti padėkos raštai ignaliniečiams - 1991-ųjų Parlamento gynėjams.

Krapauskas, Mamertas. Paminėta Laisvės gynėjų diena / Mamertas Krapauskas. - Iliustr. // Nauja vaga. - 2006, saus. 18, p. 1.
Apie Laisvės gynėjų dienos paminėjimą Ignalinos Kultūros centro parodų salėje. Ignalinos rajono meras B. Ropė už aktyvią veiklą atliekant pilietinę pareigą nepamirštamomis dienomis grupei rajono gyventojų įteikė savivaldybės padėkos raštus.

Smirnova, Simona. Pilietiškumo pamoka virtualioje erdvėje / Simona Smirnova // Mūsų Ignalina. - 2006, saus. 17, p. 1-2.
Apie Ignalinos gimnazijos moksleivių dalyvavimą nuotolinio valdymo pilietiškumo pamokoje, skirtoje Sausio 13-osios įvykiams.

Graicevičiūtė, Džordana. Dar kartą tarsi pasvėrėm laisvės kainą : [apie Sausio 13-osios minėjimo renginį Ignalinoje]. - Iliustr. // Mūsų Ignalina. - 2007, saus. 16, p. 1-2.

Laisvės gynėjų diena / parengė Kristina Perevišiūtė. - Iliustr. - Turinys: Lietuvos radijo ir televizijos centras okupacijos metu ; Sausio 13-osios atminimo medalis // Ignalina. - 2007, saus. 12-19 (Nr. 2), p. 4.

Perevičiūtė, Kristina. "Viskas, kas daroma ne per prievartą, ne iš baimės, ne siekiant garbės bei valdžios, veda laisvės link" : [apie Sausio 13-osios minėjimą Ignalinoje]. - Iliustr. // Ignalina. - 2007, saus. 19-25 (Nr. 3), p. 1, 4.

Žukauskaitė, Vida. Diena, sukrėtusi pasaulį, pakeitusi mus visus : Ignalinoje paminėta Sausio tryliktoji, Laisvės gynėjų diena. - Iliustr. // Nauja vaga. - 2007, saus. 17, p. 1, 3.

Žukauskaitė, Vida. Solidžiame piešinių albume "Piešiu laisvę" - ir ignaliniečių darbai : [apie nacionalinį piešinių konkursą mokiniams "Piešiu laisvę", skirtą Sausio 13-osios minėjimui; dalyvavo ir Ignalinos moksleivių namų dailės studijos auklėtinė S.Steponianaitė ir Linkmenų pagrindinės mokyklos moksleivis S.Kliukas]. - Iliustr. // Nauja vaga. - 2007, saus. 24, p. 6.
Baltakis, Jonas. Ir niekada tų dienų neužmiršti… : [apie Sausio 13-osios minėjimą Ignalinoje]. - Iliustr. // Mūsų Ignalina. - 2008, saus. 18, p. 4.

Kovalevskienė, Lina. Paminėta Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena : [Ignalinoje]. - Iliustr. // Nauja vaga. - 2008, saus. 16, p. 1.

N.Daugėliškyje : [apie Sausio 13-osios įvykiams atminti surengtą popietę "Laisvės kaina" N.Daugėliškio kaimo seklyčioje] / ["Naujos vagos" inf.] // Nauja vaga. - 2008, saus. 16, p. 1.

Strigailiškyje : [apie Sausios 13-osios įvykiams atminti veikusią parodą "Atminties gyva dvasia" bei popietę "Atminties prasmėje" Ignalinos kultūros centro Strigailiškio filiale] / ["Naujos vagos" inf.] // Nauja vaga. - 2008, saus. 16, p. 1.

Taujūnuose : [apie Laisvės gynėjų dienai skirtą popietę] / ["Naujos vagos" inf.] // Nauja vaga. - 2008, saus. 16, p. 1.

Vidiškėse : [apie Laisvės gynėjų dienos paminėjimą Ignalinos kultūros centro Vidiškių filiale] / ["Naujos vagos" inf.] // Nauja vaga. - 2008, saus. 16, p. 1.

Baltakis, Jonas. Sausio 13-ąją - ir apie mus ištikusią vertybių krizę. - Iliustr. // Mūsų Ignalina. - 2009, saus. 16, p. 1, 5.
Apie Ignalinos viešojoje bibliotekoje vykusį renginį, skirtą Sausio 13-osios dienos minėjimui. Renginio metu pristatyta kraštiečio Valento Šiaudinio knyga "Nuo arklo - prie knygos". Renginį vedė Ignalinos gimnazijos mokytojas Petras Mikštas, dalyvavo Ignalinos rajono meras Bronis Ropė, Ignalinos gimnazijos mokytoja Audronė Tijūnelienė, kunigas Deimantas Braziulis, ignaliniečiai - Sausio 13-osios įvykių dalyviai.

Dikmonienė, Milda. Vaikai patriotines mintis įsileidžia nuoširdžiai. - Iliustr. // Mūsų Ignalina. - 2009, vas. 6, p. 4.
Apie Ignalinos kultūros centro Ceikinių filiale eksponuojamą Ceikinių Kipro Petrausko pagrindinės mokyklos moksleivių piešinių parodą "Mes išėjom Laisvę parnešti", skirtą Laisvės gynėjų dienai paminėti.

Kovalevskienė, Lina. Kai laisvė tekėjo rankomis… : atmintis / Lina Kovalevskienė, Jonas Baltakis. - Iliustr. // Mūsų Ignalina. - 2010, saus. 19, p. 2.
Apie Ignalinos kultūros centre vykusį Sausio 13-osios minėjimą.

Krapauskas, Mamertas. Jaunieji socdemai susitiko su Sausio 13-osios įvykių liudininkais / Mamertas Krapauskas. - Iliustr. // Mūsų Ignalina. - 2010, saus. 22, p. 6.
Apie Lietuvos socialdemokratų partijos Ignalinos rajono skyriuje surengtą jaunųjų socialdemokratų susitikimą su Sausio 13-osios tragedijos liudininkais.

Miliuvienė, Laima. Paminėjo Laisvės gynėjų dieną / Laima Miliuvienė. - Iliustr. // Nauja vaga. - 2010, saus. 16, p. 2.
Apie Sausio 13-osios - Laisvės gynėjų dienos - paminėjimą Ignalinos kultūros centre.

Žukauskaitė, Vida. Apie Sausio 13-ąją tiems, kas gimė po jos / Vida Žukauskaitė. - Iliustr. // Nauja vaga. - 2010, saus. 16, p. 3.
Apie Lietuvos socialdemokratų partijos Ignalinos skyriaus pirmininko V. Cibulsko surengtą rajono gimnazistų - Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Ignalinos skyriaus narių - susitikimą su vyresniaisiais bičiuliais, gerai prisimenančiais 1991m. sausio 13-osios įvykius.

Baltakis, Jonas. Jie skolon išpirko mūsų dabartinį buvimą / Jonas Baltakis. - Iliustr. // Mūsų Ignalina. - 2011, saus. 18, p. 1, 4.
Apie Sausio13-osios minėjimą Ignalinos kultūros ir poilsio centre. Jo metu minėjimo dalyviai dalijosi prisiminimais apie svarbius to meto įvykius, laisvės gynėjams buvo įteikti atminimo ženkleliai bei suvenyrai, pasveikinti visų susirinkusiųjų atvyko Seimo narys Č. Juršėnas, minėjimo pabaigoje buvo surengtas koncertas.

Degė atminties žvakutės / parengė Lina Kovalevskienė. - Iliustr. // Mūsų Ignalina. - 2011, saus. 18, p. 11.
Apie ignaliniečių dalyvavimą Sausio 13-osios rytą vykusioje pilietinėje akcijoje "Atmintis gyva, nes liudija".

Ignaliniečių išvyka į Seimo rūmus. - Iliustr. // Mūsų Ignalina. - 2011, saus. 14, p. 2.
Apie Sausio 13-osios dvidešimtmečio išvakarėse Lietuvos socialdemokratų partijos Ignalinos rajono skyriaus surengtą partiečiams ir rajono gimnazistams išvyką į Seimo rūmus.

Iškilminga ugniagesių gelbėtojų rikiuotė. - Utenos APVG inf. // Mūsų Ignalina. - 2011, saus. 18, p. 3.
Apie tai, jog Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba prisijungė prie pilietinės iniciatyvos "Atmintis gyva, nes liudija", tylos minute pagerbė prieš 20 metų žuvusius valstybės gynėjus.

Miliuvienė, Laima. Lietuvos Pergalės diena / Laima Miliuvienė // Nauja vaga. - 2011, saus. 15, p. 1.
Apie Laisvės gynėjų dienos paminėjimą Ignalinoje.

Paauksuotas medalis Sausio 13-ajai atminti. - "Mūsų Ignalina" inf. // Mūsų Ignalina. - 2011, saus. 18, p. 3.
Apie garsių Lietuvos menininkų medalininkų A. Boso ir G. Paulausko sukurtą medalį Sausio 13-ajai atminti.

Ramanauskas, Ričardas. Sausio 13-osios pamokos Seime ir Nepriklausomybės aikštėje / Ričardas Ramanauskas. - Iliustr. // Nauja vaga. - 2011, saus. 19, p. 1.
Apie Ignalinos rajono jaunųjų socialdemokratų viešnagę Seimo rūmuose, kuriuose vyko Sausio 13-osios renginiai bei susitikimą su kraštiečiu Seimo nariu Č. Juršėnu.